Punt de vista del PP sobre el darrer Ple de l’Ajuntament

En primer lloc voldria demanar disculpes pel retard, tan als membres del partit com a la gent del municipi. El ple va tenir lloc dia 17 de novembre i no he pogut acabar l’article fins ara.

Com ja han anat comentant per aquí, una de les diferències més notables amb els plens anteriors va ser l’assistència, que tot i no ser multitudinària, va ser en tot cas major que en els anteriors. Ens agradaria que la participació de la gent a la vida política del poble fos major i l’assistència als plens és un bon començament, així almenys ens podem formar la nostra pròpia opinió i no creure allò que “m’han-dit-que-havia-sentit-a-dir-que-…”

Pel que fa a l’aprovació de l’acta del dia anterior els membres del PP vàrem votar en contra i no com acte de caparrudesa ni perquè tinguem una mania persecutòria de votar a tot que no. En primer lloc les actes no demostren el que va passar al ple, hi manquen intervencions i comentaris i això no pot passar perquè és el que deixam pel futur. En segon lloc, consideram que avui dia hi ha medis suficients per fer que les actes reflecteixin sense errors, mancances, etc. el que passa a un ple; es podrien gravar o filmar, per exemple, i això no suposaria cap despesa important. Per tant, donades les raons, continuarem votant que no a l’aprovació de les actes fins que no es millori el sistema.

El segon punt, sol·licitud d’indemnització pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d’aigües residuals els membres del PP vàrem votar que no perquè ja al ple de dia 25 de gener 2007 el PP va presentar una moció  per cedir la gestió  de la depuradora a l’Agència Balear de l’Aigua . L’equip de Govern d’aleshores va votar-hi en contra.  Anys després, concretament en  el ple de dia 17 de Juliol d 2009 l’equip de govern va presentar una <Proposta sobre increment del finançament de la depuradora o cessió a la Comunitat Autònoma>, que es va votar per unanimitat i que comportava els següents acords:

Primer) Instar al Govern Balear a implementar les mesures que siguin oportunes perquè l’Ajuntament tengui garantit el finançament necessari per acometre les obres de millora i modernització de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals.

Segon) Instar al Govern Balear que estudiï la conveniència de rebre per part de l’Ajuntament la cessió de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals perquè sigui gestionada per l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) com succeeix amb la majoria d’aquestes instal·lacions existents a Balears. (recordem que al 2007, el PP havia presentat aquesta mateixa proposta i l’equip de Govern va votar que no)

Tercer) Instar al Govern Balear perquè aprovi els instruments financers i els convenis de col·laboració oportuns per dur a terme la implantació immediata d’un tractament addicional al secundari i la implantació de mesures adients per a l’eliminació dels composts odorífics de l’estació depuradora d’aigües residuals.”

No entenem perquè des del Juliol de 2009 fins a hores d’ara la gestió segueix en mans de l’Ajuntament ni perquè no s’ha dut a terme cap tipus de millora per solventar el problema de l’olor.

Pel que fa al punt 3, desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva del Reglament regulador de l’ocupació de la via pública al municipi de Sant Llorenç, vàrem votar en contra. Al ple de dia 21 de Juliol els membres de l’equip de govern varen aprovar inicialment dit reglament. La regidora del PP, Catalina Ferrer, va exposar que els membres del PP votaven que no perquè el reglament resultava confós. Com ja vàrem explicar, a l’article 2.5 diu que s’han de deixar 1,5m per als vianants, mentre que a l’article 4b diu que l’espai a deixar lliure és de 2m. En aquest mateix punt, tot i que no apareix a l’acta (!) membres de l’equip de govern varen reconèixer que el document resultava confós i poc clar i el senyor Puigròs va dir que el document estaria sotmès a l’opinió pública perquè es poguessin fer les reclamacions oportunes. En aquest ple, el de dia 17, varem tornar a exposar el nostre desacord amb dit reglament, ja que seguia amb l’aparent contradicció i no s’havia modificat res. El batlle va contestar que ara no s’aprovava el reglament sinó que es desestimaven les al·legacions, cosa que no deixa de ser una mica estranya si miram el títol del punt 3 “…aprovació definitiva del Reglament regulador…” . A part d’això no serveix de res obrir un període d’al·legacions si tanmateix no tenim cap intenció de fe’ls-hi cap cas.

En el Punt 4, creació de l’Agrupació Local de Voluntaris de protecció civil, vàrem votar que sí perquè l‘equip  de Govern va acceptar la petició feta per la senyora Meseguer quan a instar a la Conselleria a dur a terme els pròxims cursos de formació de voluntaris a Sant Llorenç.

El Punt 5, Reglament sobre el funcionament d’establiments públics i activitats recreatives i sobre activitats secundàries a l’aire lliure. El regidor del PP, Jaume Riera, va exposar el desacord amb aquest punt i va posar de manifest la contradicció existent entre aquest reglament  i el que s’havia aprovat feia uns minuts (el punt 3), ja que aquest diu que l’ocupació de la via pública ha de cessar a les 12 de la nit, mentre que el que s’havia d’aprovar ara deia que les activitats havia d’acabar a les 2 de la matinada.

En els Punt 6 i 7, Exercici d’acció judicial per a la constitució de servitud per ubicació de centre de transformació elèctric i Rectificació de l’inventari de camins: baixa d’un tram del camí 84  respectivament, els membres del PP ens vam abstendre, en el punt 6 perquè les versions que conten els afectats i els membres de l’equip de govern no coincideixen; en el punt 7, perquè de moment encara no hi ha cap inventari de camins aprovat, de fet, sembla ser que encara està en procés d’elaboració.

Punt 8, Aprovació del Pla d’Acció d’Energia Sostenible PAES, que té per objectiu reduir l’emissió de CO2 en un 20% d’aquí a l’any 2020. Ens sembla que aquesta pot esser una iniciativa del tot positiva si es du a terme amb serietat per això els membres del PP vam votar que sí  amb el compromís que se’ns informés trimestralment de les passes realitzades i per realitzar. El regidor de medi ambient es va comprometre a fer-ho.

Punt 9, Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’ocupació de la via pública els membres del PP vàrem votar que no. Segons va exposar el regidor del PP Jaume Riera, pensam que seria millor estipular els preus per temporades alta, mitja o baixa, en lloc de fer-ho per trimestres, i que es tinguessin en compte  les diferències entre els municipis, ja que potser que la temporada alta de la zona costanera no coincideixi amb la temporada alta d’altres localitats com San Llorenç. Així mateix va proposar de no cobrar tarifes durant la temporada baixa.

Punt 10, Modificació de l’Ordenança reguladora dels preu públics de diversos serveis socials. Sens dubte va ser un dels punts més calents del ple. Com diu el títol del punt, es tractava de modificar i, també eliminar, algunes de les tarifes  per la prestació de serveis socials. Quan al servei de menjar a domicili, segons les ordenances, la tarifa de 2005 era de 4,59€ i la de 2010 de 5’29€ per cada servei de dinar. Es proposa que s’elimini del quadre de tarifes la primera de 4,59€ i que quedi com a definitiva la de 5,29€

Una altra modificació es referia al Servei del Centre de dia. Segon les ordenances el preu  a l’any 2010 per l’estada d’un mes complet és de 332,37€. El  preu per l’estada per setmanes alternes és de 166,18€. Fins aquí tot correcte. El que passa és que per error es va transcriure a l’ordenança vigent al 2010 que el preu per setmanes alternes seria de 54,68€. Des del PP vam demanar si durant aquests anys s’havia cobrat a qualcú 166,18 en lloc dels 54,68 que deia l’ordenança. Segons l’equip de govern això no ha passat tot i que l’interventor va dir durant el ple que hi havia casos puntuals en els quals sí s’havien cobrat els 166. En tot cas, instam a que es faci una recerca seriosa per saber si s’ha cobrat de més o no i a qui, i si és així que es tornin els doblers.

Mocions

El PSM-Entesa Nacionalista i el PP varen presentar dues mocions sobre la reforma del Pla d’Obres i Serveis.  A la del PSM vàrem votar que no, no perquè no estem a favor del que demanen, que en definitiva és més o menys el mateix que el que demana el PP, sinó perquè el PSM ha governat el departament de cooperació local del consell fins al juny de 2011, i si trobava que aquestes propostes eren adequades s’hi havia d’haver posat en temps suficient. Ara exigeixin que el PP faci el que ells no van fer. (Al maig, just abans de les eleccions, van aprovar l’actual convocatòria).

Una altra moció del PSM-Entesa es va presentar en contra d’una eventual retallada del Fons de Cooperació Municipal. Les notícies que arriben semblen deixar entreveure que el tema del Fons s’arreglarà i que els doblers arribaran, més a poc a poc del que voldríem i del que ens agradaria a tots, però arribaran. Amb tot, des del PSM no van retirar la moció, en principi semblava que sí que ho farien. Finalment, es va aprovar per unanimitat.

Una altra moció del PSM-Entesa per instar al Govern de l’Estat a modificar la llei hipotecària. El PP va presentar una moció alternativa que no es va votar. Llarga i difícil d’assimilar. Cert. Per altra part, però, no crec que la del PSM sigui pas més fàcil d’assimilar i no en termes de llenguatge sinó per les conseqüències futures que aquest tipus de modificacions podrien comportar.

En tot cas, i això és una opinió ben personal, crec que aquest tipus de política ens ve una mica gran a tots.

PART DE CONTROL:

A la part de control, cal destacar especialment el tema del parc del Carrer de Sant Miquel. Ja fa un parell de mesos vam demanar si hi havia algun tipus de projecte, ens va contestar que no ho sabien i que ho mirarien. En aquest ple vam tornar a insistir en la mateixa qüestió i la resposta va ser la mateixa. En qualsevol cas, de moment, sembla que no n’hi ha cap, de projecte. Com tampoc no hi ha cap pressupost aprovat per resolució de Batlia ni per Junta de Govern. Bé, i si n’hi ha, no ho sabem, però ho mirarem.

La qüestió és que hi ha una circular de batlia que diu “...es recorda que és obligatori l’aprovació prèvia dels pressuposts per junta de Govern o resolució de Batlia en totes les despeses d’import superior a 2500€” . La qüestió, és que els membres del PP hem anat seguint el tema i em recopilat factures relacionades amb la construcció del parc que ascendeixen a més de 20.000€. La qüestió, és que, a més, les factures sembla que estan fraccionades, és a dir, en lloc de presentar-ne una de conjunta per valor de 3000, per exemple,  en presenten dues per valor de 1500.

3 comentaris a “Punt de vista del PP sobre el darrer Ple de l’Ajuntament

 1. Si el PP no està en contra de la moció del PSM sobre les Obres i serveis, no creis que és ben hora de mirar un poc pel poble o deixar de banda les sigles o el color polític? Em podríeu explicar, sigui qui sigui, perquè el resultat d’una votació depèn de qui la presenta i no dels interessos del poble?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 0 vots)
 2. Òbviament, en aquesta casos, el “que” hauria d’estar per sobre el “qui”, però es va avançant…de moment el PSM i el PP hi diuen la seva, però… i els altres?. ¿Gaudir del poder pot eximir d’explicar el que i el com?. Potser la primera passa és la transparència, jugar amb les cartes destapades, no?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 0 vots)
 3. Bon vespre Guillem:
  La transparència?… vet aqui el “quid” de la qüestió. Podries haver-ho dit més fort, però no més clar.
  Crec que ens caldrà donar-lis l’enhorabona per l’exemple i el treball que hi dediquen i donen el PP i el PSM…al menys ells hi diuen alguna cosa…i això que són els que no cobren. (o cobren poc).

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 0 vots)

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada