L’educació pública en el punt de mira del Govern

Avui, el Govern de les Illes Balears ha materialitzat els retalls en educació que fa una setmana va anunciar el ministre d’educació.Són moltes les mesures que afecten directament el professorat, els centres, els pares i els alumnes. Aquí en teniu un resum:

 • Congelació de l’oferta de treball públic (No hi haurà convocatòria d’oposicions).
 • Increment de les 35 a les 37,5 hores setmanals de la jornada.
 • Suspensió del complement de les prestacions de la Seguretat Social per Incapacitat Temporal per contingències comunes. Això vol dir que els 3 primers dies de baixa no es cobrarà, a partir del 4t es cobrarà el 60% del sou i a partir del 21è, el 70%.
 • Suspensió de la convocatòria, concessió o abonament de les ajudes en concepte d’acció social, així com de qualsevol altra que tengui la mateixa naturalesa o finalitat. S’exceptuen les ajudes per a fills menors de 18 anys i l’ajuda d’atenció a disminuïts físics, psíquics o sensorials a càrrec del personal de la Comunitat Autònoma.
 • Aprovació d’un Pla d’Ordenació de Recursos Humans per adoptar mesures de redistribució del personal interí i laboral temporal, i d’amortització de llocs de feina.
 • Excedència voluntària amb reserva del lloc de feina. Durant els propers dos anys, els funcionaris podran demanar una excedència voluntària de mínim 6 mesos i màxim 2 anys, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de feina i al còmput de temps a efectes de triennis i grau personal.
 • Suspensió del nomenament de funcionaris interins i de la contractació de personal laboral temporal, exceptuant necessitats urgents en serveis essencials.
 • Elaboració d’una Relació de Llocs de Treball (RLT) per al personal docent, que es composarà per les plantilles orgàniques, així com pel personal que treballa en els serveis centrals de l’Administració, a més d’una quota d’interins que servirà per a proveir les diferents places de feina en funció de l’escolarització variable de cada curs escolar (això vol dir que es fixarà un nombre màxim d’interins que no es podrà sobrepassar).
 • Suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral docent. Acompanyat d’un pla de control d’absentisme laboral i d’un seguiment mensual de baixes per malaltia.
 • Cobertura de substitucions en baixes per incapacitat temporal a partir de 30 dies, quan fa uns dies que el ministre d’educació va establir que les baixes superiors a 10 dies serien cobertes.
 • Increment d’hores lectives setmanals a Secundària per al personal docent a de l’ensenyament públic. Es passarà d’una mitjana de 18 hores lectives setmanals a una mitjana de 20 hores setmanals.
 • Augment de ratis alumnes/professor fins al límit legal. Els màxims permesos (25 a primària i 30 a secundària) es podran augmentar fins a un màxim d’un 20% (30 a primària i 36 a secundària).
 • No percepció de la nòmina de juliol i agost per al personal interí que hagi realitzat substitucions per causes diverses de més de 5 mesos i mig durant el curs escolar, tant en centres públics com en els concertats.
 • Reordenació dels CEPs, EOEP, EAP i Camps d’Aprenentatge.
 • Suspensió del complement retributiu per professor tutor. Es suspèn el suplement de 30 euros al mes que reben els docents quan exerceixen la funció de tutor a Educació Primària. 
 • Suspensió del complement retributiu per cap de departament d’instituts d’ensenyament de secundària. Es suspèn el suplement de 60 euros al mes que reben els docents quan exerceixen la funció de cap de departament a Educació Secundària.
 • Reordenació del Departament d’Inspecció Educativa. Reducció del nombre d’inspectors interins del departament
 • Suspensió d’ajudes i subvencions a entitats locals i associacions. Es cancel·len totes les ajudes i subvencions per a l’execució de programes com el PISE (Prevenció i Intervenció Socioescolar) i CAPI (Curs d’Aprenentatge Professional Inicial).
 • Suspensió dels premis. Es cancel·la la dotació dels premis acadèmics, com el de Batxillerat i el d’ESO.
 • Suspensió de subvencions a les vacances escolars.
 • Suspensió d’ajudes econòmiques individuals.
 • Es cancel·la l’aportació econòmica autonòmica per a l’acreditació de competències professionals amb la finalitat d’ampliar el programa ACREDITA estatal.
 • Es declaren no disponibles 5,8 milions d’euros del pressupost d’educació.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada