Crònica del PP del darrer Ple

El passat dia 31 de Juliol es va celebrar un ple extraordinari a l’Ajuntament de Sant Llorenç amb el següent ordre del dia:

1. Esmena de deficiències de la modificació puntual número 10 de les Normes Subsidiàries per canviar la configuració de les zones verdes públiques a la urbanització Sa Coma, 3ª fase.

2. Aprovació definitiva del text refós de les ordenances fiscals i resolució d’al·legacions.

3. Aprovació de subvenció nominativa.

4. Aprovació del règim de dedicació de la regidora amb delegacions Dolors Sànchez Màrquez.

5. Moció de rebuig a les mesures de Rajoy contra la ciutadania.

I dues mocions sorpresa

6. Moció sobre l’aplicació del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de Juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

7. Moció sobre reducció de l’endeutament amb els ingressos procedents de la recuperació de l’IVA de Bellver S.A.

Quan al punt 1, Esmena de deficiències de la modificació puntual número 10 de les Normes Subsidiàries per canviar la configuració de les zones verdes públiques a la urbanització Sa Coma, 3ª fase; els membres del PP vam votar que no perquè consideram que el procediment seguit no és el correcte. Aquest és un projecte que es va posar en marxa a l’any 2004 amb els vots a favor de tota la corporació. Al 2005 la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric va suspendre la tramitació per dos motius: 1) Calia justificar la inclusió del supòsit de la modificació en la disposició addicional tercera del a Llei 14/2000 d’Ordenació Territorial; 2) S’havia de justificar que la modificació no condicionés el procediment d’adaptació al Pla d’Ordenació d’Oferta Turística. No es va fer ni una cosa ni l’altre tot i que al ple del 2004 la senyora Meseguer va demanar si el projecte s’adaptava a la llei i li van dir que sí. Vaja, va resultar que no. En tot cas, sembla esser que el projecte o part del mateix: fer les zones verdes, amb parcs, jocs infantils, etc. es va dur a terme tot i la suspensió de la tramitació.

Per enèsima vegada es va presentar l’Aprovació definitiva del text refós de les ordenances fiscals i resolució d’al·legacions , els membres del PP ja em explicat que ens oposam a aquest text perquè consideram discriminatòria la taxa que hauran de pagar els llorencins que faci menys de dos anys que estiguin empadronats al municipi. Així mateix la regidora del GISCa, la senyora Maria Montserrat Rosselló, va dir que aquestes mesures podrien suposar la supressió d’una o dues places de mestre.

El tercer punt, Aprovació de subvenció nominativa, es va votar per unanimitat. Consideram, però que ja que estem en pla solidari s’haurien pogut donar els 3000 euros, que sortien al document que hi havia dins la carpeta, enlloc dels 2.300 que es van acordar a un document que va aparèixer més tard, com sempre els membres de l’oposició tenim uns documents incorrectes.

Quan al quart punt, Aprovació del règim de dedicació de la regidora amb delegacions Dolors Sànchez Màrquez, els membres del PP vam votar en contra. No deixa de ser curiós que en el ple de dia 28 de Juny de 2011, punt cinquè: Fixació de les retribucions i percentatges de dedicació dels regidors delegats amb dedicació parcial la senyora Sànchez el votàs en contra i presentes un escrit en què: “s’insta a l’equip de govern que davant l’endeutament municipal i en un moment de crisi econòmica generalitzada sigui auster a l’hora d’aprovar les retribucions dels regidors; que, una vegada establertes les dedicacions, sigui honrat i es compleixin realment els horaris de feina segons el percentatge de sou que tenguin assignat, i que sigui transparent en la gestió econòmica dels doblers municipals, inclosa la de l’empresa municipal Bellver SA”. Tot i així, el seu sou és exactament el mateix que havia criticat: 26.382€ més les suculentes dietes per assistència a Consells d’Administració i Juntes de Govern de l’empresa Bellver S.A, de la que, ara ja sí, en passarà a formar part. Meam si en aquest punt se’n recordarà de quan en demanava una gestió transparent… Així mateix els membres del PP vam fer un parell de preguntes: Quin seria l’horari? Espai físic on es trobaria? Objectius a complir? El Batlle, com sempre, va contestar a tot, excepte en el darrer punt en el que vam insistir en la necessitat que els membres de l’equip de Govern expliquin els seus objectius. La regidora Sànchez i la regidora del PP, Catalina Ferrer, es van citar per dijous a les 16:00 a ca Ses Monges. Sincerament, penso que els objectius s’haurien d’explicar al plenari, més que res perquè en quedi constància escrita; en tot cas, agraeixo a la regidora Sànchez la disposició a fer-ho, cosa que cap altre membre, de moment, no ha fet.

Punt cinquè, Moció de rebuig a les mesures de Rajoy contra la ciutadania, els membres del PP vam votar en contra. La portaveu del Partit, la senyora Meseguer va presentar un escrit explicant per què votàvem en contra de la moció.

En el següent punt, Moció sobre l’aplicació del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de Juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, els membres del PP va votar a favor tot i que consideram que es podrien aplicar també a les dietes que reben per assistència als Consells d’Administració i Juntes de Govern de l’empresa Bellver S.A.

En el darrer punt, Moció sobre reducció de l’endeutament amb els ingressos procedents de la recuperació de l’IVA de Bellver S.A. els membres del PP vam votar en contra no perquè no estem a favor que s’utilitzin els doblers per reduir l’endeutament, sinó perquè de nou ningú no ens havia informat amb antelació d’aquesta moció i no l’havíem poguda analitzar com toca, tot i que ho haurien pogut fer el dia de la Comissió Informativa. Així mateix, consideram que els membres de l’oposició tenim dret a saber com es gestiona el pressupost de l’empresa, que s’hi fa i desfà, com i per què.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada