Memòria Serveis Municipals

Joan Antoni Salas Rotger ens ha fet arribar des de l’Ajuntament la memòria dels Serveis Municipals, la qual repassa les actuacions més importants d’aquest servei ten imprescindible per a qualsevol comunitat.

ELS SERVEIS SOCIALS DE SANT LLORENÇ HAN ATÈS DURANT EL 2012 A 423 PERSONES, QUE CORRESPON A UN 40% D’INCREMENT RESPECTE AL 2011.

Les prestacions més importants per les seves magnituds són les actuacions de suport a la unitat de convivència i les actuacions de prevenció i inserció amb el 32% cadascuna.

Les demandes del municipi de Sant Llorenç des Cardassar en funció de les prestacions socials són

Informació orientació i mobilització de recursos: Durant el 2012 el departament de Serveis Socials han atès un total de 110 usuaris, un 20% respecte a l’any anterior. El sectors més destacats són el de les persones majors, els immigrants i les famílies.

Actuacions de suport a la unitat de convivència i ajuda a domicili: És la prestació més important juntament amb la prevenció, ha atès 177 usuaris, destacant els sectors de persones majors, família i persones discapacitades. A Sant Llorenç i Son Carrió les demandes estan relacionades amb els serveis assistencials: SAD i Teleassistència, mentre que a la zona costanera destaquen les intervencions amb famílies amb menors.

Actuacions de prevenció i inserció: El 32% de les demandes provenen del treball de prevenció. És l’altre pilar important, juntament amb el suporta les unitats de convivència, del treball del departament, especialment en els sectors de joventut i infància.

Recursos complementaris a la cobertura de necessitats bàsiques Allotjament alternatiu: el 16% de les demandes corresponen a les relacionades amb la cobertura de les necessitats bàsiques. Tot i que és la prestació més limitada numèricament el seu augment és considerable amb un 129%. El sector més important atès són els immigrants, però el nombre de famílies conforma el 16% de les ajudes.

Analitzat el treball desenvolupat durant el 2012 els departament de Serveis Social fa les següents Propostes d’actuació:

Atès el treball desenvolupat pel Departament de Serveis Socials durant el 2011, i com a prolongació dels darrers anys, es constata una tendència clara en l’augment de les demandes i en la seva complexitat.

Aquesta caracterització de les demandes a l’àmbit dels Serveis socials municipals ha obligat el departament a definir noves intervencions dins els plantejaments generals ja consolidats.

El departament de Serveis Socials determina com a prioritats la prevenció en les edats primàries, el seguiment de les famílies amb menors en risc d’exclusió social i l’atenció a persones majors i discapacitades.

En aquesta línia, pel 2013, s’ha previst el inici d’un programa nou de suport psicosocial a les famílies amb menors que presentin problemes de conducta a nivell familiar i escolar.

S’ha de fer una referència especial al treball del programa ALTER, que ha estat reconegut a nivell tècnic per les administracions europees, significant l’estreta coordinació entre l’àmbit educatiu i dels Serveis Socials en la inserció sociolaboral dels joves amb dificultats per acabar el sistema escolar obligatori.

Respecte a l’altre gran àmbit d’atenció dels serveis socials, el suport a la unitat de convivència, les dades de la memòria donen a entendre l’oportunitat de potenciar els serveis lligats al domicili, SAD, menjar a domicili i teleassistència. Per millorar l’eficiència del SAD es planteja en la nova contractació la possibililtat de traslladar 5 hores del matí a l’horabaixa on ara apareix un dèficit d’atenció.

Enguany s’ha consolidat la coordinació dels centres de dia unificant els criteris de programació i d’intervenció.

Per altra banda es tramita la posada en marxa del menjador social de Son carrió a les mateixes instal·lacions del Centre de Dia, millorant d’aquesta manera la seva eficiència.

Atès que la major part de prestacions destinades a informació són les relatives a Dependència, es fa necessari que la coordinació dels serveis socials municipals i de la fundació siguin més estables

Finalment l’augment de demandes relacionades amb la cobertura de necessitats bàsiques obliga a reestructurar els dispositius d’atenció, amb l’objectiu de rendibilitzar els recursos disponibles.

Per donar resposta a aquest objectiu s’ha aprovat un reglament d’ajudes econòmiques, s’ha potenciat el contracte social, incorporant la possibilitat de realitzar un procés d’activitats formatives dins l’àmbit laboral.

Cal assenyalar que tot i augmentar la pressió sobre els Serveis Socials de les demandes relatives a la manca de treball, les administracions supramunicipals han limitat els serveis d’orientació i inserció laboral, fent necessari reconduir des de Serveis Socials diferents recursos formatius a programes de suport a la inserció laboral.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada