Signatures a favor del tren de Llevant

Avui horabaixa, a les 17,30 hores, a la seu de ca n’Alcover, a Palma, ha tingut lloc la signatura d’un document a favor del Tren de Llevant.Els partits polítics que han signat aquesta declaració han estat PSIB-PSOE, MÉS PER MALLORCA, ESQUERRA UNIDA i UNIÓ DE PARTITS INDEPENDENTS DE LES ILLES.

El document signat és el següent:

ELS SOTASIGNANTS, en representació dels respectius partits polítics i coalicions, MANIFESTEN el seu desacord i rebuig de la resolució que adoptà el 19 d’abril de 2013 el Consell de Govern en el sentit de descartar de forma definitiva la continuació de les obres del projecte ferroviari entre Manacor i Artà.

EXIGEIXEN DEL GOVERN: Una solució urgent davant els greus perjudicis socials i econòmics que la paralització del projecte ferroviari de Llevant està ocasionant als municipis afectats, i finalitzar les obres ferroviàries de la línia Manacor-Artà durant la present legislatura.

De no ser així, atès que: Aquest línia es troba inclosa en el Pla Director sectorial de transports vigent, aprovat pel Decret 41/2006, de 28 d’abril i al qual ha expressat el seu suport el Parlament de les Illes Balears  per unanimitat (el darrer cop en el Ple de dia 5 de març de 2013).

 • El conveni ferroviari subscrit entre el Govern Balear i el Ministeri de Forment de 2008 preveu l’execució de la línia ferroviària Manacor-Cala Ratjada, amb un total de 220 milions d’euros.
 • Segons resposta del Defensor del Poble a la Plataforma pel Tren de Llevant, el Govern central ha aportat 83,5 milions en aquest concepte.

ELS SOTASIGNANTS ES COMPROMETEN A:

1.- Respectar les inversions previstes en el Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears a l’hora de redactar els programes electorals de 2015.

2.- Cercar les fórmules de finançament que garanteixin la finalització de les obres Manacor-Cala Rajada, la primera legislatura en que els sotasignants accedeixin al govern.

 

19 comentaris a “Signatures a favor del tren de Llevant

 1. Jo vull aportar una reflexió… Realment, volem es tren a llevant? Per tal de fer més fàcil que pensem en això, allà van un parell de preguntes:

  – Si es govern no és capaç ni de fer funcionar amb un mínim de decència ses línees de bus interurbanes, realment està en condicions de fer funcionar es tren de llevant? Pens que hauriem de començar per compondre lo -poc- que tenim per lo que fa a transport públic abans de voler omplir llevant de vies.
  – Realment en fariem ús? Me sap greu, però no crec que sa gent de llevant anés amb tren a palma; se tardaria més que en cotxe, es preu segurament seria elevat i no mos enganyem; a sant llorenç, per exemple, qui més qui menos té cotxe. Per un pic que anam a palma en X temps, s’hi pot anar en cotxe, i aquells que hi van cada dia no crec jo que vulguin sortir 2 hores antes de caseva per arribar a ciutat en punt.
  – Tenint en compte que no hi ha cap carril bici en tot llevant, treient es de cala millor i es de portocristo; no s’escau habilitar es desastre que han fet a ses vies com a carril bici?

  Fins aquí i per no continuar i fer-me ferregós,

  Salut!!!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: +1 (de 3 vots)
 2. Crec que fer un carril bici seria sa millor opcio vegent com esta tot,i aixo que jo no en tenc de bici,pero tambe un carril per anar-hi caminant es excursionistes.Lo des transport públic basta contar es passatgers que van amb so bus cada vegada que passa per dins es poble,crec que no arriba a sa dotzena de persones per viatge,ja no deu ser rentable ni siquiera es bus.Una altre questio que vull plantejar es sa de Manacor,ja que no volen es tren per damunt, el volen soterrat,com el porem arreglar aixo?.Hi haura doblers per soterrar-ho,o feim una altre estacio per davers s´erosqui (antic SYP)?Llavors que feim un trasbord amb bus?Quin temps tardariem amb arribar a Palma si partiguessim d´Arta?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: +1 (de 1 vot)
 3. L’ús del transport públic depèn molt de la incentivació cap als ciutadans. És ben cert que hi ha molt poca gent que agafi el bus per anar a Manacor o a Palma, però també és cert que en dos anys s’han llevats freqüències i s’ha fet molt difícil la connexió amb el tren a Manacor. Els estudis previs a la realització del tren apuntaven que hi podia haver una demanda de 500.000 usuaris anuals que s’incrementarien fins a 1.200.000 si el tren arribàs a Cala Rajada. Sabeu quants d’usuaris té el tren Inca-Manacor? Aproximadament, 500.000. Sabeu quants d’usuaris té l’AVE Madrid-Barcelona? Aproximadament, cinc vegades més.
  És ben ver que a Sant Llorenç, com a Artà o Son Servera o Capdepera, molta de gent té cotxe i no es planteja anar a Palma en tren, però també n’hi ha que no en tenen i s’han d’adaptar a unes freqüències i uns horaris de tercer món.
  Sabeu quantes freqüències hi ha de Sant Llorenç a Palma? o de Sant Llorenç a Manacor?
  El tren de Llevant hauria de servir, bàsicament, per estructurar territorialment la comarca de Llevant, per acostar els pobles entre sí i cap a la capital natural de la comarca i, si arribàs a Cala Rajada, seria un element dinamitzador de l’economia de la zona. A mi, particularment, no me sembla bé que un carril bici de Manacor a Artà ens hagi costat setanta milions d’euros. Seguesc pensant que les obres s’han de continuar i ha d’haver-hi finançament de l’Estat. Si la situació econòmica no permet acabar-les de cop, s’hauria de fer una programació a uns quants anys vista. Tothom pot entendre que hi hagi un endarreriment.
  Una altra qüestió és si el govern del PP vol que aquest projecte arribi a la fi. Jo crec que no, i una bona manera d’acabar amb el tema és oferir un corredor verd. Qui es pot oposar a una infraestructura verda? Jo tampoc, però no a costa del tren.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 2 vots)
 4. Sense que fos una solució perfecte, funcionava molt bé el servei bus+tren que fins fa un poc més d’un any funcionava per enllaçar els diferents pobles de la comarca amb el tren. Sí que hi havia alguna incomoditat per part de gent que sofria algun tipus de mobilitat més o meys reduïda, i el preu no era el que hauria de ser per un servei públic, però cumplia molt bé la seva funció que era apropar el tren a tothom que el necessitàs o que preferia optar per aquest servei. A més favoria no només als quatre pobles que atravessa la frustrada línea de tren sino que abarcava a tot el territori. Vaig trobar un greu error la supresió d’aquest servei, però me qued encara més sorprès quan, al menys de forma pública i notòria, no s’ha reclamat la restitució d’aquest servei, ni per part d’agrupacions, ni pels ajuntaments. En aquest sentit, sí que pareix que la reclamació del tren és més una qüestió política perque es reclama una cosa que es sap que a dia d’avui, per circumstàncies econòmiques o purament per opció política, no es farà, i en canvi ni es reclama de forma subsidiària serveis que sí que es podrien posar en marxa en un curt plaç, i cumplint la mateixa funció, almenys de forma provisional.  

  VN:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: +1 (de 1 vot)
   • Recordava que n’havíem parlat i crec que l’únic però que li vaig posar al teu escrit era en la motivació de la supressió, que tu la situaves com una maniobra méd antitren, i jo e nel context de crisi encara que aquesta resposta genèrica en cap cas satisfeia a la pregunta de per qué llevaven aquest servei (la meva pregunta no va obtenir resposta, ni directa per aquí, ni a través de compareixences públiques).

    Si m’has posat s’enllaç per demostrar que en el seu moment vos havieu oposat a la supressió, ja n’era ben conscient que a l’hora de la retirada ens varem queixar. Però no acab de veure el motiu de per què en actes públics com els de la present notícia, no es reclama el restabliment provisional d’aquest servei, entant no s’aconsegueix la demanda principal. A card.cat, sense anar més enfora, escrits que reclamen el tren n’hi deu haver almenys un per setmana de promitg, però que facin referència al restabliment del tren + bus només hi ha aquest que tu has penjat.

    Si aprecies alguna contradicció entre el meu escrit de fa un any, i l’actual, m’agradaria que que l’expressassis, perquè jo els veig totalment coherents i compatibles.

    VN:F [1.9.22_1171]
    Puntuació: 0 (de 0 vots)
    • Estic d’acord amb el teu plantejament. La Plataforma pel Tren de Llevant s’ha manifestat en contra de la reducció de freqüències i del tren+bus, encara que la seva finalitat és potenciar el tren a la comarca.
     Personalment pens que estam deixats de la mà de Déu quant a transport públic a tota la comarca i que aquestes manacanvces es comencen a notar molt en el trajecte del tren Manacor-Inca.

     VN:F [1.9.22_1171]
     Puntuació: +1 (de 1 vot)
     • Totalment d’acord en que esteim deixats de sa mà de déu, és més, trop que no hauria de ser així, hauriem d’estar ben comunicats amb tota s’illa aprofitant que fa un pam i mitg.

      Però retornaré a nes meu plantetjament… Nem a fer funcionar així com toca una línia de bus desde Sant Llorenç a Manacor i desde Sant Llorenç a Palma. No sé si cap de voltros hi ha anat sovint amb treb a palma (jo si) però si hi hagués bus jo preferiria bus mil vegades encara que es tren partís de s’estació de Sant Llorenç; es bus és més comodo, més ràpid i més fàcil d’omplir (més econòmic per tothom).

      I és que es tren a Mallorca pens que no fa falta, no hi ha tants de km per recórrer i un trenet ha d’anar a poc a poc perque entre estació i estació no té temps d’agafar fua. Tots aquests milers d’usuaris anuals podrien anar a Palma amb bus i mos “estalviam” sa part d’inversió que falta per a posar ses vies.

      A més, jo visc es tren com un atac ambiental que no fa falta tirar endavant. Ja varen destrossar molta terra fent sa carretera que hi ha fins a palma i trop que no fa falta propiciar més destrucció. Per tot això, trop que es “carril verd” que proposen fer és una de ses millors pensades que ha pogut fer aquest -trist- govern, o millor dit; s’única.

      VA:F [1.9.22_1171]
      Puntuació: 0 (de 2 vots)
 5. Pere: Has llegit l’article que un grups d’enginyers van publicar fa uns dies al Diario de Mallorca i que card.cat va reproduir? De cap manera plantegen que l’alternativa al tren sigui el transport per carretera.Tot el contrari, diuen que el tren és el transport del segle XXI. El trem tram i el tren elèctric poden anar a més de 100 Km per hora, això el fa competitiu. Vas moltes vegades en bus a Palma? Quin temps empra l’autocar per fer el camí Sant Llorenç-Palma? No entenc que diguis que el bus és més còmode i més econòmic, a no ser que comparis el bus amb el tren de Manacor a Inca, així sí que t’he de donar la raó perquè en dos anys l’han deixat degradar de mala manera.
  El tren, un atac ambiental? No fa falta més destrucció? O la feina no està feta? O el fet que el traçat del tren es converteixi en corredor verd implica que no s’han fet moviments de terra?. De veres, no ho entenc

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: +2 (de 2 vots)
 6. Em sembla ben interessant el debat en relació al tema del tren. Si mes no perquè les opinions mostren diversos colors. Essent així també m’agradarà ficar-hi cullerada.
  Abans de res crec que s’ha de deixar constància de que “la cosa” no s’ha fet gaire bé. M’agradaria que alguns polítics demanassin disculpes per la seva inoperància al deixar les coses a mig fer (sense considerar els doblers de la Comunitat Europea que s’han perdut per no haver-los gastat d’hora). Dels qui governen actualment no cal esperar res puix son ben consegüents amb la seva protecció del gran capital.
  La majoria d’opinions giren a l’entorn d’un sentit “pràctic”, i esta be si donam per bona la situació actual: cada persona un cotxe amb consum de recursos fòssils.
  Però pel que diu tant la ciència com la física aquest punt de partida resulta desenfocat. Primer perquè “no hi cabem”. Si tots els cotxes es posassin d’acord a sortir el mateix dia i hora no cabrien a les carreteres de l’Illa. I segons perquè amb la nostra “autonomia de transport individualitzat” ens estem carregant el Planeta. Tan sols hi ha, idò, una alternativa, el desenvolupament radical d’un transport públic sostenible. No sé si ha de ser tren, tren-tram, bus elèctric o una altra cosa…la més sostenible!! (a criteri, es clar dels científics, no dels polítics)
  No és sensibilitat social, ni ecologia de cafè, és egoisme pur. Per a la meva pervivència i la dels meus descendents hem de canviar el model de consum energètic. No hi ha més camí.
  I parlant d’egoisme, ¿per què no hauriem de tenir nosaltres les mateixes possibilitats d’un de transport públic, en condicions de rapidesa i freqüència, que tenen els barcelonins, els madrilenys o els gallecs? ¿Son d’un altre color els nostres impostos? ¿Per què hem de donar per bona l’opció de ser ciutadans de segona o tercera?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: +1 (de 1 vot)
 7. Guillem: Estic d’acord amb el què planteges. Només unes puntualitzacions: els doblers no són europeus, són espanyols i no s’han perdut, és que no han arribat. L’error dels gestors polítics va ser fiar que l’Estat pagaria les obres perquè havien signat un conveni que ho deia. Una vegada més ens han deixat amb el cul a l’aire.
  Per curiositat he mirat el trajecte de l’AVE de Madrid a Galícia (2.332 milions d’euros) i he trobat que Lubian, un poblet de Zamora, devora Galícia, de 358 habitants tendrà AVE i una comarca turística de primera magnitud com la nostra no pot tenir un trenet de jugueta.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: +1 (de 1 vot)
  • Segons informacions (de bona tinta) part dels doblers que havien d’arribar provenien de la CEE (i es perden si no s’usen). D’altra banda, suposo que algú -no sé qui- devia tenir la responsabilitat de gestionar tant les obres com les transferències (ja se sap allò dels confiats)

   VA:F [1.9.22_1171]
   Puntuació: 0 (de 0 vots)
   • No sé, Guillem, si els doblers que han arribat de l’Estat espanyol eren de la UE, al conveni no ho he vist. Seríem la rialla de tota Europa si feim un corredor verd i hem de retornar els doblers que han arribat perquè no hem fet allò a què estaven destinats, o sigui el tren.

    VN:F [1.9.22_1171]
    Puntuació: +1 (de 1 vot)
 8. Fa molts anys que no visc a Mallorca. Des de la distància em sembla cada pic més inversemblant la manera de ser d’alguns mallorquins: mentres a la península gasten 13000 milions en transport ferroviaria durant aquest 2013, aquí no arriba ni un euro. I el debat en lloc de centrar-se en aquesta injustícia (que no es limita al tren, desgraciadament), gira al voltant de si és necessàri o no acabar una de les poques infraestructures per Mallorca que l’Estat espanyol havia aprovat. Falten poc més de 110 milions per acabar-ho… i els altres se’n gasten 13.000! I aquests doblers que se gasten a la península alegrament també són dels mallorquins. Molts! Però hi ha una casta de mallorquí que veu poca gent a un bus que costa 11 euros per anar de Cala Rajada a Palma o que creu que pot fer previsions sobre l’ús del tren (sense fer cas dels estudis que hi ha realitzats) o simplement, no li dona la gana que a ca seva la gent que no pot o no vol anar amb cotxe pugui tenir una alternativa. En tot cas, com deia, em deixa al·lucinat la capacitat i generositat d’alguns mallorquins per regalar els doblers a la resta de l’Estat i no reclamar-los per la seva illa.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: +2 (de 4 vots)
 9. Politics,siau des color q siau,creadors de macroinfrastruturas,xerradors i bons vivants,es verds ja perdan es color i es tenyeixen de gris formigo,els independents felisos i contents de cada dia mes mostren ses dents una politica bruta i negra q ja mostra sa pell arruada i q ja cau q cansa i q me menteix i q escolta avegades es mussols i avegades es gorrions, , depen, ja vorem!! Ni ha per tots! Tranquils!! No sa acaba !aixo dura mes q una vermada,es socialistas!defensors d lo negra que e.stimen un dirham q una pesseta o un real q volen llevar ses iglesias i fer…des.
  Pp tambe vos contare q fan i desfan q desfan i fan tot per un afan de goberna i ja per acabar donare sa meva opinio, no mes formigo! I es tren a un raco! Gracis

  pp tmbe vos contare q desfan i fan q fan i desfan tot per un afan, goberna!! Com tota sa politica bruta i negra i q ja fa olor i pudor!! I per acabar dire tren no mes e pp ,tambe vos contare ara governa

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 0 vots)
  • Veig que no glosau, però n’imitau es cantet. Jo també som des vostre llogaret, on el tren al raco més de 40 anys ha estat. Vos preocupa es formigò que al trn hi han posat, però per l’exces de carreyeres i autopistes sé ben cert que no heu miulat. Vos inventau sa realitat, amb esglésies que desapareixen i mesquites que deia que fan. Jo vos dic que això són mentides, és sa realitat que vos voleu inventar. Que amb sos collons d’un politic poden penjar un altre, es sa pura veritat. Pero nhi ha de mes collons que ela altres, i el Pp de brutor a tots els pot enterrar. Si vos preocupa es formigo, pes tren heu dapostar. MOLTS D’ANYS per poderlo veure tornar a arri ar a Artà.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Puntuació: 0 (de 0 vots)
 10. Per começa volia contestar en Pere Santandreu; Diu haver anat en so Tren, no ho puc ductar, perque no ho se, parla de un bus, i se seva comodidad, jo he anat mes de un any de Manacor a Palma cada dia, tant si era Diumenge com Festa, Per comença, me pot explica en Pere quans de buses poseria ell? Perque jo he sortit de Manacor més de un pic, i han pujat en es tren més de ciquante personas, que se cabuda de un bus, i he vist habans de arriba a Inca no cabreri ni drecst; Comodidads dins un bus estibad? vaja una manera de estar comodos. Com ho han fet uns altres, no te parlare ni de Doblers ni de injusticia, di de això que mos ha toca en sort come Govern, ni de se seva idea ficsa de replega. no me dona per contesta a se artaner censa nom, com qualque llorenci.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 0 vots)
  • No dec haver coincidit amb aquests dies que va tan estibat. Si és així, tota sa raó te don.

   Sa questió, per jo, comença per tenir un govern d’impresentables gràcies a sa multitud pepera que pulula per s’illa, mal patinin tots i caiguin d’allà on s’amaguen. (Ho dic perque després resulta que ningú coixetja de sa cama dreta).

   Per lo que fa a nes tren, pens que tenint en compte com està es “juvert” i amb s’estat econòmic que hi ha actualment ja està bé es tren com està; corredor verd i tira milles. Jo només deia que, segons sa meva opinió, si no són capaços de fer funcionar ni una mísera línia de bus no haurien ni de pensar en fer funcionar un tren. Quan estiguin capacitats per acabar lo que han començat, que ho facin, però bé. Fins aleshores, verdor.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Puntuació: 0 (de 0 vots)
 11. El juliverd està d’aquesta manera: 13.000 milions d’inversions ferroviàries a Espanya durant el 2013. 0 euros a Mallorca.
  Si ses rectoretes no són capaces de fer funcionar un bus, idò que les treguin. Ja ho havien d’haver fet fa 30 anys.

  La verdor no és un carril bici (el tren és compatible amb la circulació de bicicletes o vinanants per les vies adjacents) que mos costarà 5 milions d’euros als mallorquins (no a Espanya, no, ho treuran dels pocs doblers que torna Espanya de tot el que pagam d’impostos), la verdor és fer el Tren de Llevant perquè quan el vam començar a reivindicar hi havia projectada una autopista des de Felanitx a Palma. I ho vàrem aturar. Allò sí que era negra. Allò sí que era formigó. El tren, amic meu, és lo més verd que te puguis tirar a la cara. Per això hi estan a favor WWF, Greenpeace, Gob…i tot aquella associació que hi entengui una mica més que jo, vostè i tots els que llegeixen Flor de Card plegats.
  Si regalam 13000 milions a la península i no ploram per 100 milions que havien promès a Mallorca és que no tenim dignitat. I quan una persona no té dignitat…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: +1 (de 1 vot)

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada