Sobre el projecte lingüístic del CEIP Mestre Guillem Galmés

La Conselleria d’Educació, a través de la inspecció educativa, ha retornat als centres els projectes que, segons el seu criteri, no reuneixen les condicions d’acord amb la legislació vigent.El problema que se’ns presenta ara és que la Conselleria ha retornat un document aprovat pels pares en votació i pel Consell escolar del centre. El projecte s’adequa a la normativa vigent, excepte les instruccions del Secretari autonòmic d’educació, unes instruccions que van en contra del decret de la pròpia conselleria.

Si aquest projecte ha estat aprovat pel Consell escolar del centre, només el mateix consell el pot modificar. Tot això d’acord amb la següent normativa:

LOE (Llei Orgànic d’Educació). Article 127:
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias:
a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley.

ROC (Reglament orgànic de centres). Capítol II. Òrgans de govern col·legiats. Secció primera. Consell escolar. Article 8. Definició i competències del consell escolar:

1. El consell escolar del centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.
2. El consell escolar del centre tendrà les competències següents: …/…
b) Aprovar el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com a documents integrats dins del projecte educatiu de centre, avaluar-ne el compliment i fixar els mecanismes de revisió.

Qualsevol altre manera de procedir per part del centre o de la Conselleria podria donar lloc al requeriment de les responsabilitats que se’n derivin.

 LOE           ROC

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada