Una dècima

La Paca està en el carrer,
i de tots els implicats
del Prestige, no n’hi ha cap
que no hi estigui també,
com la Infanta, en Mates… “Bé,
us estau queixant de vici”,
ens diran. I en el judici,
per molt que sigui una artista,
crec que aquella pianista
no va endevinar l’ofici!

Deixa un comentari