Plenari Sant Llorenç des Cardassar 23 de gener de 2014

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.

3. Nomenament dels dos membres representants de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a l’assemblea general del Consorci Local de Mallorca per a la Prestació de Serveis.
4. Ratificació del Decret de Batlia 2013/378 sobre acceptació de la proposta de quota de TIC Mallorca i permanència al Consorci d’Informàtica Local de Mallorca.

5. Sant Llorenç des Cardassar declara la senyera símbol oficial

6. Proposta de pacte local a favor dels drets sexuals i reproductius.

B. Part de control
1. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local i de les resolucions del batle.
2. Precs i preguntes.

Un comentari a “Plenari Sant Llorenç des Cardassar 23 de gener de 2014

Deixa un comentari