Denuncia ciutadana

Na Jeronia Soler Febrer ens envia aquesta denuncia ciutadana:

Bon dia, vos envï la foto per denunciar el que esta cada dia succeïnt. Hi ha persones a qui els fa molta peresa reciclar, i clar, el mes còmode es tirar el fems a dins la paperera (ni han d´aixecar la tapadora, es més fácil).

Aquesta concretament, s´omple cada dia, es la del cantó del carrers pou i Sant Llorenç, vol dir això, que no només es una persona que li tira, sino més d´una. El senyor que grena la buida sinó cada dia, cada dos dies.

Jo faig una reflexió, si no volen tenir els fems a dins caseva, ¿perquè els hem de tenir els ciutadans que intentam fer les coses ben fetes?

Deixa un comentari