Els rebuts baixaran i el deute municipal encara baixarà més

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar guanya la batalla a Hisenda

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, en data de 25 de novembre de 2010 va interposar un recurs davant la Delegació d’Hisenda de l’AEAT demanant la devolució d’ ingressos indeguts realitzats per Bellver, S. A., en haver facturat i ingressat l’IVA per les subvencions d’ explotació no vinculades al preu rebudes de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, per un import total de 502.623,78 euros, més els interessos de demora corresponents.

Finalment,  en data de 7 de març de 2013, s’interposa recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que en data de 19 de desembre de 2013 va emetre fallo estimant el recurs interposat i reconeixent el dret a la devolució dels ingressos indeguts. D’acord amb aquesta resolució es reconeix a l’Ajuntament de Sant Llorenç el dret a la devolució de l’IVA sol·licitat més els corresponents interessos de demora quantificats en 115.698,96 euros.

El total percebut per recuperació d’IVA des de la creació de l’empresa municipal és ja de 1.620.801,38 euros:

 

CONCEPTE 2.007 2.008 2.009 TOTAL
RECUPERACIO IVA BELLVER SA 343.595,79 658.882,85 618.322,74 1.620.801,38

 

L’equip de govern va decidir en el darrer ple de l’Ajuntament el passat dia 6 de novembre, que aquests ingressos es destinin íntegrament a la reducció del deute municipal, seguint en la planificació de l’equip de govern d’aconseguir un endeutament 0 als propers anys.

 

Baixada important de l’IBI per als llorencins

Per primera vegada l’Ajuntament de Sant Llorenç compleix amb tots els requisits per dur a terme una actualització (a la baixa) dels valors cadastrals.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç del passat 6 de novembre, va acordar sol·licitar a la gerència regional del Cadastre aquesta actualització a favor del municipi. D’acord amb la normativa, aquesta sol·licitud suposarà una reducció aproximada del 20% dels valors cadastrals del municipi.

Amb l’actualització de valors cadastrals es reduirà: L’ Impost sobre Bens Immobles, IRPF, l’Impost sobre el patrimoni, l’Impost sobre Transmissions patrimonials i la plusvalia.

El valor cadastral del municipi passarà de 1.313.129.418,48 euros a 1.050.503.534,78 euros.

En relació a l’IBI també s’aprovà al Ple la modificació dels requisits per a obtenir la bonificació en l’impost per a famílies nombroses amb l’objectiu de permetre que s’hi puguin acollir un major nombre de famílies.

 

Ampliació del cementeri de sant Llorenç des Cardassar

Al ple també es va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa  pel cementiri municipal.

Actualment en la Taxa Reguladora del cementiri municipal, no es preveu una tarifa per la cessió de solars, sí existeix tarifa per la cessió de nínxols, amb el preu de 1.413,33 euros.

Per aquest motiu i atès que ja es finalitzen les obres de ampliació del cementeri, l’equip de govern considerà necessari l’establiment d’aquesta tarifa per poder procedir a la seva concessió als interessats.

S’acordà el preu de 2.500 euros.

 

Segona baixada de les taxes de fems

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar aprovà una segona reducció del 15% de les tarifes aplicades en la taxa de fems, amb un import estimat de 480.000 euros, aprovat en el darrer ple per l’equip de govern. En dos anys els rebuts de fems s’hauran reduït un 30%.

Amb l’objecte de promocionar les pràctiques ambientals en la gestió dels residus, els subjectes passius que participin en els programes de recollida selectiva dels residus sòlids urbans que impulsi l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar tindran dret a rebre una tarifa diferenciada (Tred) en funció de la quantitat de la fracció orgànica separada correctament.

S’ha de destacar que la taxa de fems de Sant Llorenç ha passat a ser una de les més econòmiques de Mallorca, sobretot per les residències familiars.

aj

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada