Convocatòria de ple ordinari

Comissió d’Assumptes Generals i Ajuntament en Ple.

Us convoc a les sessions ordinàries que es detallen a continuació.

Comissió d’Assumptes Generals.

Dia: 16 de març de 2015, dilluns.

Hora: 13:00.

Lloc: sala de juntes – Noves Tecnologies

Ajuntament en Ple

Dia: 19 de març de 2015, dijous.

Hora: 12:30.

Lloc: saló de sessions.

ORDRE DEL DIA:

A. Part resolutiva.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior: Sessió 2015/2, de data 22 de gener de 2015.

2. Aprovació de permuta de solar municipal al c/ Argelaga amb solar al c/ Rosselles (devora equipament escolar.

3. Rectificació de l’inventari de Camins: baixa d’un tram del Camí 29.

4. Rectificació de l’inventari de camins: baixa del camí 117.

5. Rectificació de l’inventari de Camins: baixa d’un tram del Camí 165.

6. Compliment de condicions de pròrroga del contracte de concessió de l’abastiment d’aigua amb Costera d’Aigües i Serveis, SA.

7. Aprovació provisional de modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per a l’ocupació dels terrenys d’ús públic local amb enderrocs, materials de construcció i similars.

8. Aprovació inicial de modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per les diferents prestacions socials: estades al Centre de Dia, servei d’ajuda domiciliària, servei de menjar a domicili i serveis de teleassistència.

9. Aprovació inicial de modificació de crèdit 3/2015 de crèdit extraordinari finançat amb romanent.

10. Aprovació inicial de modificació de crèdit 4/2015 de crèdit extraordinari finançat amb romanent en inversions financeres sostenibles.

11. Aprovació inicial de modificació de crèdit /2015 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent.

12. Sollicitud al Govern de l’Estat de suspensió de l’aplicació de la Llei de suport de l’emprenedor als clubs esportius de les Illes Balears (proposta presentada pel Partit Popular.

B. Part de control.

1. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local i de les resolucions del batle.

2. Precs i preguntes.

Plaça Ajuntament, 1 · Telf. 971 838 393 – Fax 971 838 094 – 07530 SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. e-mail: ajuntament@santllorences – Internet: http://www.santllorenc.es

ple 16.03

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada