Orde de dia del ordinari de l’Ajuntament de Sant Llorenç de dia 11 de febrer

Demà dia 11 de febrer hi ha sessió plenària, a les 20 hores, al saló de plens de l’Ajuntament de Sant Llorenç.
ORDRE DEL DIA:

A. Part resolutiva

  1. Aprovació d’acta de la sessió anterior:

1.1. PLE2015/14 Extraordinari 01/12/2015

1.2. PLE2015/13 Extraordinari 24/11/2015

2.1. Obres y Urbanisme

2.1.1. PRP2016/113 Exp. 193/2015, Aprovació inicial de modificació número 21 de les NNSS relativa al canvi de qualificació de residencial a equipament docent i de la configuració de zona verda pública a parcel·les urbanes (1314703ED3811S0001IS-1314706ED3811S0001SS) situades al carrer Roselles i al carrer Margalides de SaComa.

2.2. Administració General

2.2.1. PRP2016/116 Aprovació de l’expedient de contractació, dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques així com de l’estudi econòmic que han de regir la contractació del servei d’educació infantil de primer cicle en els centres públics del municipi de Sant Llorenç des Cardassar.

2.2.2. PRP2016/114 Aprovació de proposta de conveni de col·laboració entre Serveis Ferroviaris de Mallorca i l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per a la dinamització i funcionament dels edificis i instal·lacions de l´estació de Sant Llorenç i de l´estació de Son Carrió.

2.2.3. PRP2016/115 Moció sobre la tarifa de tractament de llots (proposició presentada pel grup polític Partit Popular).

Part de control.

  1. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de JGL2015/30 a JGL2016/1 i de les resolucions del batle de 2015/365 a 2016/23.
  2. Precs i preguntes

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada