Intel·ligència/es

“Es més viu que una centella”. Al llarg de molts anys, potser segles, la rapidesa i encert en les respostes, la “vivor” era indicatiu d’intel·ligència.
Posteriorment, amb l’arribada dels tests, “anar viu” es va suplir pel “coeficient intel·lectual” (CI)

Ara sabem que ambdues respostes, reponen a una part d’aquest ampla concepte que anomenam “intel·ligència”

Vet aquí un petit joc orientador sobre les aportacions de Gardner

Deixa un comentari