Transport escolar de batxiller

L’Ajuntament de Sant Llorenç beca el transport escolar de batxiller i mòduls professionals i de cicle formatiu amb 0,095 euros el quilòmetre

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar dóna beques pel transport escolar de batxiller i mòduls professionals i cicles formatius a alumnes que estan empadronats al terme de Sant Llorenç. L’import de les beques serà de 0,095 euros per quilòmetres i dia. La regidora d’Educació de Sant Llorenç, Alícia Duran explica que “tendrem en compta el quilometratge existent entre el nucli de població de l’estudiant i el centre on va a estudiar a l’hora de calcular la subvenció i comptabilitzarem un curs escolar de 175 dies lectius, en tot cas la subvenció concedida no podrà excedir de 665 euros per alumne”.

Per poder rebre aquestes beques els alumnes, a més d’estar empadronats i residir a Sant Llorenç, han de tenir una edat compresa entre els 16 i els 22 anys; estar matriculats i haver assistit regularment a les classes de Batxiller o mòduls professionals en el curs 2015-2016; no haver utilitzat (per motius justificats) el transport que l’Ajuntament posa a disposició dels alumnes de Batxiller i Graus Formatius empadronats al municipi; i per descomptat estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu els pares o tutors legals dels escolars.

La regidora d’Educació, Alícia Durán, explica que els alumnes interessats han de presentar la sol·licitud a l’Ajuntament acompanyada d’una acreditació de la personalitat jurídica i dades personals de l’alumne (nom, CIF, adreça, telèfon); una declaració jurada o promesa del pare o tutor d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i les altres obligacions tributàries i de la Seguretat Social que vinguin imposades per la normativa vigent i de no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador; a més d’una còpia de la matriculació al centre escolar i certificat acreditatiu d’haver assistit regularment a les classes de Batxiller, Graus Formatius o d’ educació especial en el curs 2015-2016; i un certificació bancària de les dades del compte corrent del pare o tutor on se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la subvenció que es pugui concedir.

Durán també explica que “si la sol·licitud de beca no compleix els requisits o manca documentació es requerirà al pare o tutor de l’alumne perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la mancança o aporti els documents preceptius i si no ho fa entendrem que desisteix de la seva sol·licitud”.

Les sol·licituds de beca es podrà presentar a la casa consistorial a Sant Llorenç o a les delegacions de Son Carrió i de Sa Coma.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 30 de setembre de 2016.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada