“Imatges” de Salvador Galmés (XXXV)

La fotografia, d’Àngela Llop Farré, es titula “Vinyes vermelles de tardor, el Penedés”

“Els pàmpols de les vinyes, vermades de fresc, se tenyien de color rovellosa en un estroncament de fecunditat”.
Narrativa/1, Flor de Card, p. 47

Deixa un comentari