La glosa de Maribel Servera (82)

No hi ha persones normals
a les teles catalanes?
N’Albiol ara té ganes
de tancar i obrir canals?
Vol emissores neutrals?

Idò no sé per què espera!
Que comenci amb la Primera
que els propis treballadors
ja varen dir en quin valors
ells anaven per darrere.

Deixa un comentari