Imatge amb text / Text amb imatge

Seguint el fil argumental reiniciat fa 11 setmanes, toca ara transitar vers la reflexió de trobar un sentit que ens portí a un “sentir-nos persones” mes enllà de la simple existència biològica i instintiva; i potser també mes enllà dels mites configurats per l’entorn cultural.

I parlant de sentit, no es podel deixar de banda les aportacions de Viktor Frankl i, més concretament de la frase que s’adjunta.

Deixa un comentari