Foment de Lloguer d’Habitatges; el Govern Balear t’ajuda a pagar el teu lloguer

Si tens menys de 35 anys i vius de lloguer, el Govenr de les Illes Balears t’ajuda a pagar-lo a través del programa de Foment de Lloguer d’Habitatges gestionat per l’IBAVI.

Aquest programa et pot ajudar a pagar fins a un 40% del teu lloguer; i en alguns col·lectius, fins a un 50%. Una oportunitat que pretén facilitar l’accés i la permanència a sectors de població amb escassos recursos a un habitatge.

Des del 31 d’agost i fins al 31 d’octubre pots demanar aquestes ajudes o bé telemàticament enviant la sol·licitud des de la pàgina: https://bit.ly/2vfetxh o telefonant al 900.780.000.

Els requisits:

 1. S’haurà de ser titular de contracte arrendament amb una durada mínima d’un
  any d’un habitatge situat en l’àmbit del territori de la comunitat
  autònoma de les Illes Balears. En cas de menors de 35 anys, es podrà sol·licitar l’ajuda encara que no es tingui un contracte d’arrendament subscrit. En aquest cas s’haurà de presentar en el termini màxim de dos mesos des de la resolució de concessió de l’ajuda.
 2. S’haurà de tractar d’una renda de lloguer igual o inferior a 900 €.
 3. S’haurà d’estar al corrent en el pagament dels rebuts de lloguer al
  moment de presentar la sol·licitud. El pagament del lloguer s’haurà d’efectuar mitjançant transferència a través d’una entitat financera o de crèdit des de l’1 de gener de 2018, en cas de contractes en vigor en aquesta data, o si són de vigència posterior, a partir d’aquesta.En aquests justificants bancaris constarà:
  — La identificació completa de l’inquilí que efectua el pagament de la renda.
  — La identificació de l’arrendador que la rep.
  Només a l’efecte d’acreditar que s’està al corrent en el pagament del lloguer, s’admetran els rebuts lliurats en mà signats per l’arrendador. No obstant això,
  el sol·licitant no cobrarà la part de l’ajuda corresponent a aquests rebuts.
 4. L’habitatge haurà de constituir el domicili habitual i permanent, i haurà d’estar
  situada en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 5. El propietari haurà d’haver dipositat la fiança del contracte de lloguer davant
  l’organisme corresponent. El IBAVI comprovarà d’ofici que s’ha dipositat la fiança.
 6. Totes les persones el domicili habitual de les quals i permanent sigui o vagi ser l’habitatge arrendat hauran de tenir:
  — La nacionalitat espanyola.
  — En el cas d’estrangers, la residència legal a Espanya.

 

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada