Distribució d’ajudes als afectats per la torrentada

A la sessió plenària celebrada avui de matí, amb un únic punt, relatiu a la distribució de les ajudes que ha rebut l’Ajuntament a través dels diversos comptes bancaris, s’han tengut en compte diversos aspectes:

a.- Com que la Comunitat Autònoma ja ha proporcionat els nivells d’inundació que varen patir tots els habitatges afectats, gràcies als informes que els equips d’arquitectes els proporcionaren, s’ha considerat que la distribució de les ajudes es faria d’acord amb la puntuació que s’hagués atorgat a cada un d’ells –amb un valor aproximat de 4 euros el punt–, seguint el següent criteri:
1- Per cada immoble afectat d’ús residencial: 700 punts.
2- Addicionalment, pel immobles residencials habitats: 300 punts
3- Immobles d’ús residencial en que la part afectada no correspon a habitatge: 250 punts.
4- Immobles afectats d’ús no residencial: 150 punts
5- Elements comuns dels habitatges titularitat de comunitats de propietaris: 300 punts.
Així, segons els nivells establerts pels arquitectes, la distribució de les ajudes serà la següent:
-De 0 a 4 cm: 0 punts (no n’hi ha cap)
-De 5 a 10 cm: 0’25 punts
-D’11 cm a 20 cm: 1 punt
-De 21 cm a 100 cm: 1’58 punts
-De 101 cm a 200 cm:    2’49 punts
-Més de 200 cm: 3’94 punts
D’aquesta manera, a tall d’exemple, una casa habitada a la qual la inundació hagués arribat als 120 cm, rebria 9.960 euros (2’49x1000x4).

b.- En relació als habitatges llogats, fins ara es concedia el 50% a cada un, però en endavant es donarà un 70% al propietari i un 30% al llogater.

c.- Els hereus d’en Bernat Estelrich, que no van rebre l’ajuda de 32.000 euros de la Comunitat Autònoma per la seva defunció, perquè no estaven empadronats en el mateix edifici ni eren ascendents ni descendents directes, se’ls concedirà una ajuda especial de 10.000 euros per part de l’Ajuntament.

Val a dir que aquesta distribució correspon als 1.600.000 euros que hi havia en els comptes bancaris abans de l’aportació de Rafel Nadal, que serà distribuïda seguint els mateixos criteris a partir del gener.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada