Bases del XXXI certamen de pintura Son Carrió, maig – 2019

1.- El present certamen estarà dotat de:

– Primer premi: 2.500 € (amb la retenció de l’IRPF corresponent).
– Segon premi: la realització d’un tiratge litogràfic de 50 exemplars al taller d’obra gràfica 6A de Palma. L’Ajuntament se’n quedarà 25 per tal de donar difusió a l’obra i la resta seran per a l’artista pel seu propi ús.

L’import del primer premi estarà subjecte a les deduccions dels imposts que marca la legislació vigent.

2.- Podran participar-hi amb un màxim d’una obra, tots els artistes majors de 16 anys de
qualsevol nacionalitat i residència.

3.- Totes les obres que es presentin hauran de ser originals i d’exclusiva propietat de l’autor, anar degudament signades i no haver estat premiades a cap altre certamen.

4.- El tema de les obres serà lliure.

5.- Serà admesa qualsevol tècnica pictòrica, procediment i suport (a excepció de la utilització de vidre inserit), així com totes les tendències o corrents estètiques. Les obres poden presentar-se emmarcades.

6.- La mida mínima de l’obra haurà de ser de 12 F (61 x 50 cm) i la màxima de 80 F (146 x 114 cm).

7.- Les obres s’han de presentar en condicions per poder ser exposades i en el revers s’ha d’especificar la part superior de l’obra (a ser possible amb una fletxa visible).

8.- Les obres s’han d’acompanyar de la següent documentació:
 Fotocòpia del D.N.I o document acreditatiu del resident.
 Targeta en la que figurin el nom i llinatges, pseudònim de l’autor si n’és el cas, adreça,
telèfon i adreça electrònica si se’n disposa.
 La fitxa tècnica de l’obra.
 Preu de l’obra, IVA inclòs.
 En presentar-la, es lliurarà un rebut a l’artista o al seu representant.

9.- Les obres es presentaran els dies 25, 26 i 27 del mes d’Abril a la Capella de ca ses
Monges. Carrer Mossèn Alcover no 1 d’acord amb el següent horari:
 MATINS: de 10:00 a 13:30 h.
 HORABAIXES: de 17:00 a 19’30 h. (Excepte el dissabte 27, que només es recolliran
el matí, de 10:00 a 13:30 h).
Per a més informació podeu trucar al telèfon: 659 544 996.

10.- L’organització vetllarà per la conservació de les obres rebudes. Hi seran preses les mesures necessàries respecte la custòdia i la conservació de les obres presentades, malgrat que la Delegació no es farà responsable dels deterioraments o dels accidents de que puguin ésser objecte les obres des del seu lliurament fins a la seva devolució.

11.- En haver acabat el termini d’admissió de les obres i amb motiu de les Festes Patronals de Son Carrió – 2019, se’n farà una exposició de les que, a parer del Jurat, presentin major interès.
Aquesta selecció no es farà pública abans de la inauguració de l’esmentada exposició.

12.- La Delegació de l’Ajuntament a Son Carrió, com a compensació de les obres premiades, n’adquirirà la propietat, passant a formar part de la col·lecció de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, exposada permanentment a les instal·lacions públiques del municipi, contribuint així, a promocionar i posar a l’abast del major nombre de ciutadans les creacions plàstiques contemporànies.

13.- Al guanyador del primer premi del Certamen se li cedirà la sala d’exposicions de l’Auditòrium sa Màniga de Cala Millor per a poder exposar el conjunt de la seva obra.
En quant a les obres premiades en aquest certamen, l’Ajuntament se’n reserva tots els drets i podrà utilitzar-les posteriorment amb finalitats culturals i artístiques, citant sempre el nom de l’autor i atenint-se a allò que disposa el text refós de la Llei de propietat Intel·lectual aprovat per RDL 1/1996 de 12 d’abril.

14.- La composició del jurat d’aquest Certamen, que serà designat per la Comissió de Govern, es farà pública abans que s’acabi el termini de presentació d’obres. El veredicte emès pel jurat es farà públic a l’acte de la inauguració de l’exposició. El seu veredicte serà inapel·lable i l’entrega dels premis serà el dia del pregó de les Festes Patronals, el dilluns, 6 de maig a les 21 h, després del Pregó.

15.- El jurat, a més d’emetre el veredicte d’adjudicació dels premis, proposarà a la Comissió de Govern l’adquisició d’aquelles obres que sense haver obtingut un guardó, al seu parer, siguin mereixedores de la incorporació al patrimoni artístic municipal.

16.- Els artistes o els seus representants autoritzats podran retirar les obres del lloc de
presentació, els dies: 16 i 17 de maig de 10:00 a 13:30 h i de 17:00 a 19:30 h i el dissabte, dia 18 de 10:00 a 13:30 h. Si en presenten el rebut corresponent. S’entén que les obres no retirades són cedides en propietat a l’Ajuntament de forma gratuïta. Abans de la clausura de l’Exposició, les obres no es podran retirar, encara que no hagin estat seleccionades.

17.- El fet de presentar obra al XXXI Certamen de Pintura Son Carrió-2019, suposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació. No s’acceptaran les obres que no s’hi ajustin.

18.- A judici del jurat els premis es poden declarar deserts.

19.- El jurat té la facultat d’interpretar les bases i pot suplir-ne qualque llacuna o buit, d’acord amb la seva pròpia finalitat.

20.- Totes les incidències no previstes en aquest reglament seran resoltes per la Comissió de Govern.

Bases XXXI Certamen pintura 2019 PDF

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada