Entrevista… Jaume Bassa, delegat de Son Carrió i regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Llorenç

Jaume Bassa Burgdorf, va néixer l’any 1971 a Son Carrió. Cursà estudis de Ciències Biològiques a la UIB i treballa a l’empresa farmacèutica Labo´Life, de la que n’és el cap de recerca i diversificació.
Políticament sempre ha estat ha estat lligat al partit GISCa, però aquesta legislatura és la primera en la qual té un càrrec polític. És l’actual Delegat de Son Carrió, i regidor de Medi Ambient, que inclou la responsabilitat de la (direcció i gestió dels parcs verds, servei recollida residus i instal·lacions complementàries del municipi llorencí).

– Sr. Bassa és la primera vegada que sa presentat a les eleccions municipals?
– En política, ja fa molts d’anys que estic dins del GISCa, participant també en les llistes electorals, però sempre en posicions suficientment enrere com per no entrar. Abans d’aquestes darreres eleccions se’m va proposar ocupar una posició més capdavantera i vaig acceptar

-Sempre ha estat un activista cultural del seu poble. Va començar de jovent la seva activitat?
– Des de sempre he estat implicat en associacions i demés truis de Son Carrió. Ja de jove vaig ser president de l’Associació Cultural de Son Carrió, que en aquell temps era l’associació dels joves del poble. Algunes de les activitats que vàrem començar a organitzar en aquell temps encara es fan avui en dia i s’han convertit en un clàssic de festes, com la caminada al castell de la Punta de n’Amer que feim cada any per les festes de Sant Miquel del mes de setembre. Des d’aquells inicis, m’he anat implicant en diferents activitats del poble, com l’organització de l’arribada dels Reis Màgics d’Orient, els dimonis de Son Carrió o també dels Caparrots del poble, i he participat en les diferents remeses de grups de teatre que han sorgit al llarg del temps al poble.

– En quantes associacions ha estat?

– Amb l’Associació de Veïnats de Son Carrió, el Club Esportiu Ses Paparres i l’Associació Gastronòmica i Vinícola carrioners.es són les entitats locals en les quals actualment particip de forma activa. Fora de l’àmbit del poble, també som vicepresident del Clúster de Biotecnologia de les Illes Balears, des d’on intentam donar visibilitat al sector i col·laborar amb les empreses del món de la biotecnologia.

– Des de sempre ha estat conscienciat amb el medi ambient. Participà en las reivindicacions de la protecció de sa Punta de n’Amer ?
– Com a persona implicada en el poble, en la nostra terra i com a biòleg, sempre he intentat posar el meu granet d’arena en tot el que s’ha fet relacionat amb la protecció dels nostres espais naturals i del medi ambient. Sempre que tenc l’oportunitat de col·laborar en aquestes reivindicacions ho faig.

– Va ser a petició pròpia l’assignació del departament de la regidoria de Medi Ambient?

– La veritat és que no va fer falta demanar-ho. D’entrada ja se’m va oferir la possibilitat i jo la vaig acceptar amb molt de gust i il·lusió. Crec que és una àrea amb moltes possibilitats de fer actuacions interessants.

– Quina va ser la seva primera actuació com a regidor?

– Les primeres setmanes en el càrrec han estat un poc de presa de contacte amb la realitat de les àrees. Revisar plecs i contractes, posar-se al dia amb totes les tasques que depenen de la regidoria de Medi Ambient i de la Delegació de Son Carrió i realitzar petites actuacions de problemes puntuals. El meu primer acte va ser la recollida de les banderes blaves del municipi. Com a actuació, fa mal dir quina ha estat la primera, ja que sempre es van abordant diverses línies al mateix temps. Una de les primeres actuacions va ser iniciar una campanya per recordar als ciutadans que els solars no edificats dins l’àrea urbana s’han de mantenir en condicions de tancament i neteja adequades, remarcant que es poden iniciar expedients sancionadors en cas d’incompliment.

– Feia dos anys que uns veïns de sa Coma reclamaven a l’ajuntament solucions, ja que les arrels d’un pi havien envaït el seu jardí i les arrels taponava les canonades de les aigües brutes (per cert li estan molt agraïts i m’encarregaren que el felicités per la seva gestió). Vostè va entrar i heu va fer arreglar en tres dies. Quins altres problemes urgents que perjudicassin als veïns es vas trobar?

– Sempre hi ha coses urgents que demanen actuacions ràpides. Algunes tenen solució més immediata, com el cas dels veïns de sa Coma que em comentes. Altres problemes necessiten més temps per resoldre’s. A Son Carrió els temes més urgents encara deriven dels efectes de la torrentada del passat mes d’octubre. S’ha de trobar un lloc per ubicar l’àrea d’aportació (contenidors de les diferents fraccions de residus) que va desaparèixer i estam treballant en optimitzar la nova línia de clavegueram que dirigeix les aigües brutes cap a la depuradora de sa Coma amb el nou sistema de bombes d’impulsió, per minimitzar les olors al carrer.

– L’1 d’agost heu iniciat un nou sistema de recollida de residus a la zona costanera. Creu realment que comportarà una millora de la imatge dels carrers, i una reducció de les molèsties ocasionades per la ubicació dels contenidors actuals (renous, manca aparcaments, etc.)?
– Fins a finals del mes de juliol teníem contenidors a la via pública per a dipositar les restes de poda generades pels veïnats de sa Coma. Aquest sistema de recollida selectiva comportava una sèrie de problemes, sobre tot de presència d’impropis, que dificultava el correcte reciclatge d’aquesta fracció. Per tal d’evitar aquests problemes, a partir de l’1 d’agost s’ha iniciat un nou sistema de recollida amb cubells que s’han lliurat als domicilis que així ho han sol·licitat, que es recolliran tots els dilluns, dimecres i divendres, i s’estan retirant els contenidors dels carrers. Això comporta un millor ús i millor imatge per la zona. A Sant Llorenç també hem incorporat a la recollida porta a porta els carrers on encara no s’havia aplicat. A la plana web i al facebook de l’ajuntament hi ha una notícia amb tota la informació del canvi.

– El comportament incorrecte és molt elevat a la zona costanera, pel que fa a la separació selectiva de residus. Què pensa fer per millorar-lo?
– Malauradament,
l’incivisme a l’hora de depositar les diferents fraccions de residus és un problema comú a tots els nuclis del municipi. Quan s’identifiquen abocaments de bosses de residus fora dels contenidors, s’intenta actuar per evitar que torni a passar de forma reiterada. Des de Medi Ambient treballam amb una educadora ambiental que fa visites per conscienciar de la importància de respectar el correcte funcionament de les àrees d’aportació. La col·laboració ciutadana de vegades és important per identificar els infractors i poder actuar.

– Ens han informat alguns veïns que no han rebut els contenidors de poda. Són cases que no reberen visita informativa. Demanen si és que s’han d’apuntar a la Delegació?
– El procés d’informació del canvi s’ha fet a través de visites per part de l’educadora ambiental casa a casa durant el mes de juliol. És possible que a alguna casa no s’hagi trobat ningú durant el període informatiu. En tal cas, es poden dirigir a la delegació de sa Coma o a l’oficina de medi ambient a fer la petició i rebran el contenidor de poda.

– Hi ha certs punts de recollida d’escombraries on apartaments turístics de lloguer a carrers molt transitats de sa Coma deixen grans bosses d’escombraries sense seleccionar el contingut i depositant a terra devora els contenidors a qualsevol hora del dia ( també algun particular). Com pensa solucionar aquest problema l’ajuntament?
En casos de detectar un mal ús dels punts de recollida, tant si és de particular com d’hotels o apartaments, es programa una visita de l’educadora ambiental per tal de trobar la millor solució per a cada cas. També hem posat en marxa aquest mes d’agost un seguiment a peu de carrer per controlar la neteja dels carrers, les àrees d’aportació, de les zones verdes…

– Sant Llorenç i Son Carrió tenen parcs verds. Funcionen bé?

– Sant Llorenç compta amb un parc verd on es poden dur totes les fraccions habituals que es generen als domicilis, així com residus més eventuals, com poden ser electrodomèstics, olis, piles, voluminosos, etc. Al parc hi ha un operari que vetlla per l’ús correcte del servei i això fa que funcioni bé. A Son Carrió abans de la torrentada hi havia una gran àrea d’aportació on es podien dipositar els residus. Aquesta àrea va ser destruïda per la força de l’aigua i des de llavors, de forma provisional, hi ha dues àrees d’aportació dins del poble. Actualment estam fent feina per poder tornar a tenir una àrea d’aportació fora dels carrers que es pugui gestionar de manera eficient per evitar la problemàtica del mal ús que de vegades presenten aquestes zones. La idea és fer un lloc tancat on només es pugui accedir de manera controlada.

– No tot són residus de poda. Ha pensat posar un punt verd a la zona costanera per atendrà les demandes de la zona?
– La idea a mitjan termini és de tenir parcs verds a sa Coma i Son Carrió. El que ara feim és apropar el servei de parc verd a tots els nuclis mitjançant la figura del parc verd mòbil, amb un vehicle condicionat per fer la recollida d’aquells residus menys habituals. El parc verd mòbil està disponible els dilluns a s’Illot, els dimarts a sa Coma, els dimecres a Cala Millor, i a Son Carrió els divendres

– A la zona costanera hi ha carrers que no es fa la retallada de poda, els vianants hem de baixar de les voravies ja que no si pot passar. Què passa amb aquest problema, és que no heu contempla el conveni que té l’ajuntament?
– El problema dels arbusts que envaeixen les voravies solen venir de solars no edificats que estan en sòl urbà. La normativa municipal obliga a mantenir nets aquests solars. Hem detectat que alguns solars no apliquen la normativa i deixen créixer en excés els arbusts. Per abordar aquesta problemàtica, com he comentat abans, des de l’àrea de medi ambient hem iniciat una campanya informativa per recordar als veïns que aquests solars s’han de mantenir en bones condicions, i que el no compliment de la normativa és sancionable. En finalitzar la campanya informativa es prendran les mesures pertinents, amb sancions, per evitar aquesta problemàtica.

– En relació al seu departament de Medi Ambient, quins són els convenis que té l’ajuntament i amb quines empreses?

– Des de Medi Ambient tenim varis contractes amb empreses que gestionen serveis municipals. Per exemple, la recollida de residus del municipi i neteja de carrers a Son Carrió i Sant Llorenç es fa a través d’una UTE encapçalada per Ferrovial. A la zona costanera es fa la neteja de carrers amb Melchor Mascaró. La gestió de zones verdes de la zona costanera es fa amb l’empresa Coexa i a Son Carrió i Sant Llorenç, actualment es fa amb l’Associació Estel de Llevant. Aquests no són tots, però tal vegada siguin els més rellevants.

– Quins són els seus objectius per aquesta legislatura?

– El lema del GISCa de la campanya de les darreres eleccions crec que ho resumeix bé: “Seguim endavant”. Això vol dir que l’objectiu principal és seguir amb la millora contínua i activa en tots els àmbits que permet la política municipal, amb l’objectiu d’aconseguir un entorn on els ciutadans s’hi trobin bé, amb uns serveis que aportin qualitat al dia a dia, tot enfocat des del prisma de la sostenibilitat i compromís amb el medi ambient. Òbviament, una de les principals línies per aquesta legislatura va encaminada a adaptar el municipi per poder afrontar situacions com la darrera torrentada. Estam estudiant els informes dels experts per poder realitzar els canvis necessaris per minimitzar els efectes i augmentar la seguretat de possibles futures torrentades.

– Com està actualment Son Carrió després de la torrentada ?

– Les destrosses arrel de la torrentada estan gairebé arreglades. L’entrada al poble des de la carretera de Sa Torre Nova està bastant canviada, ja que ara és una zona ampla amb arbres i jardins, de manera que ara no hi ha obstacles que taponin el pas de l’aigua en cas de desbordaments del torrent. Al poliesportiu també està a punt de finalitzar l’obra, de manera que aviat s’hi podran fer activitats esportives i les associacions podran fer ús dels magatzems que s’hi han construït.

– Per cert, crec que teniu unes bones anècdotes del que va passar amb els – contenidors el dia de la torrentada.
Sí, com a anècdota, les associacions tenien el material en contenidors per mor de les obres, que varen començar abans de la torrentada. Idò aquests contenidors varen ser arrossegats per l’aigua, un d’ells uns 500 m fins a la sortida del poble, i l’altre va arribar fins a s’Illot i quedà varat al darrera de l’hotel Playa Moreia, amb tanta sort que no es va fer malbé res del que hi havia dintre. Ni els plats o tassons de la tercera edat es varen rompre. Es veu que ho havien embolicat a consciència…Però tornant als efectes de la torrentada, com deia, a part de les destrosses ara toca pensar en millores per evitar o minimitzar els efectes de les torrentades. Tenim els informes dels experts i els estam analitzant per veure quines actuacions es poden fer. Algunes d’elles es poden fer des de l’ajuntament i d’altres necessiten la coordinació de vàries administracions.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada