Pinzellades legals sobre el COVID19 (Retorn a l’activitat per sectors)

La pròrroga de l’estat d’alarma ha suposat tornar, en gran part,  a la situació inicial  de confinament en la mesura que el permís temporal retribuït va acabar el passat dia 9 d’abril i no s’ha acordat la seva continuació.

Això suposa que tots els treballadors que gaudien d’aquest permís (que es referien, en general, a tot treballador que no estàs inclòs en un servei essencial , un ERTO -o ERTE- , o que no fes teletreball) han hagut de tornar a la seva feina. Recordem, en aquest punt, que la mobilitat cap a la feina és un dels supòsits permesos pel Decret de l’estat d’alarma. 

També podem recordar envers els autònoms que no és que puguin tornar a fer feina, sinó que en cap moment els hi ha afectat l’aturada, anomenada popularment d’hivernació, derivada del permís retribuït; i això és perquè els autònoms no han gaudit de cap tipus de permís. Així, els autònoms poden continuar amb la seva tasca sempre que, lògicament, no estigui suspesa pel Decret d’alarma o la normativa derivada (per exemple, un bar té l’activitat suspesa, però no una gestoria).

Envers als sectors que han tornat a l’activitat, és convenient tenir en compte una sèrie de normes i protocols a seguir:

 • En el sector de la construcció: En primer lloc, s’ha de destacar que malgrat aquesta activitat no ha estat suspesa, sí que es suspenen les obres que es realitzin en edificis existents on hi hagi altres persones no relacionades amb l’obra, sempre que aquestes persones puguin interferir en l’execució de l’obra, amb el pas dels obrers o el trasllat del material. No es suspendria, per exemple, en cas que es fes obra a un primer pis, i hi hagués persones vivint o treballant en la planta baixa, sempre que hi hagués un accés independent. Queden exceptuades les obres d’urgència i reparacions, i el cas que les persones alienes a les obres sigui personal de vigilància.

 

 • Qüestionari previ i protocol de mesures preventives: Per part de la CAIB s’han dictat una sèrie de protocols amb mesures preventives específiques per distints sectors. Així, trobem distints protocols referits al sector del Comerç, la Construcció, la Gestió de Residus Sòlids Urbans, el Transport, i la Neteja. Malgrat són específics per a cada sector, cada un d’ells contenen unes mesures molt semblants i basades en el sentit comú i les recomanacions bàsiques i quotidianes que tots sabem envers al COVID (distància de seguretat, mesures de higiene…. sense perjudici de la problemàtica de dur-les a terme en tot moment en segons quin sector). Sí que és convenient una lectura ràpida per part de cada persona relacionada en cada sector. Com a peculiaritat, s’ha de disposar d’un termòmetre en la farmaciola, i s’ha d’emplenar el qüestionari previ a la incorporació al treball.Específicament, envers a la construcció s’han de tenir en compte les mesures de l’Ordre de 25 de març (BOIB núm. 42 de 25 de març)

Tant el qüestionari com els protocols les podeu trobar aquí:

http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/mesures_de_prevencia_en_el_sector_de_la_construccia_/

 • Envers el sector del transport de mercaderies, ahir dia 15.04.2020 es va publicar la pròrroga de les excepcions del temps de descans que es concreten, en general, en la substitució del límit de conducció, que de 9 hores passa a 11 hores, les hores de descans, que passen d’11 a 9 hores i, a més, s’articula la possibilitat de dos descansos setmanals consecutius de 24 hores (amb excepcions). Tot això fins a dia 31.05.2020.

En general,  tota la normativa sobre aquesta matèria la podeu trobar, en certa manera sistematitzada, sintetitzada i actualitzada en el següent enllaç, sobre l’etiqueta compendi estatal i autonòmic COVID-19:

http://www.caib.es/sites/advocacia/ca/normativa_estat_dalarma_covid-19/

Us recordo, a més, que la qüestió de la vigència i caducitat de permisos, carnets i llicències de barques i transport està exposada en aquesta entrada de la revista,

http://card.cat/2020/04/07/pinzellades-legals-sobre-el-covid19-validesa-carnets-permisos-i-altres-titols/

 

Per últim, i atès que una de les finalitats d’aquestes pinzellades legals era corregir les informacions errònies, o directament falses, que s’han publicat en aquesta revista arran del COVID, indico les següent (en el benentès que em limito a corregir la informació des del punt de vista estrictament legal, sense entrar a analitzar la fortalesa, debilitat, coherència, incoherència o contradicció de l’argument en què s’incloïa cada una de les següents afirmacions):

 • baixa taxa de policies locals provocada per la infame llei Montoro (encara vigent)”: La taxa de reposició de la Policia Local es regula, actualment, en la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’estat que fixa, en l’art. 19, la taxa de reposició de la Policia Local en un 115 %. (atesa la indeterminació de la referència, no se pot sabre molt bé, amb exactitud,  a quina llei es remet l’article però potser fa referència a la regla de la despesa que sí està en vigor i, prové de la Llei de racionalització de l’administració local de 2013, però que no regula la taxa de reposició).

 

 • tots els metros, ferrocarrils i busos tornaran a anar plens”: L’Estat va aconsellar a totes les autonomies i ens locals la reducció de les capacitats dels transports públics. Així, són moltes les Comunitats que han fixat que l’ocupació serà de, com a molt, una quarta part de l’ocupació dels vehicles.

 

 • ’estat d’alarma (o d’excepció?)” .- Jurídicament, l’estat d’alarma és distint de l’estat d’excepció tant  pel que fa als supòsits d’aplicació, als requisits i garanties a què s’ha d’ajustar,  com a les limitacions a aplicar (sempre deixant de banda l’expressió com a figura retòrica).

 

 • Espanya és l’únic país d’Europa on no poden sortir els nins una estona al carrer”: Tota afirmació absoluta comporta un risc molt alt d’error. En aquest cas, l’afirmació no és certa tenint en compte la data de la seva publicació. Andorra ha anunciat que a partir de dia 16.04.2020 flexibilitzarà el confinament (tampoc no he cercat més exemples…).

 

Per suposat, el fet que sigui Andorra i que aquesta mateixa setmana es flexibilitzi la mesura posa de manifest el caràcter anecdòtic de la falsedat de la informació. Però també destaca que la necessitat de crítica d’on partia la noticia no admet ni la confirmació de la informació ni la relativització de la mateixa. En general, les informacions que aquí adverteixo que no s’ajusten a la realitat són molt anecdòtiques i no causaran cap mal, però es fa evident en quina mesura és important, per a cada autor, la serietat de la seva argumentació i  treball.

 

 • Aquestes informacions, que no conjuguen amb la realitat jurídica, es sumen a les que ja es va apuntar envers la suposada centralització de competències per part de l’Estat.

Com sempre, vull convidar a qualsevol persona interessada a formular els dubtes o qüestions quotidianes que puguin sorgir envers la normativa que es va dictant sobre la matèria del COVID (o la que pugui resultar d’interès).

Un comentari a “Pinzellades legals sobre el COVID19 (Retorn a l’activitat per sectors)

 1. Actualització envers els protocols en el sector de la construcció.

  L’Ordre de la Conselleria, de 25 de març, a què faig referència en el text, s’ha d’actualitzar a l’Ordre de 17 d’abril, que es va publicar al BOIB, núm. 58, de dissabte passat (18 d’abril), Secció III,pàg 11609-11613.

  http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11155/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472

  VA:F [1.9.22_1171]
  Puntuació: 0 (de 0 vots)

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada