“Salvar la temporada ja és una cosa impensable, tant per hotels com per negocis”

El turisme i el nostre municipi de fa molt estan fortament lligats (a nivell estructural, econòmic, paisatgístic…) i el Covid ho ha trastocat tot. Si donam una ullada a la costa veim que no és precisament un estiu “normal”. Passejos mig buits, platges amb ampli espai per posar-hi la tovallola, bars i hotels tancats, gent amb ERTE… Per això ens hem volgut atracar a l’encarregat de l’àrea de Turisme del nostre Ajuntament, Nicolau Bordal, el qual molt amablement ens ha dedicat el seu temps. Aquí teniu les seves valoracions: 

1. Siguem sincers… a pesar de l’obertura de fronteres i la promoció, Cala Millor i Sa Coma encara presenten una imatge poc turística. Salvarem la temporada? 

Si comparam amb altres temporades i a pesar de l’esmentat ja, no és que hi hagi poc turistes, sinó també l´obertura de pocs hotels i negocis fa que aquesta imatge sembli difícil de veure.

Salvar ja és una cosa impensable, tant per hotels com per negocis i la majoria que obrin “afegiran a es banyat”, amb bon mallorquí, desgraciadament.

2.  Exactament en quin tant per cent  d’ocupació ens trobam? Esperàveu una recuperació  més ràpida o era més o manco l’esperat?

Obrirà un 30/35 per cent de la planta hotelera del destí Cala Millor, i l’ocupació és baixa, per aquestes dades 30/40% d’estances i la incertesa a curt i llarg plaç degut a les poques reserves que entren diàriament i les anul·lacions diàries. Per tant es viu el dia a dia sense saber què passarà demà i si afegim la incertesa de l’evolució de la pandèmia encara, trob que és d´agrair aquelles empreses que han decidit obrir amb aquestes dramàtiques circumstàncies.

No s´esperava de totes formes uns mesos normals ja que un tant per cent alt dels turistes, sobretot alemanys ja s´havien pronunciat de no viatjar enguany a l´exterior d’Alemanya.

3.  S’espera un augment per agost? De quines previsions xerram?

Com he dit anteriorment es viu el dia a dia, pensau que les notícies de la pandèmia canvien cada setmana i el rebrot de casos no ajuda gens. Qualsevol mínima decisió tant turística com política fa canviar radicalment les ocupacions.

4.   Ajudarà gaire la nova mesura del Govern d’obligar a dur mascareta pel carrer? Què troba el sector d’aquesta restrictiva mesura? 

Bé, a hores d´ara encara no ha sortit el BOIB amb la mesura per implantar, sembla que s’ho estan rumiant. S´ha d´anar molt alerta perquè totes les comunicacions que feim arriben als destins i la primera pregunta que es fan els posibles turistes és “què passa a Mallorca que ens faran posar mascareta per tot”. Crec que almanco als hotels (bars, piscines…) no importaría , ja que als restaurants i bars generalment no importarà.

5.   Alguns hotelers que han obert diuen que així i tot tendran pèrdues  i que obrin més que res per moure l’economia i donar un poc de feina. Són sincers o juguen a fer  de Robin Hood?

Ja ho he comentat anteriorment, crec que cap hauria obert mirant el compte de resultats, i ho dic amb l´experiència d´haver  dirigit hotels durant trenta anys i conèixer el que costa posar en marxa i mantenir els serveis i, a més, amb els costos afegits de la seguretat i els baixos preus existents. I no estem a Sherwood (poble on passava la història de Robin Hood) però sí que és bo també donar tant per les companyies hoteleres com negocis  certa normalitat de cara als mercats i lògicament el personal, a més de persones amb molts de problemes actualment,  és per mi l´actiu més important que té una activitat hotelera.

6. Quin perfil de turista ve més: familiar, parelles, jubilats o joves amb ganes de gresca? Per què?

Si tornam enrere molts d´anys, no sé si conscientment  o no, es va començar a apostar al nostre destí  per un turisme familiar, individuals i grups de segona i tercera edat. Lògicament les altres edats també, però en menor afluència i podem dir que no ens vàrem equivocar i desconeixem el que és el turisme de masses, sales de festa, extravagàncies i mala educació (en general)., i seguim apostant per aquest tipus de turisme.

7.  Quin país veis més reticent a l’hora de viatjar? Per què? 

Crec que dins la UE tots estan amb el mateix  dubte, lògicament el que més ens afecta és l´alemany.

8. Els que venen ho fan amb ofertes temptadores o a preus parescuts als altres anys? Encara n’hi ha que ho fan amb el “tot inclòs”? No és aquesta una manera d’ofegar encara més el sector de restauració?

Com he expressat abans són preus molt baixos, ja que has de lluitar amb la poca demanda i molts de destins existents amb competència amb el nostre.

Dels que han obert crec no n´hi havia cap anteriorment i actualment és quasi impossible aquesta oferta degut a la seguretat que s´ha de donar als hotels, de fa molts d´anys no s´augmenta aquesta oferta, opín que segons on (llocs enfora del centre pot ser apropiat), al centre no, però bé és l´oferta i demanda qui el regula. De totes formes estem a un moment que canviarà el concepte de servei turístic tant dintre com defora dels hotels, será una revolució com va ser al seu moment la implantació dels bufets.
 

9. Molts encara no entenem com no s’ha obligat a fer proves de detecció del coronavirus als turistes que venen. Tanta protecció de mascareta, tants d’avisos, i després no podem fer proves Covid a la gent que ve (dins un marc de col·laboració entre els països de la UE)? No ens posam nosaltres vacunes quan viatjam a segon quins països? 

Si, s´ha xerrat molt del tema, sobretot a aquells països o zones que estan pitjor que noltros, és a dir si venen  de Berlín i el seu índex és superior al nostro sí, si venen d’Hamburg i és com el nostre, no importa. Què més té si venen de Berlín o de Palma? Ara sí que crec que s’haurien de reforçar els serveis mèdics locals per detectar i donar solucions immediates en cas d´haver-hi casos, pensau que si torna haver-hi rebrots i haguéssim de tancar hotels, seria un desastre.

Per això dins el Consorci de Turisme hem creat el Comitè de Vigilància i seguretat, amb la composició de clíniques, metges, consultors i polítics a efectes de donar solucions pre i postcasos.

 

10.  En cas d’un rebrot del virus a un hotel, quin és el protocol d’actuació? On s’atén aquesta gent, on dormen, què se fa amb la zona afectada….

Allò important seria que no arribàs a ser rebrot, sinó que tot d’una després d´una sospita, s’enviàs el turista al Pac de referència o cridar al metge que tenen els hotels., i els hotels hauran tenir habitacions preparades per confinaments i quarantenes.

 

11.   Vist de fora l’arribada dels anglesos preocupa un poc. No només per l’actitud fora mesura d’alguns  sinó que també perquè la tassa de coronavirus allà encara és més alta que segons quins països. Com  afrontau el tema?  Des de l’ajuntament de quina manera col·laborau amb el sector per ajudar-los?

Aquesta actitud que expresses  al nostre destí és mínima i, com hem dit abans, és preocupant i sí seria partidari de fer  tests a aquest mercat. Dins aquesta regidoria i el Consorci de Turisme  el que hem fet és oferir  formació específica per a tots els sectors turístics del destí, amb gran èxit, ja que hi han passat més de 500 persones en 15 cursos específics per hotels, restaurants i bars, comerços, taxis, empreses d´oci…, crear es Comité de Vigilància i Salut i seguir amb les auditories voluntàries d’empreses, tant per saber què fer als seus llocs de feina com per protegir-se ells mateixos.

12. Sovint ens omplim la boca dient que cal canviar el model turístic de Mallorca. Però ara davant una oportunitat històrica a causa de les circumstàncies s’han donat de veres passes cap a aquest objectiu o tot es queda en paraules?

Crec que tots els estaments turístics són avui més conscients, no diria de canviar el model, ja que crec que el model turístic mallorquí, exitós a tot el món, que ens han copiat tots els països i que ens ha duit una riquesa a un lloc on abans del turisme era un lloc d’emigració a tot el món, però  sí de transformar-ne part i adequar–se a la  sostenibilitat, al sistema.

A pesar  que tenc idees encontrades respecte al següent, sí que divendres mateix es va aprovar es PIAT (Pla d´intervenció d`àmbits turístics), el qual limita el nombre de places a Mallorca, les de nova creació i obsoletes, i també ens col·loca com a zona madura i saturada, que per una part podria ser bo si com diu la norma serveix per fer inversions per part del Govern (serà difícil), però no han catalogat així a altres zones com Alcúdia, Cala Rajada etc. , està bé que es controli el lloguer i la nova construcció però per tots i no uns sí i altres no.


13. És evident que tenim una economia que depèn del que passa a tercers països, la qual cosa ha demostrat que pot ser perillós. No hi ha cap manera de canviar-ho? 

Avui en dia l´economia no és que depengui de tercers països només, sinó d’eixos i mundialment, i quan es diu que hauríem de canviar, jo dic el d´abans: el turisme és la nostra economia, és la nostra exportació, com altres tenen cotxos, electrodomèstics etc., i que no tenen problemas aquests sectors també? De feina, mediambientals… per què mos empegueïm en lloc d´estar orgullosos del que tenim, i sembla que hi ha dos mons, els que estan a favor i els que estan en contra, però tots vivim directa o indirectament d´ell: hotelers, autònoms, tots els oficis, funcionaris (més que mai ens adonam ara quan els hotels no obrin i els pressupostos dels municipis o estaments turístics no quadren), mestres i professors (el turisme du treballadors amb fills), i no vull ser dramàtic però si no s’arregla podríem ser de nou una illa d´emigració.Tal vegada per canviar aquesta mentalitat hauríem de donar a conèixer les bondats del turisme a escoles i instituts i no només els inconvenients, que també en té.

 
14.  Al final com ha quedat el tema del traspàs de l’arena a Cala Millor. Segons el PP la vau dur d’un altre lloc i segons vosaltres només d’un cap a l’altre de la platja. No ens aclarim…

Desgraciadament avui en dia t´has de defensar tengui o no la raó el denunciant, sembla que si no contradius ja ets culpabl.  Per sort l´edat te dona una tranquil·litat i control que no tens a la joventut i per tant noltros hem seguit fent feina per la importància de la nostra subsistència després dels continus desastres tant personals, com econòmics i naturals (torrentada, Thomas Cook, Glòria i Covid 19), quasi res.

Si segons el PP la vàrem dur de les dunes i segons reprersentants del Gob de pedreres, al final com va dir un a les xarxes, només quedava Amazon.

Ho hem fet com s´havia de fer, amb els permisos i beneplàcit pertinents de Costes i dequt al fet que a una zona n´havíem de llevar ja que arribava al passeig, es va traslladar a la zona de Cala Nau en camions, amb “ llum i taquígrafs” i no com deien “han amanecido montones de arena”. Per tant perquè ara ho has demanat, sinó, no vull perdre temps amb contrarestar afirmacions sense coneixement, informacions gratuïtes que només cerquen notorietat.

15.  De totes maneres solc fer capficos a Cala Nau i cal reconèixer que alguna cosa s’ha fet malament i la zona s’ha deteriorat. Ara hi ha roques on mai n’hi havia hagut i l’aigua els dies de correntia ha adquirit un coloret que no és precisament cristal·lí. Vos pareix que té cura o ja sempre la veurem així?

Home, cal tenir en compte el canvi climàtic que tenim ja damunt, les tempestes que ens han passat dues vegades a l´any 2018 i dues al 2019, cada vegada més destructives… Per tant estem fent feina des del 2017 amb estudis per les universitats de Balears, Cantàbria i Socib, que la té monotoritzada fa quasi 20 anys, sobre les marees, la posidònia, trasllat d´arena etc. La conclusió entre d´altres és que la platja de Cala Millor és com una greixonera, que no es perd. Per tant i després d´anar a tots els estaments públics regionals i nacionals,  amb l´Ajuntament i definitivament el Consorci  tindrem un estudi durant aquest mes que ens fa l´empresa NEOS de Madrid per la regeneració de la platja i que durem a la demarcació de Costes, Medi Ambient etc. ja que està fet sostenible i mediambientalment  correcte.  Això a curt plaç, ja que  hem de pensar amb les generacions futures, a 10 o 20 anys i estem estudiant a llarg plaç i per no haver de fer més regeneracions   puntuals, accions que hauran d´implicar tothom perquè implicaran deslindes, zones de pas etc., ens han presentat diverses possibles solucions, com llevar i fer enrere part del mur i crear dunes fins a pantalans ecològics.

16. Fins aquí l’entrevista. Gràcies per tot el temps que ens has dedicat. Vols afegir res més?

Gràcies i esper que controlem aquesta pandèmia, primer perquè es pugui restablir la normalitat i poder seguir aportant a la nostra zona turística els coneixements, idees i ganes per mantenir i millorar aquest “modus vivendi” que ens ha costat adquirir.

2 comentaris a ““Salvar la temporada ja és una cosa impensable, tant per hotels com per negocis”

  1. Ben ver je je però veia necessari atracar la realitat turística a la ciutadania en temps difícils com aquests . Gràcies a en Colau pel temps dedicat

    VA:F [1.9.22_1171]
    Puntuació: +1 (de 1 vot)

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada