Resum de l’assemblea de Card.cat

Ahir, divendres 8 de gener, a les 19 hores via meet (per adaptar-nos a aquests nous temps de distància social) Card.cat va celebrar la seva assemblea anual. A part de l’anàlisi de les dades del passat curs 2020 (visites, comentaris, entrades…), molt similars  a l’any anterior, prenguérem la decisió, entre d’altres, de canviar d’allotjament (el que teníem ens oferia poca capacitat d’emmagatzemament i ens havia apujat molt el preu), potenciar les xarxes socials de la revista (és per on es mou la gent més jove), i modernitzar el disseny de la pàgina (i fer-la així més apte per als mòbils, a partir dels quals tenim un 70% de les entrades).

A continuació us resumiré l’assemblea a partir dels punts del dia:

Presents a la reunió hi havia els sis editors (Guillem Pont, Serafí Lliteres, Josep Cortès, Tomàs Martínez, Joan Umbert i Pau Quina);  el vicepresident Joan Tomàs Matamalas (des de Boston); i la nostra col·laboradora incansable, i a la qual agraïm la seva constància, Magdalena Ordinas. Amb l’assemblea d’avui es dóna el cas que complíem el nostra desè aniversari, una data per recordar.

1. Estat visites i evolució

Al 2020 hem tengut 151.189 visites (per 160.912 visites l’any anterior) i 47.040 usuaris únics (per 42.507 usuaris únics al 2019). Això dóna una mitjana de 414 visites diàries, la qual cosa indica un descens poc substancial respecte a l’any passat, que era de 441 (diferència de -27 visites diàries). La diferència no és gaire important, no romp la franja tan bona dels 400 visites diàries que ens vam proposar mantenir, i de fet és la 2a millor marca històrica de visites a Card.cat des de la seva constitució. Ho podem comprovar a la següent taula: 

2012: 153 entrades diàries

2013: 264 

2014: 304 

2015: 336 

2016: 294 

2017: 326 

2018: 392 entrades diàries

2019: 441 entrades diàries

2020: 414 entrades diàries

A més, cal tenir en compte i destacar  l’augment d’usuaris únics que ens han visitat, que enguany com veim ha estat de +4.533 respecte a l’any anterior (això significa que hem guanyat nous lectors).

Nota explicativa: No és el mateix visites que usuaris únics. Les visites són el número de vegades que s’ha visitat la nostra web durant l’any, mentre que els usuaris únics són les persones diferents, identificades amb un IP determinat, que ens han visitat. Per explicar-ho amb un exemple si jo visit cinc vegades la web de Card.cat durant el dia compatibilitzarà com a 5 visites, però només com a 1 usuari únic. Per això cada usuari únic que comptabilitzam sol ser un lector nou, la qual cosa és tan important com el número de visites totals que poguem tenir. 

Aquí teniu la taula evolutiva de visites mes a mes durant aquest any 2020 passat:  

Pel que fa a l’anàlisi de les visites és un d’aquests anys marcats per un esdeveniment, com va passar fa dos anys amb la torrentada. Com podeu suposar, estam xerrant de la pandèmia del coronavirus. A part del flux informatiu que ha provocat durant tot l’any, el virus ens va fer estar confinats durant dos mesos (abril i març) durant els quals el nostre mitjà de socialització (i informatiu) era internet, a part de la televisió. Això  va afavorir que la gent visitàs la pàgina i de fet, excepte gener, els dos mesos amb més visites precisament foren març i abril, mentre estàvem confinats, com podeu comprovar al gràfic. 

2. Evolució del número d’ articles, autors i comentaris en el 2020

Aquest any hem publicat 1.438 entrades per 1.535 de l’any passat. Estam xerrant d’una petita davallada d’ articles respecte a l’any passat (uns 100 en total). Així, la mitjana diària és de 3,9 articles publicats per dia (4,2 l’any passat). Des del seu naixement la revista ja du publicats un total de 14.198 articles.

Pel que fa a cares noves com a autors, conservam el gruix d’autors dels darrers anys, sense abandonament significatius, si bé només s’ha incorporat de manera regular en Jaume Galmés, que des de París dona un toc internacional i erudit a la revista; i n’Ivan Antich, que l’any passat en aquestes mateixes dates iniciava la seva col·laboració amb Card.cat i encara perdura. En el seu cas la col·laboració és en forma de cultura popular, concretament en format glosa. 

Per acabar, podem donar un cop d’ull als autors amb més articles realitzats al 2020, una llista similar a l’any passat:

1. Magdalena Ordinas 402 (total 2047). Puja uns vint respecte a l’any anterior.

2. Guillem Pont 271 (total 1475). Baixa uns 20 respecte a l’any passat.

3. Pau Quina 200 (total 2130). Una trentena més que l’any passat.

4. Serafi Lliteres 75 (total 1337). Una trentena manco.

5. Tomàs Martínez 68 (total 1280). Uns 30 menys que l’any passat.

6. Tolo Roig 49 (total 593). Uns deu manco que l’any passat.

7. Josep Cortès 18 (total 481). Una quarantena manco que l’any passat.

8. Jaume Galmés 13 (total 19). Ha començat la secció setmanal De París i per ara és constant cada setmana.

Una dada que també cal tenir en consideració: el número de comentaris. En total en duim 9.695 i aquest any, 2020, se n’han fet 602 (per 671 l’any passat), amb una mitjana de 1,6 per dia. Xifres que indiquen una petita davallada respecte a l’any passat. Aquí teniu la taula històrica de comentaris a Card.cat:

2011: 760 (mitjana de 7 comentaris per dia); cal recordar que començàrem l’11 de setembre)

2012: 1974 ( mitjana de 5 comentaris per dia)

2013: 1554 (mitjana de 4 comentaris per dia)

2014 :1148 (mitjana de  3,15 comentaris per dia )

2015: 1006 (mitjana de  2,75 comentaris per dia)

2016: 727 (mitjana d’  1,99 comentaris per dia)

2017: 825 (mitjana de 2,2 comentaris per dia)

2018: 661 (mitjana d’1,8 comentaris per dia)

2019: 671 (mitjana d’1,8 comentaris per dia)

2020: 602 (mitjana d’ 1,6 comentaris per dia)

Xarces socials: Pel que fa al Facebook, tenim 1.233 seguidors, així que hem apujat 39 persones respecte a l’any passat (1.194 seguidors).

– 531 seguidors a 2013

– 652  a 2014

– 724  a 2015

– 844 a 2016

– 966  a 2017

– 1128  a 2018

– 1194 seguidors a 2019

– 1233 seguidors a 2020

En aquest aspecte, augmentam seguidors cada any però de manera lenta i més que res per inèrcia ja que ningú s’encuida de promocionar la revista per les xarxes. Enguany ens hem proposat canviar-ho (més avall podreu llegir la proposta que vam fer amb més detalI)

Pel que fa a Twitter:

– 218 seguidors a l’any 2016

– 233 al 2017

– 302 seguidors al 2018

– 324 seguidors al 2019

– 332 seguidors al 2020

I el mateix podem dir del Twitter que també camina sol. Encara pitjor ja que en aquesta xarxa, a diferència del Facebook, que na Laura Corema se’n va encarregar un any per potenciar-lo i donar-li vida, de TWITTER ningú mai se n’ha encuidat. També feim comptes canviar aquesta tendència. 

Una altra dada que ens ha fet replantejar el disseny de la nostra pàgina per adaptar-la als mòbils és aquesta:  

Entrades a Card.cat a través dels mòbils:

69% (igual que el 2019)

Entrades a Card.cat a través dels ordinadors:

26 % (igual que el 2019)

Entrades a Card.cat a través de les tauletes:

5 per cent (igual que el 2019)

Tot això ens fa veure que si la majoria de lectors entren a la nostra pàgina a través del mòbil (que avui en dia és un ordinador més, ja no funciona just per fer cridades) haurem de redissenyar la pàgina per tenir una millor recepció a través d’aquest aparell.

3. Acompliment dels reptes que ens vam posar al 2019:

 Crear noves seccions: S’ha creat ENTORN d’en Guiellm Pont i DE PARÍS de Jaume Galmés i les gloses d’Ivan Antich. El seguiment de la plataforma del tren de Tomàs Martínez i del coronavirus Pau Quina si bé no són seccions fixes van aportant informació regular a la revista. Potser en podríem haver fet més. 

Propostes de dinamització social i cultural: S’ha aconseguit redimensionar i millorar el concurs de gloses per Sant Antoni ja que amb l’ajuda del Sobreposat, l’Ajuntament i els glosadors de Mallorca es va  publicitar més i glosadors d’arreu de Mallorca hi van participar, de la qual cosa n’estam molt contents.

De la resta dels nostres reptes (tant l’organització de les conferències al terme municipal com el cicle de cinema infantil alternatiu en català) que volíem fer han quedat ajornats pel coronavirus.

5. Reptes per al 2020:

  • Sobretot ajudar a reactivar la vida social i cultural del poble tot d’una que es pugui  si acaba la pandèmia.  Tant les nostres conferències com el cicle de cinema infantil alternatiu en català ajudaria a omplir aquest buit que ha deixat la pandèmia i aportaríem el nostre granet d’arena a reactivar l’activitat social i cultural del poble.
  • També trobar una solució als problemes que tenim amb el nostre allotjament (en cercarem un altre més àgil i barat) i aconseguir fonts d’ingressos per per dur a terme la nostra activitat.
  • Fer més moderna la pàgina i adaptar-la als nous temps (disseny més propici per a la lectura a través dels mòbils). Marina Baró Bagué, arquitecta catalana i amb recent afició pel disseny web, s’ha oferit a redissenyar la nostra web durant aquest any. A més, hem considerat que és un any ideal per fer-ho ja que celebram el nostre desè aniversari i seria una bona manera de celebrar-ho. 
  • Potenciar les xarxes socials, la qual cosa ens pot atracar als més joves i pot augmentar el nostre número de visites. A part, Card.cat va néixer amb la idea d’aglutinar totes les associacions del terme i ser un punt d’unió de tota la informació que generen, però durant aquests darrers anys ens n’hem sentit massa allunyats ja que quasi totes ja tenen el seu espai particular a les xarxes i no s’aglutinen a la nostra revista així com voldríem (almanco pel que fa a constància i regularitat). Per això intentarem a través de les nostres xarxes reunificar totes aquestes associacions republicant i reenllaçant la informació més important que generin a través de les nostres xarxes, per tal que els llorencins i llorencines a través de Card.cat puguin arribar a totes les associacions sense haver de visitar-les una per una, amb tot el temps que això comporta. Així, a més, ens retroalimentarem els uns amb els altres col·laborant contínuament. Per dur a terme aquesta missió alguns dels editors de la revista, molt verds en tema de xarxes socials, ens formarem en aquest camp per potenciar-lo.

6.Paràmetres de valoració de Card.cat

Es va posar damunt la taula si el contingut de la revista és atractiu o pobre per a la gent. Al final, després de molt de discutir, no hi va haver una opinió comuna, però es va  arribar a la conclusió que la revista és encara necessària  i útil (de fet mantenim el número de lectors, encara que no els augmentem aquest any) i que qui fa el contingut de la revista són els nostres col·laboradors i els editors lliurament, amb el contingut que ells trien i  volen escriure i això cada any canvia. És clar que ens agradaria més varietat, més crítica i tocar més punts  però no tenim una plantilla professional a partir de la qual poguem distribuir tots els camps sinó que ens basam en l’elecció i els gustos lliures de qui decideix escriure (editors i col·laboradors inclosos).

7.Estat de comptes

A 28.12.2020

La Caixa 157,91 – 119,58* = 38,3

Caixa Colonya           60,50

TOTAL                             98,93

Com podeu veure, idò, som rics. Bromes a part, vam decidir canviar d’allotjament ja que aquest anys ens havien cobrat tres-cents euros i busques, quan l’ajuntament només ens dóna una subvenció de 300 euros com a màxim. El nostre vicepresident Joan Tomàs farà les gestions per aconseguir-nos un allotjament nou i segons indica segurament ens n’aconseguirà un més barat i amb més capacitat (el darrer any havíem tengut diversos problemes en aquest sentit, i és que hem de recordar que ja duim ni més ni manco que 10 anys de contingut). Més o manco creu que entre domini i allotjament tot plegat ens podria costar uns 120 euros, amb la qual cosa la subvenció de l’ajuntament ens podria bastar.

Per seguir endavant amb la nostra activitat de conferències al nostre terme municpal, com que abans ho fèiem amb l’ajuda de l’Obra Social de la Caixa i ara aquesta ajuda ja està quasi finiquitada es van considerar noves vies per financiar-ho. Recordem que els conferenciants no cobren per la seva tasca, ho fan voluntàriament, però al final de l’acte Card.cat els entrega una petita canastra de producte local. Després de plantejar diverses opcions, es va decidir demanar la col·laboració a la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Llorenç amb l’argument de ser un acte cultural per al poble i el cost .és minso (50 euros per cada conferència i en feim màxim un total de dues cada any). A més, la canastra que es fa és de producte local del municipi, la qual cosa.suposa col·laborar amb el negoci local llorencí.  Es demanarà a la propera reunió del Consell de Cultura si hi ha interés per part de l’Ajuntament.

Igualment al Consell de Cultura, amb la resta d’associacions que opinin igual, es demanarà a l’ajuntament que agilitzin la manera de demanar la subvenció anual de les associacions ja que són moltes que han de recórrer a un gestor per la burocràcia que du.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada