Imatge amb text / Text amb imatge

Deia el poeta que si ell hagués nascut el dia que va nèixer en Manolo a la casa d’en Manolo, ell seria en Manolo. (Es referia a un nouvingut del sud que treballava a les cuines d’un hotel, que tenia un xerrar tancat i lhi agradaven les coses que no eren seves).
Feia referència a la força de l’enton en la formació de les persones. En 10 anys pot ploure molt. La teoria quàntica hi afegí un aspecte encara més concret en la formació de l’ésser, la transcendència, en si mateix, del llenguatge. Continua

Mots perduts: eixermar

Quan hom mira la llista de mots pendents de publicar, mots que han suggerit diverses de les persones que, segurament, segueixen la pàgina, te n’adones que no tots atrauen de la mateixa manera. Per la grafia, per la llunyania del record… n’hi ha alguns que et semblem més simpàtics que els altres.

Eixermar és un d’aquests mots simpàtics, ara en diríem “fer net” o “llimpiar”. Es un dels múltiples mots lligats a l’agricultura tradicional que es van perdent. Continua

Mots perduts: mengo

Resulta curiós el funcionament de la memòria. A vegades s’intenta recordat i no hi ha manera que sorgeixi la idea o el mot escaient. Altres vegades, en dterminades situacions, sorgeix un mot que, des de fa anys romania en el calaix dels perduts. Tal és el cas de la paraula que es presenta. Aquí l’empràvem en sentit manacorí, però té altres accepcions.

Diuen els entesos que la consciència, el que pensam que coneixem o sabem sols abasta el 5% de la totalitat. Es a dir bona part del ser resideix en l’inconscient. Més enllà hi ha l’univers dels desconegut. Continua

Mots perduts: ram

A vegades la recerca de mots perduts s’origina en una conversa:
-Com es diu un “amago” en mallorquí, Guillem?
-Deu ser fer nyifes, no?
Idò, la resposta intuïtiva va resultar totalment errada. Tant pel significat nostrat de “fer nyifes”, com pel desconeixement de la parula correcta, ram (Segons el Diccionari castellà-català també podria ser indici, principi… però en sentit d’inici de malaltia, o d’atac incipient mostra, ram).
També resulta cert que, en una primera instància no havia entès el sentit final de la pregunta, referida a inici frustat de malaltia Continua

Mots perduts: esma

En el nostre entorn utilitzam la forma dialectal “eima” i, fonamentalment l’he sentida referida al sentit d’habilitat, “te eima”, o referida al domini inconscient de determinades accions, “condueix d’eima”, “ho fa d’eima” quan aquestes accions, conduir o fer panades ,són exemples,  es poden fer sense posar-hi atenció de manera conscient. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Darrerament es parla molt del concepte  “postveritat”, aquella capacitat que tenen les persones amb poder per expandir falsetats a conveniència. ¿Qui no recorda el tema de les “armes de destrucció massiva”? o la més recent de la “destrucció de la convivència” a Catalunya? o la també la vella de que es cremaria eternament si no s’anava a missa?
Bé, idò es veu que això ve de vell. Continua

ME16 Reflexió i participació

A nivell de comunitat, sigui grup o col·lectiu formal o informal, moltes vegades tan important ciom el “fer coses” és determinar el “per a què” i el “com” s’han de fer aquestes coses.
És la proposta d’un dels Principis de la Carta de Ciutats Educadores, aquest passegig conceptual que fita a fita, es vol embastar. Continua