Mots perduts: gavella, garba…

Novetat

De les converses matineres amb en Jaume “Garbeta” i n’Antoni “Cus”, en surten mots i conceptes i valors , com el de “l’orgull de la feina ben feta”. Les garberes, per exemple, havien de ser regulars i ben afilarades.

Molts dels mots de la feina de fora vila d’abans de la mecanització, al deixar de ser útils, han desaparegut del llenguatge quotidià. Continua

imatge amb text / Text amb imatge

Adesiara s’ha comentat que ens aferram al que tenim més aprop. Els estudiants es comparen amb el companys de curs, d’alguna manera sóm condicionats per les opinions dels veinats o coneguts…

D’altra banda també s’ha assenyalats que, encara que no en volguem adonar, tots vivim condicionats per determinats mites. Continua

ADT.PL – Quines persones mostra S. Galmés?/1

Una vegada seguides algunes de les pistes derivades del llibre “Conjunt d’estudis sobre cent anys d’autonomia municipal” pensàrem que de la força narrativa de Mn. Salvador Galmés, en podriem treure, tal vegada, alguns caràcters, algunes maneres de ser més o manco exteses en el Sant Llorenç preturístic.  Continua

Mots perduts: Contarelles glosades

En Jaume “Garbeta” (“de sa voltera” com l’anomena algún dels seus néts), és alhora nét de l’amo en Joan Maset, que com ja es va assenyalar, juntament amb l’amo en Jaume “Pistola”, era una d’aquelles persones que, mitjançant el glosat, evidenciava enginy i domini del llenguatge.

Recorda una vellà contarella de l’amo en Jaume però no recorda com acabava i, en el cafè estant, em va dir: Continua