Imatge amb text / Text amb imatge

Les imatges, tant de la prestageria dels supermercats, com la de les persones fent cua, de bon matí, davant un provehidor de carn, d’una banda. I el posicionament del Govern per altra, al menystenir i rebutjar l’eficiència de les autonomies m’han portat a rebostejar fins a trobar unes singulars imatge i text. Continua

De la xarxa: Coronavirus/1

-Hi ha res de nou?
-No, tot és vell i mal de coure
Una expressió de salutació com qualsevol altra i falsa com un “duro sevillano”. Sempre, com demostra l’experiència que ens toca viure, tot és mou!.

Viure, amb certa distància el tema “coronavirus” ens pot aportar molta informació vital sobre el comportament humà. La xarxa en va plena de comentaris i acudits,  en tots els sentits. Continua

ME Informació

El penúltim dels Principis que mostra la Carta internacional de Ciutats Educadores, parla d’informació. Dels compromís que haurien de tenir els governants amb la informació, tan de forma directa, en relació a la informació facilitada, comde forma indirecte, en el sentit de formar els ciutadans per saber destriar aquella informació que més s’apropi a la veracitat. Continua

Mots perduts: broma

Si es para atenció, en les converses de la gent major, adesiara en surten de mots perduts.
L’altre dia, a la taula del cafè, es parlava dels canvis conceptuals, el que ara es bo, passats els anys, resulta dolent i a l’inrevés.
Es parlava d’agricultura i de la retirada de llenya després de la poda de les oliveres -abans s’havia de retirar tot d’una i ara es tritura i es deixa-, però segurament el concepte es pot aplicar a altres creences i accions. Continua

Mots perduts: llegodissa

Com s’ha comentat altres vegades es manté el que resulta útil, d’altra forma es perd, tant el mot com l’objecte. Es el que acostuma a passar amb l’ampli vocabulari pagès dels nostres padrins.
Altres vegades, com és el cas dels conceptes mèdics es van transformant, fonamentalment castellanitzant.

També resulta cert que, a vegades, un mot, desencadena altres mots, també perduts o quasi perduts. Es el cas del que es presenta avui. En la descripció de llegodissa surt engonal i sofraja.

Continua

ME21 El tercer sector

Es una manera de considerar les organitzacions no governamentals i associacions anàlogues, és a dir el teixit associacitiu interessat, entre altres coses, en l’atenció social i el desenvolupament de les persones. Segons com es miri, a nivell local, s’hi podrien considerar bona part dels grups organitzats i associacions diverses, exceptuant, potser, aquelles associacions de veïns que tenen per objectiu estatuari l’estricta defensa dels interessos dels associats. Continua

Mots perduts: pellucar / espigolar

Mot conegut pels qui vam poder gaudir d’una part de la infantesa en aquell entorn rural que conforma el que s’ha anomenat “Mallorca preturística”.

Pellucar ametles era una activitat que, a més d’entretenir, podria aportar guanys suficients per poder comprar llepolies per menjar o cromos i bolles per jugar. .
Activitat semblant -i també en certa manera sinònim- i anterior al pellucar era l’espigolar. Continua

CC18 Petites informacions/2

Com cada dimecres, una nova entrega d’informacions relatives al canvi climàtic que, entre tots però no amb igual mesura, hem anat empenyent.
Algunes vegades s’ha sentit aquella frase, que hauríem de situar en el corrent neoliberal: “l’economia mai no erra, a la llarga sempre posa les coses en el seu lloc”. Però es veu que no és així, que els humans mantenguin el valor dels guanys com a meta prioritària no li agrada gaire a la Terra. Continua

Mots perduts: marió

També és dona la circumstància que determinats mots, encara relativament vius, no els he sabut trobar en el diccionari. Tal és el cas de “marió” que conforma l’expressió “Quin marió!”, referida a la necessitat constant d’anar i venir o al fer varies coses a la vegada.
Per deducció intuïtiva és lliga a l’inestable i variat vol de la libèl·lula. Continua