Notes d’humor

Ara que ha passat aquesta febre de les Olimpíades Madrid 2020 cal recordar com fa uns anys Francisco Ibáñez a Mortadelo y Filemón ja pregonitzava com treballen aquesta gent dels comités olímpics (d’aquí els resultats obtinguts). I és que aquest Ibáñez, com ja s’ha comprovat altres vegades en aquesta revista, és un bon predictor del futur (això sí, sempre amb humor). Continua

Modificacions a la normativa de lloguers d’habitatge

Fa algunes setmanes, el 4 de juny (Llei 4/2013), es va aprovar una modificació de la llei de lloguers urbans amb la intenció de flexibilitzar el seu règim i fer-lo més atractiu pel propietari que dubta entre treure o no a lloguer un pis o casa. No em deixa de sorprendre que, malgrat ser una mesura que afecta directament gran part de la població, han estat pocs els mitjans que han informat d’aquesta mesura. Per això crec convenient repassar aquí els aspectes més rellevants, des d’un punt de vista pràctic, d’aquesta reforma deixant oberta la porta a dubtes o consultes que es puguin fer, via comentari o via mail (si els editors ho permeten) per mirar de resoldre’ls. Així, aquest escrit no és res més que un esquema bàsic i informatiu d’aquestes modificacions, al meu parer, més destacables, seguida, en cada una d’elles, d’una comparativa de la situació anterior, i d’una explicació, la més planera que sabré fer, de com queda la situació tractada. Continua