Mots perduts: berlina

Una d’aquestes expressions gracioses que encara me diu mon pare quan s’assacia de mi, però sense perdre l’humor: “Radell, que te posaré en berlina”. No crec, però, que els joves d’ara la usin gaire. Per això cal reivindicar-la!

Significat:

1. Situació exposada al ridícul o a l’escarni. Posar en berlina: posar algú en mala fama o en espectacle ridícul. Continua

Mots perduts: fer bel·landines

-Podem anar a collir taronges?
-Si anau-hi, però deixau la barrera tancada i no faceu belandrines.

L’altre dia en Joan Umbert també ens facilità una nova llista de mots perduts. Entre ells n’hi havia un de ben usual en la infantesa preturística i que feia temps que no sentia: “fer belandrines”. Era un reclam que feien els majors als infants. No en sabiem el significat,  semblava una malifeta infantil sense gaire malícia.

El mot no ha resultat fàcil. L’hem localitzat gràcies al “Diccionari d’expressions lingüístiques recollides de les Rondaies Mallorquines” de n’Antoni Lull. I es que que les belandrines són bel·landines. Continua

Mots perduts: buma

Avui vos present un mot de to despectiu que de petit sentia dir pel poble (sobretot en l’expressió popular “això pareix can bum”) però que ara ja se sent ben poc substituït per altres més generals com “borratxo” o “gat”. Si bé és ver que d’infant no tenia consciència que es referís al “fet de beure massa” sinó que senzillament el percebia com un mot despectiu en general.  Continua

Mots perduts: pa

A vegades, tant de la perspectiva pràctica com teòrica, s’ha comentat el tema de la complexitat de la comunicació i aprenentatges humans. Per sintetitzar es podria dir que ens trobam totalment enxarxats tant amb les altres persones com amb l’entorn on ens desenvolupam.

La riquesa d’accepcions de la “pala de metre”, de forma atzarosa i de rebot, va suggerir a Tomàs Martinez l’exemple del pa, mot ben viu però amb múltiples accepcions i varietats, si mes no parcialment,  oblidades. Continua

Mots perduts: brunir

Potser sigui un mot que encara se senti, però no gaire entre el jovent que prefereix el castellà “zumbar”; i referit a “fer via” encara manco.

Significat: 

1. Fer remor fosca i seguida produïda per la velocitat del moviment (Mall.); cast. zumbar.
|| 2. Anar a gran velocitat (Mallorca); cast. volar.

Grafies documentades:Corre més que depressa…! Brun, com la bala”!, Alcover Rond. ii, 285.

Etimologia:  d’una rel onomatopeica brn-, expressiva de la remor produïda per un cos en moviment molt ràpid.

Curiositats: Hi ha les varietats formals o sinònims com brumir, brunzir, rumir, brunyir.

(Font: diccionari Alcover-Moll)

 

Mots perduts: peix


Pedro Servera ens envia aquesta col·laboració en la nostra secció de mots perduts: PEIX.

Com bé indica ell mateix  “pareix fàcil, però no ho és ja que ni és de mar, ni de safareig”. Es referix a  “capoll interior de sa pauma un poc tendre, que sols és bo per a xuclar” (zona d’Artà).

L’OCB de Manacor reclama a la Conselleria de Salut l’ús del català

CONTINUA LA CAMPANYA EN DEFENSA DELS DRETS LINGÜÍSTICS DELS PACIENTS. L’OBRA CULTURAL BALEAR DE MANACOR PRESENTA EL PRIMER FEIX DE FIRMES
El passat divendres 27 de desembre, el president de l’Obra Cultural Balear de Manacor, Serafí Lliteres; els dos secretaris, Antoni Martiáñez i Jordi Caldentey; i el tresorer, Aleix Alcover, presentaren el primer lliurament d’instàncies al registre de la Delegació manacorina de la Conselleria de Salut per denunciar que les cites i les notificacions que envia l’Ibsalut per SMS als pacients de la xarxa d’hospitals públics de les Balears estan escrites únicament i exclusiva en castellà. Continua