Dilluns, 6 de novembre, començaran les obres de la prolongació i dotació dels carrers Sol i Torre del nucli de Sant Llorenç

Els carrers Sol i Torre es connectaran amb el carrer Femenies i es dotaran de serveis per acabar aquesta urbanització del poble de Sant Llorenç.

L’Ajuntament va subscriure un conveni, el mes de març, amb els propietaris dels terrenys per on es farà la continuació del carrer del Molí d’en Bou. Continua

L’Ajuntament farà efectiu els ingressos de la subvenció de la rehabilitació de les façanes de la 1a fase

L’Ajuntament de Sant Llorenç,  en data 8 d’octubre, ha rebut de la CAIB els doblers corresponents a la subvenció de la rehabilitació de les façanes 1a  fase que va ser concedida dins el projecte de la “Rehabilitació integral de quatre carrers del nucli urbà de Sant Llorenç” i procedirà a fer efectiu els ingressos d’aquestes quantitats que oscil·len entre 1.300 i 15.000 euros en el termini de 10 dies. Continua

Jo, ja he pagat

Idó que us pensàveu. I mira que ho vaig dir: NO PAGARÉ, jo no he manat cap feina a ningú. Però al final, tots, o almanco la gran majoria, ens baixem els pantalons i que ens donin. Molt de xerrar pel carrer, però a l’hora d’estrènyer fem els ous en terra. Suposo que més d’un ja heu endevinat que estic parlant de l’Impost Municipal Especial per l’Embelliment d’uns quants carrers del nostre municipi. Continua