Fil a l’agulla a l’arxiu de Sant Llorenç

La revista CentxCent de Manacor ha dedicat un article a l’àrdua tasca realitzada per a recuperar l’arxiu municipal que es va veure afectat per la torrentada del passat mes d’octubre.

Podeu visualitzar l’entrevista realitzada per Marcel Pich al següent enllaç on Catalina Ferrer i Núria Llull expliquen totes les actuacions i intervencions que van dur a terme.  Continua

Espais Familiars de petita infància

L’altre dia circulava per la xarxa la Piràmide de Glasser on es mostren, segons l¡’autor, les maneres d’aprendre. Bona part del nostres aprenentatges (70%) deriva de les discusions o converses que tyenim amb altres persones.
El Govern disposa d’un Institud de Primera Infància, les activitats del qual segurament lligarien molt bé amb les propostes del llibre “L’Escola a Sant Llorenç des Cardassar. 1892-2015”. Continua