Imatge amb text / Text amb imatge

Ja són vàries les referències que s’han anat publicant referides a la “transcendència de l’entorn” en la formació de les persones humanes al llarg de tota la seva vida; i de forma singular en el periode anomenat primera infància, si fa no fa des poc  abans de néixer fins als 3 anys.
Tots ho sabem, “son espongetes”. Però una cosa és la informació i l’altra l’aplicació del coneixement. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Tenir cintura, disposar de ment oberta, saber adaptar-se… són maneres de descriure la inevitable flexibilitat per poder viure en comunitat i per poder eixamplar, en extensió i profunditat, l’àmbit relacional.
No confondre flexibilitat amb absència de principis i valors. (En aquest cas, per deixar-se portar com un suret sobre l’aigua de la mar, no caldria flexibilitat) Continua

Imatge amb tex / Text amb imatge

Alguns assenyalen que, després del coronavirus, el que és essencial -descomptant l’empobriment general-, tot continuarà igual.
Altres que l’excepcional situació viscuda és una oportunitat per treballar en el sentit de fer un món més humà.
Les persones i el temps, diran.

Segurament un dels aspectes més destacats del que hem viscut n’ha resultat el bombardeig i  la manipulació mediàtica. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Serveix de res l’experiència d’un país per a un altre indret?, ¿es prioritza el benestar de les persones sobre els interessos polítics?, ¿les solucuions es cerquen de manera coordinada?, ¿s’imposa el bé comú sobre els guanys individuals o d’una empresa en concret?, cap on anam?, cap on hauriem d’anar?
Preguntes d’un matí d’un Diumenge del Ram amb coranavirus. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Sobre el fons d’una espelma de cera que expandeix una llum feble i llunyana, hi he posat una frase de Y.N.Harari referida al que la gent, després del talabastaix del coronavirus, necessitarà: confiança; la confiança que, darrerament, polítics irresponsables han anat soscavant.

La frase correspon a un interessant article de “The Financial Times” que em va mostrar el sempre atent Tomàs Martínez Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Pilar Jericó, que treballà el concepte de “No por”, en el proleg del llibre hi mostra una cita de Nelson Mandela: “No és valenta la persona que no te por, sino aquella que la sap conquerir”.
La por sempre condiciona.
En aquests dies de desconcert, de missatges contradictoris i on es fa difícil porgar les informacions, potser el més assenyat Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Les imatges, tant de la prestageria dels supermercats, com la de les persones fent cua, de bon matí, davant un provehidor de carn, d’una banda. I el posicionament del Govern per altra, al menystenir i rebutjar l’eficiència de les autonomies m’han portat a rebostejar fins a trobar unes singulars imatge i text. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Deia el poeta que si ell hagués nascut el dia que va nèixer en Manolo a la casa d’en Manolo, ell seria en Manolo. (Es referia a un nouvingut del sud que treballava a les cuines d’un hotel, que tenia un xerrar tancat i lhi agradaven les coses que no eren seves).
Feia referència a la força de l’enton en la formació de les persones. En 10 anys pot ploure molt. La teoria quàntica hi afegí un aspecte encara més concret en la formació de l’ésser, la transcendència, en si mateix, del llenguatge. Continua