Moments de cinema

A vegades per criticar una cosa no importa fer cap discurs, ni cap monòleg, ni tan sols diàlegs entre personatges, perquè, com sabem, una imatge val més que mil paraules. De fet, això és el primer que t’ensenyen als cursets de cinema: el que puguis mostrar amb una imatge no ho mostris en paraules perquè per això ja hi ha la poesia, el teatre, la novel·la… I això és el que fa (i meravellosament bé) Stanley Kubrick a la seva pel·lícula Full Metal Jacket (La jaqueta metàl·lica). Continua