Pinzellades legals sobre el Covid19 (Validesa carnets, permisos i altres títols)

El Decret que va declarar l’estat d’alarma ordenava la suspensió de molts de terminis administratius. En aquest punt hi tornaré a incidir quan s’acosti l’aixecament de la suspensió per tractar d’explicar com i en quins casos ha afectat la suspensió a cada tipus de procediment (si es tracta d’atendre a tributs, procediments sancionadors, terminis per pagar sancions, terminis de llicències…).

Però, específicament, s’han dictat un seguit de normes que es refereixen a la validesa temporal d’alguns títols, permisos o llicències administratives que poden ser d’interès. En aquest sentit, recolliré els següents supòsits que són els que poden tenir un major interès quotidià en els nostre àmbit territorial:

  • DNI (i els seus certificats de firma electrònica) : es prorroga fins a dia 31.03.2021, quan es tracti de persones majors d’edat el DNI dels quals els hi caduqués a partir de dia 14.03.2020 (aquest inclòs).
  • Permisos i llicències per a conduir: els que caduquin durant la vigència de l’estat d’alarma, es prorroguen automàticament fins a 60 dies després de la finalització de l’estat d’alarma. (Si es tracta d’un permís de conduir estranger vàlid a Espanya, el termini de 6 mesos s’interromp durant l’estat d’alarma).
  • Targetes de qualificació de conductor, acreditatives del certificat d’aptitud professional (CAP): Les que hagin caducat a partir de dia 01.03.2020, es consideren vàlides fins a 120 dies després de la finalització de l’estat d’alarma.
  • Autoritzacions de transportistes, mitjans de transport i contenidors, i certificats de formació de conductors i cuidadors relatives al transport d’animals: si han caducat a partir de dia 01.03.2020, queden prorrogades fins a 120 dies des de la finalització de l’estat d’alarma (normes especials relatives als quaderns de viatge sense segellar).
  • Tacògrafs: Es poden continuar utilitzant les targetes caducades entre el dia 06.03.2020 i fins a 15 dies després de la finalització de l’estat d’alarma sempre que s’hagi presentat la sol·licitud de renovació (amb condicions d’ús, i exempció per a empreses amb condicions).
  • Títols nàutils PER (embarcació d’esbarjo i motos d’aigua) i certificats de navegabilitat d’embarcacions d’esbarjo: Els que caduquin durant l’estat d’alarma, es prorroguen per un període igual al de l’estat d’alarma a comptar des de la data de caducitat. (En general, s’aplica la mateixa regla pels demés títols expedits per l’administració marítima).
  • Aviació Civil: S’estableixen una sèrie de pròrrogues i exempcions que, per la seva especificació tècnica, es millor consultar directament en el BOE núm. 83 de dia 26.03.2020. Si algú te un especial interès, basta que ho comenti i ho adjuntaré.
  • En la mateixa mesura, s’estableixen mesures de flexibilitat de la vigència de títols en matèria de transport ferroviari (BOE núm. 72 de dia 17.03.2020, i núm. 93 de dia 03.04.2020), així com del seu manteniment (núm. 91 de dia 02.04.2020). I igualment envers la validesa de les certificacions en l’àmbit de la seguretat industrial i metrologia (BOE núm. 97 de dia 07.04.2020). Si algú te un especial interès en la matèria, basta que ho comenti i ho adjuntaré.

 

Per altra banda, avui s’ha publicat a diversos mitjans que el permís retribuït recuperable s’ampliava durant 30 dies. Aquesta informació és errònia i, en principi, no s’ha anunciat la seva pròrroga. L’error provenia d’un norma publicada avui al BOE relativa a la vigència dels certificats de seguretat industrial i que indicava l’aplicació del permís retribuït a les tasques de verificació i manteniment de seguretat industrial.

Amb això, vull tornar a remarcar la importància de contrastar la informació que ens arriba i, en la mesura que sigui possible, buscar la informació directament de les font primeres. Així, en matèria legal, aquest espai s’ofereix al lector per a contrastar la informació que us arribi en aquells àmbits que us pugui ser d’interès. Igualment, també disposeu de la informació actualitzada de la pàgina del BOE, i de la tasca editada i actualitzada, dia a dia, per l’Advocacia de la CAIB:

http://www.caib.es/sites/advocacia/ca/normativa_estat_dalarma_covid-19/

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada