Comunicació amb l’administració a través de la seu electrònica

Dimecres, 11 de juliol, es va celebrar a l’Espai 36 una jornada per tal d’explicar a totes les associacions del municipi els tràmits a realitzar per a relacionar-se amb l’Ajuntament a partir de l’1 de juliol de 2018, per tal de complir amb les obligacions que marca la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A continuació, i tal i com es va indicar a la jornada, resumim les passes a seguir per tal de poder obtenir la identificació digital de l’associació, la qual permetrà tramitar electrònicament peticions o sol·licituds així com també rebre notificacions dels acords adoptats pel nostre Ajuntament.

1. Comprovació de l’estat actual de l’associació al registre d’associacions de la Conselleria de Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en endavant Conselleria de Presidència).

 • Accedirem a la consulta d’associacions inscrites de la Conselleria de Presidència mitjançant la URL a l’apartat Consulta Associacions Inscrites, on seleccionarem el municipi de Sant Llorenç des Cardassar.
 • Del llistat d’associacions del municipi, farem clic damunt l’associació que ens interessa, amb la qual cosa ens mostrarà les dades actuals que consten al registre d’associacions esmentat.

2. Inscripció / actualització, si cal, de l’associació al registre d’associacions així com també dels membres i càrrecs de la junta directiva d’aquesta.

 • En cas de que l’associació en qüestió no aparegui al llistat esmentat a l’apartat 1, procedirem a sol·licitar el registre seguint les instruccions que podreu trobar a la següent URL, apartat Tràmits relatius a associacions – Inscripció d’una associació.
 • En cas de que l’associació estigui inscrita però les dades que consten a la inscripció respecte a la composició de la junta directiva no siguin correctes, procedirem a sol·licitar l’actualització d’aquestes seguint les instruccions que podreu trobar a la següent URL a l’apartat Tràmits relatius a associacions – Canvi de junta directiva.

3. Petició a la Conselleria de Presidència de certificació de la composició actual de la junta directiva de l’associació.

 • Una vegada verificat que les dades que consten al registre d’associacions de la Conselleria de Presidència són les correctes actualment, procedirem a sol·licitar el certificat de registre i membres de la junta directiva de l’associació seguint les instruccions detallades a la següent URL a l’apartat Tràmits relatius a associacions – Còpia confrontada i certificats.

4. Sol·licitud del certificat digital de representació de la FNMT de l’associació.

 • Una vegada disposem del certificat de les dades registrals de la Conselleria de Presidència, procedirem a sol·licitar el certificat digital de representació de la FNMT, seguint les següents passes:
  • La petició de certificat i descàrrega posterior d’aquest s’haurà de realitzar des del mateix ordinador, preferiblement amb sistema operatiu Windows instal·lat, i mitjançant l’explorador Internet Explorer 11 o superior.
  • Procedirem a configurar l’explorador seguint les instruccions que podrem trobar a la següent URL.
  • Una vegada configurat adientment l’explorador, procedirem a realitzar la petició del certificat mitjançant la següent URL.
  • A la següent URL podreu trobar els manuals i vídeos explicatius de com sol·licitar el certificat digital de la FNMT, així com també com descarregar-lo i instal·lar-lo a l’ordinador per tal de poder utilitzar-lo posteriorment.
  • Una vegada realitzada la sol·licitud, rebrem un correu electrònic a l’adreça de correu especificada a la sol·licitud amb un codi de sol·licitud, el qual haurem de presentar a Hisenda alhora de realitzar l’acreditació de la nostra identitat.

5. Acreditació d’identitat davant Hisenda del sol·licitant i de l’associació objecte de petició del certificat de representació.

 • Per a l’acreditació de la identitat, haurem de sol·licitar cita prèvia seguint les instruccions que podreu trobar a la següent URL.
 • Una vegada tinguem cita per a l’acreditació de la identitat, el president actual de l’associació es personarà a la delegació d’Hisenda on haguem sol·licitat la cita aportant la següent documentació:
  • Codi de sol·licitud del certificat digital de la FNMT rebut per correu electrònic.
  • DNI/NIF del president de l’associació.
  • CIF de l’associació de la qual volem obtenir el certificat digital.
  • Estatuts de l’associació de la qual volem obtenir el certificat digital.
  • Certificat de la Conselleria de Presidència on es faci constar la composició actual de la junta directiva de l’associació, així com també les dades de registre de l’associació en aquesta Conselleria de Presidència.

6. Descàrrega i instal·lació del certificat digital de representació de la FNMT.

 • Una vegada acreditada la identitat davant Hisenda, procedirem a la descarrega del certificat, sempre des de mateix ordinador i explorador des d’on realitzarem la sol·licitud d’aquest, accedint a la següent URL.
 • Una vegada descarregat, ens apareixerà un missatge de confirmació de que el certificat s’ha instal·lat correctament.

7. Còpia de seguretat del certificat digital de representació de la FNMT instal·lat. Per tal de disposar d’una còpia del certificat digital i així evitar la seva pèrdua davant possibles errades o mal funcionament de l’ordinador on s’hagi instal·lat, seguirem les següents passes:

 • Obrirem l’explorador mitjançant el qual realitzarem la descàrrega del certificat digital.
 • Accedirem a l’opció Opciones de Internet – Contenido – Certificados.
 • Seleccionarem el certificat digital del qual volem realitzar la còpia de seguretat.
 • Farem clic al botó exportar, seguint posteriorment les indicacions de l’assistent.
 • Una vegada realitzada l’exportació, accedirem a la carpeta on s’hagi guardat el certificat i el copiarem a la ubicació que desitgem.

Comunicació amb l’administració a través de la seu electrònica

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.