La vaga a l’educació

Vos reproduesc un article d’un bon amic, en Tomeu Carrió, sobre la vaga de docents.

El PP guanyà les darreres eleccions amb un programa electoral que ha resultat ser una estafa en tots els sentits. S’ha de dir que també hi ha seriosos dubtes que les guanyàs netament (casos Bárcenas, Gurtel…) Del que va dir que faria en economia res de res. Ha estat el govern que ha afavorit la banca i ha retallat els drets dels treballadors de totes les classes (assalariats d’empreses privades, funcionaris i treballadors de les administracions, autònoms i petits i mitjans empresaris). S’han carregat l’estat del benestar amb l’excusa de salvar Espanya. Salvar Espanya, una excusa que històricament han fet servir els governs autoritaris amb els resultats que ja coneixem. Han fet circular la mentida i la demagògia.

Pel que fa a l’escola mallorquina, catalana en general, gallega o basca, han dit que donarien llibertat als pares per triar la llengua i quan ha estat el moment han començat a perseguir i menysprear qualsevol llengua “espanyola” no castellana. Recordem el que diu la Constitució al respecte al seu article 3:

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

I també, el que diu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Al preàmbul:

La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat

Articles:

Article 4. La llengua pròpia

1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial.

2. Totes les persones tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no pot ser discriminat per causa de l’idioma.

3. Les institucions de les Illes Balears han de garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, han de prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.

Article 5. Els territoris amb vincles lingüístics i culturals amb les Illes Balears

El Govern ha de promoure la comunicació, l’intercanvi cultural i la cooperació amb les comunitats i els territoris, pertanyents o no a l’Estat espanyol, que tenen vincles lingüístics i culturals amb les Illes Balears. A aquests efectes, el Govern de les Illes Balears i l’Estat, d’acord amb les seves competències respectives, poden subscriure convenis, tractats i altres instruments de col·laboració.

Article 35. Ensenyament de la llengua pròpia

La Comunitat Autònoma té competència exclusiva per a l’ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, d’acord amb la tradició literària autòctona. Normalitzar-la ha de ser un objectiu dels poders públics de la comunitat autònoma. Les modalitats insulars del català, de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, han de ser objecte d’estudi i protecció, sens perjudici de la unitat de la llengua. La institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana és la Universitat de les Illes Balears. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot participar en una institució adreçada a salvaguardar la unitat lingüística, formada per totes les comunitats que reconeguin la cooficialitat de la llengua catalana.

Qualsevol pot veure que el govern actual de les Illes Balears no compleix amb la Constitució ni amb l’Estatut d’Autonomia.

D’altra banda els governs del PP de l’Estat i de la Comunitat Autònoma no respecten tampoc el que emana de l’article 20 de la Constitució espanyola:

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

3. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. […]

A més del TIL, que proposa un impossible pel que fa a l’anglès, així com el menyspreu per la nostra llengua, també han començat a prendre mesures contra la llibertat de càtedra dels professors i a la llibertat de comunicar o rebre lliurement informació veraç. Això és el que es vol fer amb la LOMQE (LOMCE) i amb les mesures de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears pel que fa als llibres de text.

A més, el govern de l’Estat segueix les instruccions de la fundació del PP, FAES, promocionada per l’antic president del govern Aznar, que el que s’ha proposat és reelaborar la història d’Espanya a partir dels pressupòsits més negatius, si és que n’hi havia de positius, del Franquisme. També s’ha proposat “espanyolitzar” els infants dels territoris que no tenen el castellà com a llengua pròpia, donant per fet que no són espanyols, en un clar menyspreu i persecució de les cultures i llengües dels Països Catalans (català i occità), País Basc o Galícia, i també de l’Asturlleonès i l’Aragonès. Recordem l’alegria de les paraules del ministre espanyol d’Educació, senyor Wert, en aquest sentit.

Recordem també les paraules de la portaveu d’educació del PP al Parlament de les Illes Balears, ben igual que les d’altres dirigents i membres del PP en el sentit d’aconsellar la delació dels alumnes i pares contra la manera de fer les classes dels professors, que no són més que un capítol més de l’antiga Inquisició religiosa.

I, amb tot, la reducció de quasi un miler de professors que impedeix fer suport als alumnes amb necessitats i que ha incrementat el nombre d’alumnes per aula en un camí directe cap a l’empobriment de l’ensenyament públic.

Cal una resposta immediata de la nostra comunitat. Guanyar unes eleccions no vol dir canviar-ho tot de cop. Es pot fer, però seguint unes normes democràtiques que ara no es compleixen. El no respecte a la resolució del TSJIB (Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears) sobre la suspensió del TIL n’és un exemple ben pròxim. Vius que ens jugam molt! Endavant mestres, pares i mares d’alumnes. Tot per als nostres alumnes.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada