Crònica informal

L’orde del dia del ple extraordinari d’avui de matí, si va dir ver, només tenia un punt, el segon, perquè el primer era l’aprovació de l’acta anterior i en el tercer es tractava d’assabentar-se de les dues mocions que presentaren l’Equip de Govern i el Partit Popular per rebutjar els sondejos petrolífers que fan comptes fer entre València i Eivissa.

-I per un sol punt ho pagava fer un ple extraordinari?
-Jo crec que no, a no ser que deixassin s’assumpto per darrera hora –com sol passar- i ara hagin d’anar amb presses…
-I de què anava s’”assumpto” que dius?
-Et llegiré s’enunciat: “Inici de tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i segon i altres disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local”.
-“Formalització del conflicte”? O hem declarat sa guerra a qualcú!?
-Més o manco. Ara t’ho explicaré.

Resulta que el Govern de Madrid, a través de l’esmentada Llei, lleva competències sobre serveis públics als ajuntaments menors de 20.000 habitants i els controla els pressuposts, de manera que perden autonomia a favor de l’administració central. Per tractar d’evitar-ho, el PSOE ha començat una campanya a tot l’Estat per aconseguir que almanco 1.160 ajuntaments firmin una petició al Tribunal Constitucional per a què paralitzi la Llei.

-I per què 1.160?
-Perquè per poder presentar es recurs fa falta que ho aprovin per majoria una setena parts dets ajuntaments, i que això suposi una sisena part de sa població.
-I com és que es Govern vol llevar competències an ets ajuntaments?
-Que ets colló? Per donar-los a empreses privades, homo! O no privatitza tot lo que pot?
-I es PP què va dir?
-Na Catalina Ferrer va deixar caure que no tot lo centralitzat és dolent i na Manuela que es tractava d’una proposta política per anar en contra d’es seu partit i, mentrestant, paga poble.
-I que mos costarà an es llorencins?
-Segons en Joan Planas, 40 euros.
-Idò els haurem d’afegir a tot lo que mos ha costat en Bárcenas, en Planas, en Camps, s’homo de na Cospedal, en Cascos…

Deixa un comentari