ADT.PL – La mostra

Com ja s’ha esmentat, atenent les possibilitats vam decidir fer quinze entrevistes cada un. La mostra de població consultada, que perd tota validesa cièntífica, restà així:

Mostra

Deixa un comentari