03/12/23 a les 18:30. “Camins i caus” a l’Espai 36

Novetat

El títol de l’entrada és el que convé anotar a l’agenda.

Els poemes -amb la tècnica japonesa del haiku- de na Xisca Grimalt s’acompanyen d’una experiència multisensorial. Als cinc sentits se li afegeix un polsim de reflexió… tot per arribar a l’emoció. Continua

Mots: servar

Abans, mentre es traballava a fora vila, les persones cantaven. Gairebé hi havia una tonada per a cada tasca: segar, llaurrar, batre…

Ja grans, tant l’amo Antoni Fai com l’amo en Rafel de sa Fontpella ens mostraren i deixaren testimoni d’aquesta afecció o, tal vegada, necessitat.

Aquests llorencins fa anys que ens deixaren, però encara resten persones que serven , circunstancialment, el costum, el tresor de les tonades camperoles.. Va passar ahir vespre, en es Molí den Fraret a Manacor fent part de l’espectacle de dansa “Margalida, sa farina!”. La tonada de llaurar, cantada per madó Margalida, acabà amb un “Roig, serva el solc!”. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

Resulta una obvietat, però adesiara ho oblidam.
Fa anys. molts anys, ja ho assenyalà en poeta Santandreu: “…si jo en comptes de néixer a Manacor hagués nascut a una caseta del fora vila andalús, ara seria en Manuel i segurament treballaria fregant plats a una cuina de qualsevol hotel”.

Així mateix tots sabem que si haguéssim nascut aquí mateix fa dos-cents anys, no pensariem ni actuariem de la mateixa manera que ara ho fem. Com tampoc ho faran els que neixin a partir d’avui mateix. Continua

Mots: ginyar

Paraula bella. Tant a nivell estructural com a nivell de contingut.

Molt usada en el nostre entorn, sobre tot, en l’accepció 4. Us que, com sempre dependrà d’edat i families.

També usat “tenir enginy” o “ser enginyós” per destacar l’habilitat aliena per fer una determinada cosa.
(En l’època en que es tenien en consideració les habilitats alienes) Continua

Parlar bé; poc costa: torrada o pa torrat (x tostada)

Eren periodistes, bé, no ho sé, potser eren animadors, que parlaven per la ràdió pública de les Illes Balears. Si , aquella que pagam entre tots i que, de segur, ha de disposar d’un gabinet de correcció lingüística.

Idò no deixaren de parlar de “tostades”: que si m’agradaven així o aixà, a tal hora o a tal altra… en un programa realment insuls. Continua

Imatge amb text / Text amb imatge

“Els colors no existeixen en la realitat, son una creació del cervell humà…/…El que percebem com a colors són ones electromagnètiques reflexades que no foren absorbides. Segons la longitud de l’ona, ells ulls identifiquen l’esmentada ona com un o altre color, Aquest procés es sotmès a la limitació que els ulls d’un ser humà és capaç de rebre que abasta des de 380 fins a 760 nanòmetres. Dit d’altra manera, veiem quelcom que no existeix”,

Uns dels paràgraf referits a la realitat física que es troba a “La sabiduria del no saber. Actualizar los conocimientos que cambiaràn nuestra vida” d’Antonio Lozano Continua

Parlar bé, poc costa: esgrelles (x “parrilla”)

Paraula ben arrelada que, com tots els altres barbarismes, hauríem de descartar.

I encara més essent llorencins (per tot el que es refereix a les esgrelles de l’escut del municipi i a la llegenda del sant que és patró del poble),
Esgrelles que el DCVB recull, però deriva a graella

Els derivats “parrillada” o peix ·a la “parrilla” serien simplement carn o peix torrats. Continua

Mots: romàtic

Una de les meravelles de la llengua, de banda els matisos i costums de l’ús,  resideix en constatar la seva evolució.
Haurem de situar la paraula d’avui en procés de decreixement.
Fa anys, en arribar a una certa edat, tothom tenia romàtic.
Sota el concepte s’hi situaven dolències derivades del reuma, i també moltes altres d’origen, aleshores i a nivell popular, desconegut.

La paraula també serveix per detectar diferències entre la parla vulgar i els significat que mostren els diversos diccionaris

Continua

Mots: congriar

Tal vegada la paraula congriar es pugui considerar paradigma de desconeixement.
En el nostre entprn s’usa congriar en el sentit de “formar” quan es desconeixen els elements i el procés de formació.
Així, el pa congria barbeta o floridura, el formatge congria virons…

Alhora congriar és bell verb que indica cosa nova, creació, canvi… Continua

Mots: “manduixar” (manduixa)

-Ho degué manduixar un poc!

Va sortir a la conversa de cafè. El seu significar era orientat a a intervenir, preparar el terreny, haver trastocat el curs d’una cosa… el que en altres moments o indrets  diuen “remenar les cireres”.

Una vegada revisat el diccionari potser s’hauria de  considerar com localisme aquesta manera d’atorgar sentit per extensió. Curiosa paraula. Continua

Mots: atansar

Es una paraula vella. Ha sortida?
Una vegada comprovat, no, encara no.
Malgrat la seva bellesa, derivada de la sonoritat i del significat -acostar-se fins a tocar-, segurament podem considerar que és un d’aquells mots perduts de la parla habitual generalitzada.  Si mes no en el nostre entorn i en la nostra època.

Realment la llista de mots usats habitualment per una persona ,-o per una comunitat-, és sols una infima part de l’univers que conforma el món de la llengua. Continua

Una de llibres: L’art d’esdevenir humà

El llibre mostra quatres estudis de Rob Riemen, “fundador i president de Nexus Institut, institució independent amb l’objectiu de fomentar el debat filosòfic i cultural auropeu i també la reflexió intel·lectual”..

La proposta de l’autor ens convida a “viure en la veritat, crear bellesa, ser compassius i justos”. També assenyala: “Cadascú de nosaltres, amb els nostres anhels, dubtes, pors, fracassos i encerts, haurem de trobar el nostre propi camí per assolir la humanitat” de que parla l’autor Continua

Mots: estret

De les diverses accepcions del mot, s’ha posat en negreta el concepte de poc donador o avar atès que qui el proposà afegí l’indicador (€), així entre parèntesi.

En el nostre entorn és un terme despectiu que adesiara s’usa bé referit a una persona que no és present, bé en forma de retret, si es pronúncia de forma directe. Continua

Parlar bé poc costa: cogombre (x “pepino”)

Resulta curiós el tema dels castellanismes. A vegades els tenim tan interioritzats que, coneixent la seva incorrecció, els seguim usant.

Bona part de lectors segurament sabem perfectament que el “pepino” en mallorquí es diu cogombre. Però malgrat això al comprar-ne, compren “pepinos”. Idò! Continua