MÉS per Sant Llorenç. Quan tendrem nou batle?

La Llei de règim electoral general i el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals estableix que els regidors que han estat proclamats electes com a conseqüència de les eleccions locals del passat 24 de maig han de celebrar una sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament.

Quan s’elegirà el nou batle?

Segons la llei  aquesta sessió s’ha de fer vint dies després de les eleccions, per tant l’elecció del nou batle es celebrarà el proper 13 de juny.

Quin procediment es segueix?

En primer lloc es constituïrà una mesa d’edat que estarà formada pel regidor o regidora de més edat, que actuarà com a president i per la regidora o regidor més jove que actuarà de vocal. El secretari de la mesa serà el secretari de la corporació.

A continuació la Mesa d’Edat procedirà a prendre jurament o promesa als regidors electes amb la següent fórmula:  “Jurau o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidors de l’Ajuntament de Sant Llorenç amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears”.

Una vegada que els regidors i les regidores han promès o jurat, el president de la Mesa d’edat declara cosntituïda la corporació i es procedeix a l’elecció del nou batle.

Qui pot ser elegit batle?

Tots els regidors i les regidores que encapçalen les llistes que han obtingut representació opten a la batlia.

Com s’elegeix el batle?

Cada regidor manifesta a quina candidatura vota. A Sant Llorenç sol ser tradicional que aquesta votació es faci de manera nominal, o sigui cada regidor expressa públicament quin és el seu vot.

Qui és elegit batle?

És elegit batle aquell candidat  que obtengui la majoria absoluta (la meitat més un dels vots) en la primera votació i, en el seu defecte, el candidat de la llista que hagi obtingut més vots en les eleccions.

 

 

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada