MÉS per Sant Llorenç, informa. Ple

Dia 16 de novembre a les 18 hores a la sala de plens de l’ajuntament.

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari de dia 27.10.2023

2. Aprovació inicial de modificació del l´Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis o realització d´activitats municipals

3. Aprovació inicial de l´Ordenança reguladora del preu públic per subministrament de recàrrega elèctrica en punts de recàrrega municipals

4.Elecció del càrrec de jutge de pau substitut del municipi de Sant Llorenç des Cardassar Continua

MÉS Per Sant Llorenç, informa. Plenari

Dia 2 de novembre de 2023, a les 19 hores, a la sala de plens de l’ajuntament.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Aprovació de l´expedient de contractació així com dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i l´estudi econòmic que han de regir la contractació de l´ocupació, realització d´obres d´instal·lació i posterior explotació d´un bar restaurant, en règim de concessió administrativa demanial del local municipal situat al Parc de la Mar, Avinguda Sa Coma núm. 1 de Cala Millor

3. Creació de la Taula Local de Coordinació per a l’abordatge de les violències masclistes

4. Modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles.

 

 

MÉS per Sant Llorenç, informa. Ple extraordinari

Dia: 20 d’octubre de 2023 a les 13:00 hores a la sala de sessions de l’ajuntament

ORDRE DEL DIA:

      1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

  2.  APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, D’EXECUCIÓ I D’ACTIVITAT I D’INSTAL·LACIONS DE REFORMA DE QUIOSC EXISTENT I DEMOLICIÓ PARCIAL DE LA CAFETERIA “CAFÉ DEL SOL”

   3. APROVACIÓ DELS CRITERIS D’AUTORITZACIÓ I DE PRIORITZACIÓ, I DEL CALENDARI DE 2024 DE LES ACTIVITATS NO PERMANENTS DE RECORREGUT

   4.  RELACIÓ DE FACTURES 31 F/2023/109 PLE DE 20 D’OCTUBRE

Aquest ple extraordinari es convoca, principalment, per aprovar el projecte bàsic de reforma i demolició parcial del quiosc i de la cafeteria Continua

MÉs per Sant Llorenç, informa. Ple de l’ajuntament de dia 20.7.2023 (2ª part)

Per vuit vots a favor (de l’equip de govern i de la representant de Per Balears) i 5 abstencions de la resta dels grups, s’aprovaren unes modificacions del complement de productivitat que afecten a l’assumpció de redaccions de projecte i direccions d’obra (arquitecte i aparellador) i per atendre les incidències que sorgeixin en la gestió de les instal·lacions esportives municipals al terme de Sant Llorenç des Cardassar.

En relació a les redaccions de projecte i direccions d’obra s’aprovà:

Per cada redacció de projecte bàsic assumida per l’arquitecte/a municipal o l’aparellador/a, exclosos els que corresponguin a les reformes i ampliacions d’edificis municipals: Es concedirà un complement de productivitat d’un 2% del preu d’execució material segons el preu d’adjudicació ofertat.

En els casos en que el projecte bàsic correspongui a reformes i ampliacions d’edificis municipals es descompta l’import corresponent a l’avantprojecte, establint-se en aquest cas un complement de productivitat d’un 1,5% del preu d’execució material segons el preu d’adjudicació ofertat. Continua

MÉs per Sant Llorenç, informa. Ple de l’ajuntament de dia 20.7.2023 (1ª part)

Ahir, 20 de juliol, tengué lloc el primer ple ordinari de l’ajuntament d’aquesta legislatura. L’ordre del dia era el següent:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
1.1. PLE2023/10 Extraordinari 27/06/2023
2. Propostes
2.1. Administració General
2.1.1. PRP2023/1121 Aprovació de la modificació de les tarifes urbanes pel servei
d’autotaxi
2.1.2. PRP2023/1158 Canvi de representant municipal davant el Fons Mallorquí de
Solidaritat
2.1.3. PRP2023/1161 Reconeixement de compatibilitat amb activitat privada a
personal eventual municipal Continua

MÉS per Sant Llorenç, informa. Vot per correu

El dia 23 de juliol hi ha convocades eleccions generals per elegir els nostres representants al Congrés dels diputats i al Senat.

Fins dia 13 de juliol es pot votar per correu.

Per demanar el vot per correu es pot fer electrònicament amb un certificat digital vàlid  a la pàgina web de Correus. o a través d’una sol·licitud a qualsevol oficina de Correus.

S’hi ha d’acudir en persona amb el DNi, passaport o carnet de conduir originals i que no hagin caducat.

Un cop feta la sol·licitud es rebrà al domicili que s’hagi indicat un sobre certificat amb tota la informació electoral, el certificat d’inscripció en el cens i totes les paperetes amb les candidatures que es presenten a aquests comicis, així com els sobres corresponents. Continua

MÉS per Sant Llorenç, informa. Ajuntament. Sous del batle i dels regidors

El Ple de l’ajuntament d’avui, 27 de juny ha acordat els sous del batle i dels regidors:

Batle, dedicació completa, 52.272,61 euros anuals

Regidoria d´EDUCACIÓ,ESPORTS i FESTES. Dedicació completa, 44.431,72  euros anuals
Regidoria de JOVENTUT, BENESTAR SOCIAL, TERCERA EDAT i SANITAT. Dedicació completa, 44.431,72 euros anuals Continua

MÉS per Sant Llorenç, informa. Ajuntament. Repartiment d’àrees. Tinents de batle

6Continuam amb el Ple celebrat avui a les 13 hores a l’ajuntament de Sant Llorenç.

El batle ha delegat en els regidors les següents àrees:

El batle gestionarà: hisenda municipal, urbanisme, personal municipal, noves tecnologies i coordinació de l´equip de govern,.

El regidor Juan Mestre Adrover (PP) s’encarregarà de TURISME, MEDI AMBIENT,
COMERÇ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA i la gestió de les platges del terme municipal.

La regidora Joana Maria Cabrer Sureda (PP) serà la responsable d´EDUCACIÓ, ESPORTS i FESTES. Aquesta delegació també comporta la gestió de l´Escola de Música, la Banda de Música Municipal i els parcs infantils.

La regidora Catalina Ferrer Nadal (PP) serà la responsable de les  àrees de Continua

MÉS per Sant Llorenç informa. Constitució del Parlament

Avui, a les 11 del matí, es constituirà el Parlament de les Illes Balears. La normativa que regula la seva constitució estableix que en el termini màxim de trenta dies després de la celebració de les eleccions s’ha de procedir a la sessió constitutiva.

La sessió s’iniciarà amb la constitució de la mesa d’edat formada pel diputat o diputada de més edat, que presidirà la sessió, assistida per dos secretaris que seran els diputas o diputades de menor edat.

MESA DEL PARLAMENT

A continuació es procedirà, per part del Ple, a l’elecció de la Mesa del Parlament formada per cinc persones: 1 president/a, 2 vicepresidents/es i 2 secretaris/es. Continua

MÉS per Sant Llorenç informa. Acord entre el PP i Vox

El Partit Popular i Vox han arribat a un preacord per tal que Margalida Prohens sigui la presidenta del Govern de les Illes Balears.

La presidència del Parlament serà per a VOX.

Aquí teniu el pacte entre les dues formacions, segons la periodista Nekane Domblás Continua

Gràcies!

Ahir, a Sant Llorenç des Cardassar, com a la resta de les Illes Balears, es celebraren eleccions municipals, al parlament i als consells. La jornada va transcórrer amb tranquil·litat, sense incidències greus, tot i que hem de manifestar la nostra queixa perquè a la majoria de meses electorals no es va respectar el secret del vot, la intimitat dels votants, perquè les paperetes estaven a la vista de tothom i en algun cas, com a sa Coma, un mirall mostrava l’interior de les cabines de votació. De cara a futures eleccions hem de reclamar a l’administració que resolgui aquests problemes.

En una democràcia, la jornada de votació, es considerada la màxima expressió de la participació de la ciutadania perquè els electors poden passar comptes amb les formacions polítiques i poden decidir els futurs governs de les institucions.

A Sant Llorenç el resultat de les eleccions municipals fou els següent, segons les dades publicades per l’Ajuntament a la seva pàgina web: Continua

Eleccions locals 2023. Taula rodona a Son Carrió

Ahir vespre, a Son Carrió, amb molta assistència, es celebrà la segona taula rodona organitzada per Card.cat per donar a conéixer els programes dels partits que es presenten a les properes eleccions locals del dia 28 de maig. Moderà la taula rodona Margalida Blanquer, periodista.

MÉS per Sant Llorenç va estar representat per la cap de llista de la formació, Dolors Sánchez.

Es tractaren diversos temes relacionats amb la problemàtica del poble. D’entre les aportacions de MÉS per Sant Llorenç, destacam: Continua

Platja de sa Coma, historia d’una injustícia (IX)

El diumenge 9 de juliol de 1995 la mort de cinc alemanys, tres d’ells de la mateixa família ofegats a la platja de Sa Coma es recordat com un diumenge negre dins la història de Sant Llorenç.

L’11 de juliol de 1995 es produeixen declaracions del Delegat de Govern i del Cap de Demarcació de Costes, tots dos càrrecs anomenats pel PSOE, en el sentit de llevar tota la responsabilitat al Govern Central pels fets produïts a la platja de Sa Coma amb la mort d’aquests cinc alemanys.

Al Ple urgent de dia 12 de juliol de 1995 convocat per millorar el sistema de radiocomunicacions i adquirir un vehicle per a la Policia Local, perquè no es tornin a produir les dificultats observades durant les operacions de rescat de les persones que es varen anegar a Sa Coma, el regidor Continua

Eleccions locals 28-M. Taula rodona a sa Màniga

Ahir vespre, a sa Màniga, taula rodona, organitzada per Card.cat i moderada per Magdalena Ordinas, entre els caps de llista de les diverses formacions que es presenten a les eleccions locals del proper dia 28 de maig.

Dolors Sánchez, candidata a la batlia de Sant Llorenç per MÉS per Sant Llorenç explicà les propostes de MÉS per la zona costera (sa Coma, s’Illot i Cala Millor).

Entre d’altres temes mencionà les següents propostes:
Crear un centre de dia a sa Coma.
Adequar les zones d’aparcament.

Continua

La platja de Sa Coma, història d’una injustícia (VIII)

Al Ple extraordinari i urgent de dia 23 de juliol de 1993, l’Ajuntament, una vegada assabentat de la sentència de l’Audiència Nacional desestimant el recurs contenciós administratiu interposat contra l’Ordre del Ministeri d’Obres Públiques i Transports a favor de Redo SA per a obres de condicionament i equipament de la platja de Sa Coma, aprova interposar recurs de cassació contra aquesta sentència.

En aquest ple el Sr. Sansó del PSM comença la intervenció dient que el tema requereix una especial atenció. Repeteix que aquest és un cas d’influències, amiguisme i irregularitats. Afirma que el Sr. Moll va presentar el projecte de concessió el dia següent de publicar-se el Reglament en el BOE. Per tant, està clar que coneixia molt bé el Reglament perquè estava ben assessorat dins l’Administració. Continua

Platja de Sa Coma, història d’una injustícia (II)

Convé recordar que quan faltava mig any per unes noves eleccions municipals, el ple de dia 4 de novembre de 1986 aprovà, amb l’únic vot en contra del PSM, un plec de clàusules d’un concurs per a la concessió dels serveis de la platja de Sa Coma per vint anys.

Estava clar per el PSM que hi havia forts interessos i que per això, l’Ajuntament volia, a correcuita, donar una concessió per vint anys abans d’acabar la legislatura. Hem de dir que hi havia sobre tot, pressions de part d’en Jaume Moll que pretenia ésser l’amo i senyor de Sa Coma. Continua