Mots perduts: roter

Un mot, fins fa poc, ben viu en el nostre entorn. Casar-se i anar a viure a una barraca de roter no era, sortosament un fet generalitzat però que es donava adesiara a principis del segle XX. Una de les arrels llorencines, terra de dides i roters…

ROTER m. 
Conrador d’una rota o de rotes (Mall.); cast. pegujalero. L’amo’n Jordi aporta… 24 lliures 18 sous que ha dit era el cumpliment de los roters de Son Duran,doc. a. 1787 (BSAL, xxv, 161). Pagès te voldria, | pagès, anch que fosses pastor o roter, Costa Trad. 79.

1. ROTA f. 
|| 1. Tros de terra que era garriga i ha estat sembrada (Mall., Eiv.); cast. barbecho. Al cortal den Bn. Porcell… a la rota del fabre de Tura, doc. segle XIV (RLR, xxx, 268). Tot hom e tota fembra que traurà leyna de rota que no sia cremada, que pach de ban XII diners per cada vegada, doc. a. 1342 (BABL, xii, 43).
|| 2. Tros de terra que un conrador cultiva dins un predi d’altri durant alguns anys, generalment pagant al propietari una porció convinguda del que hi cull; sol esser terra prima o allunyada de les cases de possessió, i no podent-la conrar directament el propietari, la dóna a conrar a un altre a canvi d’algun benefici o del simple avantatge de tenir la terra roturada sense despeses pròpies (Mall.); cast. pejugal, serna. De una part confronta ab olivar…, de altre ab sa tanca o rota de la Fortaleza, doc. a. 1684 (Hist. Sóller, i, 775). Es correntims… s’estenen dins es planiols més baxos vessant de rota en rota, Ignor. 21. El sistema de rotes, avui caducat, tenia diverses característiques contractuals segons els diferents pobles mallorquins. A Llucmajor la rota solia esser d’una quarterada, però hi havia roters que prenien dues o més quarterades i no deien «tenc tantes rotes», sinó «tenc una rota de tantes quarterades». A la comarca de Santanyí, el benefici o preu que el propietari demanava al roter solia esser doble: el censal, consistent en una quarta o quinta part de les garbes obtingudes, i el deume, que era la dècima part de tot el que es collia a la rota. Terra de rota: terra prima, pobra, de poc profit (Rokseth Cult. 13).
Rota: topon. a) Les Rotes: partida de terra entre Sant Martí de Maldà i Preixana.—b) Ses Rotes: barri d’Alaró (Mall.), edificat a terreny que abans estava dividit en rotes de conreu.—c) Les Rotes: platja i caseriu en terme de Dénia, al peu del Montgó.
Rota: llin. existent a Borredà, Castell de l’Areny, Gironella, etc. Hi ha la variant Rotes (escrit sovint Rotas) a Banyoles, Olot, etc.
Fon.: 
rótə (bal.).
Etim.: 
del llatí rŭpta (tĕrra), ‘terra rompuda’.

Imatge. Barraca de carboner en el Puig de Galatzó. Les de roter eren ben semblants

Un comentari a “Mots perduts: roter

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada