Exposició pública de l’activitat i obra dels vestidors i lavabos al complex esportiu de Sant Llorenç

El BOIB de dia 16 de març publica la resolució de la batlia de Sant Llorenç que mitjançant un anunci es fa pública l’obertura d’exposició pública de l’activitat i obra dels vestidors i lavabos al complex esportiu de Sant Llorenç.

Número expedient: Activitats 2021/4 (G78)
Procediment: ACT Instal·lació, accés i exercici activitats
Tipus d’activitat: ACT.A/OBRA:Perma. menors amb obres que necessiten projecte
Promotor Activitat: AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Promotor Obra: AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Autor projecte Act: VERGER MARTIN, MIGUEL ANGEL
Autor projecte obra: ARTIGUES OLIVER, LLORENÇ
Denom. Activitat: Vestidors i lavabos
Emplaçament: CL JAUME LLINAS, 1
Nucli: Sant Llorenç
Ref. cadastral: Urbana 4349301ED2844N 0001 TO
Descripció: VESTIDORS I LAVABOS AL COMPLEX ESPORTIU DE SANT LLORENÇ (PISTES DE TENNIS I DE PATINS).
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
Vist l’expedient tramitat, i l’informe de l’arquitecte municipal i de l’assessor jurídic, els quals consideren que es tracta d’una obra pública local.

RESOLC:
1. Obrir termini d’exposició pública del projecte d’activitat i obra dels vestidors i lavabos al complex esportiu de Sant Llorenç, en compliment de l’article 149 de la Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local.
2. Aquesta exposició pública tindrà una durada de 15 dies i consistirà en la inserció de l’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i a la seu electrònica de l’Ajuntament (www.santllorenc.cat) on s’inclourà còpia del projecte d’obres i del projecte d’activitats.
Totes les persones interessades podran consultar la documentació al departament d’activitats (Plaça de l’Ajuntament núm. 1 de Sant Llorenç)
en horari d’oficina (de les 8’00 a les 15’00 h).

VESTIDORS COMPLEXE ESPORTIU

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada