Exposició pública de l’activitat i obra dels vestidors i lavabos al complex esportiu de Sant Llorenç

El BOIB de dia 16 de març publica la resolució de la batlia de Sant Llorenç que mitjançant un anunci es fa pública l’obertura d’exposició pública de l’activitat i obra dels vestidors i lavabos al complex esportiu de Sant Llorenç.

Número expedient: Activitats 2021/4 (G78)
Procediment: ACT Instal·lació, accés i exercici activitats
Tipus d’activitat: ACT.A/OBRA:Perma. menors amb obres que necessiten projecte
Promotor Activitat: AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Promotor Obra: AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Autor projecte Act: VERGER MARTIN, MIGUEL ANGEL
Autor projecte obra: ARTIGUES OLIVER, LLORENÇ
Denom. Activitat: Vestidors i lavabos
Emplaçament: CL JAUME LLINAS, 1
Nucli: Sant Llorenç Continua