Respostes escrites dels candidats i candidates a la batlia de Sant Llorenç

Com vos vam prometre ahir a la Taula Rodona, els candidats i les candidates ens han fet arribar les respostes per escrit de la resta de qüestions que els nostres lectors ens havien fet arribar i que a la Taula Rodona no vam tenir temps de tractar. Aquí les teniu:

1.Quines solucions aportau a l’emergència climàtica?

PSIB/PSOE: Ja hem començat a instal.lar plaques solars a la Depuradora, a l’Espai36… tenim projectes per seguir tapant teulades i terrats a la cotxeria de l’ajuntament, la nau del tren de Son Carrió, l’ajuntament, el poliesportiu de Son Carrió..

En quant a l’aigua tenim un molt bon tractament de terciari que augmentaren i donarem més usos a n’aquesta aigua. Actualment ja s’usa en agricultura però augmentarem la xerxa de reg cap a fora-vila i cap al nucli urbà perquè els particulars puguin fer-ne us a les instalacions hoteleres.
A part d’aconseguir millors fonts energètiques també se fa necessari reduir els consum energètic. Millorarem l’eficiència energètica dels edificis municipals i enllumenat públic.

PP: Un dels punts del nostre programa en matèria de medi ambient passa per la finalització del darrer tram de canonada d’aigua regenerada que podrà aportar aigua a la totalitat de les zones verdes municipals. Un aigua que, amb les analítiques pertinents, també podrà ser utilitzada pels propietaris en matèria de reg ornamental i per cultiu particular.
Potenciarem el seguiment de les actuacions del Pla d’Acció del Clima i l’Energia Sostenible (PACES). El programa està redactat de l’any 2015 i es recullen una llista d’aproximadament 80 actuacions sostenibles per a mitigar l’efecte del canvi climàtic i reduir les Tones de CO2 que produeix el municipi de Sant Llorenç. El document recull una gran varietat d’actuacions.
Algunes d’aquestes actuacions es troben implicades en la instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques a les superfícies dels equipaments municipals, d’altres en la compra de
vehicles elèctrics i l’augment de carregadors, programes educatius per a millorar en la
gestió de l’aigua, conscienciació ciutadana, entre moltes altres.
Així mateix, el canvi de model turístic també afavorirà directament en mitigar l’emergència climàtica. D’acord amb les estadístiques, el turisme d’interior involucrat directament amb les rutes GR (rutes de gran recorregut) te una producció d’emsions individuals de CO2 de fins a cinc vegades més baixes que un individu que practica el turisme convencional de sol i platja.
Aixi mateix, volem rebaixar el consum d’energia en les intal·lacions municipals a través de l’aplicació contundent del Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua, on es recullen diverses actuacions per a regular l’activitat d’aquest bé tan escàs.

Gent per sa Coma- Cala Millor-S’Illot/El PI: La emergencia climática es uno de los desafíos más apremiantes y significativos que enfrenta la humanidad en la actualidad. Desde Gent per Sa Coma, Cala Millor i s’Illot vamos incorporar algunas actuaciones para paliar esta emergencia. En primer lugar queremos realizar una modificación en las normas subsidiarias para priorizar la construcción de edificios sostenibles y fomentar la eficiencia energética en el sector de la construcción.
Además pretendemos incrementar el uso de energías renovables fomentando la instalación de placas solares continuando con la reducción del IBI en estas instalaciones. Relacionado con esto pretendemos realizar auditorías energéticas en edificios municipales e implementar medidas para ajustar las carencias que se detecten. Debemos a su vez valorar que estas medidas se implanten en hogares y empresas.
Entre otros proyectos queremos seguir incentivando el reciclaje a los grandes productores y comenzaremos a desarrollar el proyecto con particulares. Además tenemos en marcha el Plan Life adapt en Cala Millor para el estudio del cambio climático que en los próximos años que nos ofrecerá una perspectiva futura y nos servirá de base para conseguir que la costa pueda continuar su actividad económica con garantías.
Finalmente vamos a realizar un plan de aprovechamiento del agua regenerada de la zona que actualmente solo es un 10% del total y conseguir un aumento progresivo de esta. La falta de agua en este sentido es un problema serio que el cambio climático está incrementando. Por eso queremos promover la instalación de una desaladora que permitiría reducir la extracción de agua de nuestros acuíferos.

Més: Concloure les actuacions derivades de la torrentada i obrir el carrer Cardassar
Afavorir les comunitats energètiques
Reivindicar un millor transport públic i el tren de llevant
Seguir assegurant l’autosuficiència dels edificis públics de nova construcció
i instal·lant plaques fotovoltaiques als edificis públics
Són mesures que duim al nostre programa per tal de millorar l’emergencia climàtica.
Al contrari d’altres partits polítics que encara no creuen amb aquesta emergència des de MÉS fa molts anys que hi feim feina amb propostes valentes des del Govern impulsant lleis tant important com la de canvi climàtic, de residus, d’avaluació ambiental, de conservació de la posidònia, d’urbanisme,

XBalears:  Hi ha una iniciativa a nivell europeu que tots n’haureu sentit parlar, l’agenda 2030, a la qual s’han compromesos tots els estats membres i com a tal, dins el marge de les seves competències, també el nostre Ajuntament. Està clar que hem de fer el que estigui a les nostres mans per poder donar compliment als objectius d’aquesta iniciativa, i així ho farem.

Els nostres recursos són limitats i hem de filar molt prim per decidir on destinem aquests. El que si ens comprometem des del minut 1 és a aprofitar totes les subvencions i ajudes a les que puguem accedir per tal d’anar fent amb el temps totes les infraestructures i edificis municipals sostenibles, sigui amb estalvi, amb la utilització d’energies renovables, e

Junts per Sant Llorenç/Podem: Començarem a potenciar l’ús de transport públic. Demanarem bus amb freqüència des de Son Carrió cap a sa Costa i cap a Sant Llorenç per connectar amb la línia (a42) aerotib fins a l’aeroport de Palma.

Demanarem més freqüència del bus des de Sant Llorenç cap a Artà i Manacor.
Fomentarem la instal·lació de plaques solars al municipi, començant pels edificis municipals. Facilitarem també que els particulars coneguin i puguin accedir als ajuts existents per la millora energètica dels seus habitatges.

UICa (Unió Independent Carrionera): Una de les nostres propostes, i que trobam de major importància, seria l’ampliació de la xarxa de l’aigua regenerada. Aquest fet seria molt positiu davant les situacions que tots sabem quant a la manca d’aigua provocada, sobretot, per la falta de pluges i el gran consum d’aquest recurs natural
finit.
En aquest moments la xarxa d’aigua regenerada ja funciona a la costa amb el regadiu de les zones verdes. Poder fer extensible aquesta xarxa ens donaria l’equilibri pel qual apostam. Per una altra part, aquest mateix fet de la manca de pluges provoca que les quatre estacions de l’any hagin canviat el ritme al qual estem acostumats amb la desaparició quasi bé de les primaveres d’hivern i d’estiu. Tot això provoca que les èpoques de calor siguin més llargues. Davant això, nosaltres feim una aposta forta per les zones verdes i la plantació d’arbres, sempre que sigui possible, en els nuclis
urbans per contribuir en la disminució de la temperatura ambiental.
D’altra banda, una de les prioritats que Unió independent es marca és la conscienciació amb el reciclatge de residus. Amb la reducció de l’ús dels plàstics i les campanyes del “porta a porta”, tots hi guanyam. En aquest aspecte també cal destacar que seguirem fent feina amb el reciclatge de la matèria orgànica dels hotels. Totes aquestes mesures fan que els residus es transportin a les composteres. D’aquesta manera,
evitam, per una banda, l’increment de costos de dur-ho a Son Reus i, per ua altra, la contribució a reutilitzar tota aquesta matèria orgànica. Aquest projecte, a llarg plaç, es podria traslladar a la resta de nuclis urbans.

2. Quan trobau que ha de durar el cicle d’un polític? I a dins l’ajuntament formant equip de govern?

PSIB/PSOE: Debat interessant aquest.  No és pot fixar un temps i ja està.  Depèn de molts de factors. Evidentment si un candidat segueix sumant vots una elecció darrera l’altre fa mal dir-li que ho ha de deixar, però de la mateixa manera si decideix retirar-se trobaríem un substitut?

Les llistes són males de fer, comprovau en quantes hi ha familiars i compromisos que no poden dir que no. Si no aconseguim implicació de sàvia nova és dificil el relleu.

PP: Consideram la política com un servei a la ciutadania, un servei que és un compromís que s’adquireix de forma voluntària i que implica un elevadíssim grau de responsabilitat, implicació, dedicació i motivació. No es tracta de posar dates concretes sinó de ser sincers i honests no sols amb un mateix sinó amb la gent a qui representes.
És clar que amb una legislatura hi ha moltes tasques que no es poden dur a terme i que necessiten més temps, però aquest temps tampoc no pot ser infinit. Pel bé de la regeneració democràtica, de la transparència i pel bé del municipi tan si s’està a l’equip de govern com a l’oposició consideram que dues legislatures és el màxim de temps que hauria de durar un cicle a la política municipal, sempre tenir en compte la disponibilitat i la capacitat de dedicació.

Gent per sa Coma- Cala Millor-S’Illot/El PI:  Consideramos que las personas válidas no tienen que tener un tiempo definido. Permitir que los políticos permanezcan en el cargo durante períodos más largos puede brindarles la oportunidad de adquirir una experiencia valiosa y un conocimiento profundo de los asuntos públicos. Además puede proporcionar una mayor estabilidad y continuidad en la implementación de políticas y proyectos a largo plazo y permite establecer relaciones sólidas con la sociedad.
Ahora bien una rotación permite la participación de nuevas perspectivas y evita una
concentración excesiva de poder, y aporta nuevas soluciones a los desafíos existentes.
En cualquier caso el pueblo decide.

Més: És una qüestió electoral, mentre hi hagi gent que vota un polític determinat aquest te tot el dret a representar el seu partit, això és la democràcia, altre cosa és que el propis parits o el mateix polític estableixin aquests cicles

XBalears: Nosaltres defensam que el polític ha de ser professional però no una professió. Si un té ganes de fer feina pel municipi, mentre tingui il·lusió i dedicació pensam que té tot el dret per intentar-ho. Per experiència podem assegurar que compaginar professió, política i família no és tasca senzilla i, si no estas al 100%, doncs millor no estar-hi

Junts per Sant Llorenç/Podem: Un màxim de dues legislatures. Creiem que és temps suficient per desenvolupar un programa i després s’hauria de deixar pas a noves idees i persones.

UICa (Unió Independent Carrionera): Aquesta resposta la té el mateix ciutadà amb el seu vot. És ver que el sistema que ens regeix a través dels pactes que hi pugui haver marcarà el camí. Si el que és presenta ho fa amb la màxima dedicació i ganes, com hem dit abans, la resposta depèn del poble.
En quant a la formació d’equip de govern, nosaltres pensam que com més divers i plural pugui ser aquesta formació més enriquirà l’ajuntament, ja que d’aquesta manera podrem arribar a moltes realitats que i potser que les poguem veure d’un altre punt de vista que un no hi haguésim pogut arribar. Per tant, la formació de l’equip de govern també depèn de la confiança que el poble doni.

3. Feis comptes demanar que se compri res amb els diners de l’ecotaxa com ja han fet altres pobles?

PSIB/PSOE: Aquesta legislatura ja hi va haver un intent de comprar na Penyal i la zona de son Escrivà que compartim amb Son Servera I arrel d’aquesta solicitut intermunicipal solicitàrem tambè els informes justificatius per comprar sa Punta de n’Amer. Hi haurem d’insistir.

PP: Clar que sí, però primer hem d’estudiar les necessitats del municipi i, en funció d’aquestes, demanar les ajudes oportunes. No es poden utilitzar els doblers de tots per interessos partidistes, s’ha de gestionar des de la serietat per poder donar resposta a les necessitats reals dels ciutadans.
Al 2017 hi havia un projecte de més de 4 milions d’euros finançat amb doblers de l’ecotaxa per posar en marxa un tren turístic que unís Sant Llorenç i Son Carrió, l’ajuntament va aportar 15.000 d’euros per comprar un vagó. Aquest projecte s’havia d’executar entre el 2018 i 2020 i havia de ser compatible, però ningú sap com, amb la via verda.
Repetim, cal deixar de banda interessos partidistes, saber quines són les necessitats reals del municipi, establir una comunicació directa i fluida a través dels diferents consells de participació ciutadana que posarem en marxa i, després executar aquells projectes més beneficiosos pel conjunt del municipi.

Gent per sa Coma- Cala Millor-S’Illot/El PI: Desde Gent per Sa Coma, Cala Millor i s’Illot reclamaremos el 50% de la recaudación de ITS (impuesto turístico sostenible) para que repercuta en el municipio. En principio nuestro proyecto contempla inversión en infraestructuras pero no descartamos la compra de otros activos de interés municipal, de hecho en la pasada legislatura ya se intentó con na Penyal
y se pueden intentar con otros espacios naturales.

Més: Som un dels municipis que més recapten de l’impost turístic, pensam que en tenim tot el dret que així sigui, per això duim al nostre programa electoral impulsar la compra de Sa Punta de n’Amer ja que s’està degradant i l’única formula per aturar aquesta degradació és que sigui una finca pública. Recordar que el 1985 és va protegir de qualsevol urbanització però ara cal donar una passa més i així ho demananrem i exigirem.

XBalears: Tenim idees i les posarem damunt la taula, tals com sa Punta de n’Amer, entre d’altres. Però en tot cas, obrirem processos participatius tal com hem anunciat per saber les preferències i necessitats dels ciutadans i prendre així la millor decisió pel conjunt del municipi.

El que si demanarem és que el 50% de la recaptació de l’ecotaxa s’inverteixi dins del municipi, sigui mitjançant transferència de doblers a l’Ajuntament o amb l’execució de projectes de competència del Consell o del Govern Balear.

Junts per Sant Llorenç/Podem: – Comprar sòl rústic per canviar el pla general i que ens pugui servir per cedir a la Conselleria d’Educació per construir l’Institut d’Educació Secundària tant demanat per la comunitat educativa.

– Comprar sòl urbà per construir habitatge social/públic. Tenim ja un solar aparaulat per poder construir les primeres vivendes de protecció oficial dins el terme de Sant Llorenç des Cardassar.

UICa (Unió Independent Carrionera):  Ens pareix molt bé la proposta posada damunt la taula per poder aconseguir la compra de la Punta de n’Amer. És un espai a cuidar. Per una altra banda, aquesta taxa hauria de contribuir a que tots els projectes de turisme sostenible i cultural, amb el que nosaltres creim, es poguessin dur a terme també en els nuclis d’interior.
Aquesta desitjada sostenibilitat passa per fer decréixer determinats sectors amb quantitat i créixer amb qualitat, així com també fomentar les energies renovables, sense deixar de banda el transport i la mobilitat col·lectiva sostenible. Una mostra de turisme sostenible és l’impuls que tenim en el nostre municipi, en concret a Son Carrió, amb el projecte del museu del tren de Ferrocaib.

4. La ràdio municipal, com tenen a llocs com Artà o Son Servera, està dins dels vostres projectes futurs? Si és aixì, com la faríeu?

PSIB/PSOE: Crec que l’administració ha d’arribar on no arriba l’empresa privada, evidentment perquè no li surt rendible. No ens hi tancam, però evidentment hauríem de fer un bon estudi de viabilitat econòmica i de continguts.

PP:  N’hem parlat a les diferents reunions que hem duit a terme el darrer any i sí, ens agradaria posar-la en marxa i no posarem cap trava perquè sigui una realitat, però com hem comentat abans no volíem dur un programa polític tan extens i hem centrat els nostres esforços en aquells conceptes que pensam que són més urgents.

Gent per sa Coma- Cala Millor-S’Illot/El PI: No tenemos prevista una radio municipal en el programa. Pero estamos abiertos a iniciativas que deseen poner en marcha actividades de este tipo a las que daremos soporte y ayuda.

Més: La ràdio o altres tipus de mitjans entenem que serien unes bones eines per implicar molt més la gent del nostre terme municipal, estam oberts a qualsevol plantejament que vagi en aquest sentit.

XBalears: Creiem que la feina i inversió de doblers públics en determinats projectes no és en el moment de la seva creació, si no alhora del seu manteniment. Aquests és un dels casos del que estem parlant.

Pensam que l’Ajuntament com a servei no pot assumir una iniciativa com aquesta. Igual que les revistes del poble són iniciativa de particulars o associacions la ràdio hauria de sorgir d’un grup de persones amb vocació dispostes a tirar endavant aquest projecte i, per suposat, amb el nostre suport i recolzament.

Junts per Sant Llorenç/Podem: Fa 3 legislatures que TOTS els altres partits existents que formen part de l’equip de govern l’han promesa. A dia d’avui no ha estat feta, ni tan sols plantejada. Nosaltres volem una ràdio municipal i treballarem perquè sigui una realitat el més aviat possible.

UICa (Unió Independent Carrionera): En aquests moments no ens ho havíem plantejat, ni tampoc ens és una prioritat. Creim que iniciatives com aquestes han de néixer del poble mateix perquè això fa que sigui un poble amb vitalitat i dinàmic. Si fos així, clar que tendrien tot el nostre suport.

5. De quina manera millorareu el funcionament del nostre PAC (UBS)?

PSIB/PSOE: Quan dius PAC deus voler dir UBS. No depèn de l’administració local, però si que demanarem la presència de més hores de pediatria a totes les unitats. Som coneixedors que no és fàcil, però per dificil que sia no pot deixa de ser una demanda ciutadana.

PP: Les actuals Unitats Bàsiques de Salut de Sant Llorenç, Son Carrió i sa Coma, depenents del centre de Salut de Llevant, no responen a les necessitats sociosanitàries del nostre municipi. Per això, ens proposam impulsar la creació d’una nova Zona Bàsica de Salut amb la implantació d’un centre de salut a Sant Llorenç. Això suposaria una ampliació de serveis i horaris adaptats a les necessitats reals dels llorencins i llorencines.
Mentre posam en marxa la realització d’aquest projecte més ambiciós, no quedaream aturats, lluitarem perquè el PAC tingui atenció pediàtrica tots els dies, que els majors no hagin de partir cap a Son Servera per rebre oxigen, en definitiva per tenir una sanitat a l’alçada dels imposts que pagam

Gent per sa Coma- Cala Millor-S’Illot/El PI: Recientemente se ha llevado a cabo una reforma y aplicación de la UBS de Sant Llorenç dotándola de nuevos servicios: pediatría, comadrona,… Actualmente desconocemos si el
servicio no puede hacer frente a la demanda. Entendemos que sería interesante un PAC con urgencias 24 horas, como el de Son Servera. Es algo que queremos para el municipio. Aunque también puntualizamos que la zona de costa y Son Carrió carece de pediatría, y en el caso de Son Carrió, el médico y la enfermera no cubre todos los días. Por tanto, para mejorar el funcionamiento en conjunto nuestro programa busca igualar estos servicios entre las tres zonas.

Més: Començaria per demanar un PAC, el que tenim a Sant Llorenç és una UBS, i si no ho aconseguim demanar ampliació d’horari i d’atenció de professionals: pediatra, comare, infermeria.

XBalears: Tots sabem que les competències en matèria de sanitat són del Govern Balear, i aquesta ho és. Durant la present legislatura hi ha hagut vàries mocions al respecte, totes aprovades per unanimitat, per tal d’exigir al Govern que el PAC de Sant Llorenç es converteixi amb una Unitat Sanitària. Aquesta proposta la recollim dins els nostres objectius prioritaris i seguirem lluitant perquè això sigui una realitat.

Mentrestant, vetllarem per tal de que el serveis de metge, infermeria i pediatria siguin el més presents i accessibles a totes les UBS del nostre municipi. Sabem de les dificultats actuals per accedir a aquests serveis i això ho hem de solucionar.

Junts per Sant Llorenç/Podem: El PAC inaugurat fa poc ja ha quedat petit ja que la comare i la pediatra comparteixen consulta, per tant demanarem que s’aprofiti tots els horabaixa perquè hi hagi metge i infermera

UICa (Unió Independent Carrionera):

El que ens és urgent, primer de tot, és que totes les nostres unitats bàsiques sanitàries tenguin el que els hi toca. El que nosaltres creim és que les tres han de funcionar amb metges, infermers i
pediatria. Son Carrió n’és una mostra, no descansarem fins a tenir un servei sanitari així com toca al nostre municipi. Aquí la dignitat de les persones passa davant la necessitat. Sabem que la sortida de professionals en aquest sector no és suficient per cobrir les places necessàries, però la nostra lluita serà trobar-hi una solució.

6. Quines són les polítiques a favor de la llengua catalana de cada partit i com les
concretareu?

PSIB/PSOE: Quant a politiques de llengua catalana som conscients de la necessitat de donar-la a conèixer als ciutadans que no la tenguin com a llengua pròpia o materna. Hem d’estudiar la manera com podem fer que la informació que transmeten els negocis també sigui encCatalà i sobretot fer que sigui tan imprescindible com l’alemany en aquesta terra. Si no en qüestió de poques generacions haurem perdut un tresor cultural com és la llengua.

PP: Seguirem complint amb l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears pel que fa a l’ús de la llengua catalana i impulsarem la creació literària en la nostra llengua a través d’un concurs de literatura infantil.
Tenim clar que el català ha de poder ser la llengua vehicular, que s’ha de potenciar i
ensenyar als nouvinguts però que en cap cas volem que sigui un impediment pel bon
funcionament del municipi.

Gent per sa Coma- Cala Millor-S’Illot/El PI: Continuaremos con la línea de trabajo realizada hasta este momento, fomentando el trabajo en bibliotecas y en colegios.

Més: Fomentar la llengua i la cultura, en mitjans propis i amb col·laboració amb les diferents entitats del municipi, teatre, musica, cinema en català tant per infants com per adults. Cursos de català pels nouvinguts i per tots/es que vulguin ampliar els seus
coneixements de la nostra llengua. Pensam que no hi ha cap partit més clar amb
aquest tema que seguirem fomentant amb tots els sentits.

XBalears: El nostre nom ho diu ben clar, PER BALEARS. Som un partit nou dispost a lluitar pel conjunt de les Illes Balears sense excepció i defensar la nostra llengua i cultura per damunt de tot.

En concret, hi ha una sèrie de reptes que volem encarar tan a nivell de partit general com nosaltres a nivell municipal:

  •         Desetnicitzar la llengua i els discursos a favor d’adoptar-la. Encara considerem la nostra llengua com a marca d’autenticitat, és a dir, una llengua amb un lligam fort amb la cultura i la identitat illenques. Cal implementar polítiques lingüístiques destinades a eliminar o afeblir els discursos que associen la nostra llengua únicament amb els parlants que la tenen com a llengua inicial.
  •         Vetlar per la defensa i promoció dels drets lingüístics dels ciutadans de Sant Llorenç des Cardassar. Des del 2019 disposem d’un òrgan a nivell autonòmic que és l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics que hem d’utilitzar en aquest aspecte.
  •         Aplicar polítiques de promoció de la nostre llengua entre els joves, amb activitats extraescolars o formacions municipals.
  •         Incrementar els esforços destinats a explorar, reconèixer i conscienciar sobre la diversitat lingüística del nostre municipi i promoure la nostra llengua com una eina per a construir la cohesió social.

Junts per Sant Llorenç/Podem: Farem feina per potenciar sa llengua a tots els nivells incloses rotulacions, flyers i publicitat als comerços. NO deixarem passar subvencions del Consell de Mallorca així com ho ha fet l’actual regidora; unes subvencions de 6.000 euros a fons perdut el plaç de les quals va acabar el passat 30 de març. Avisarem de totes i cada una de les subvencions

UICa (Unió Independent Carrionera): Consideram que no s’ha de baixar cap nivell d’exigència per accedir a l’administració pública.
També contribuirem amb diverses iniciatives que puguin ajudar a promoure l’ús de la llengua pròpia de les illes. La globalització que ens està arribant per totes les vies possibles aporta riquesa però anem alerta. Estam vegent com a poc a poc en els centres escolars la llengua vehicular entre els infants deixa de ser el català, inclús es trasllada més enllà del centre en alguns casos.

7. Propostes per millorar la fiscalitat municipal. Concreció de polítiques públiques per tal d’adequar els impostos municipals a la progressivitat de les rendes.

PSIB/PSOE: Som del parer que ha de pagar més qui més guanya. Ja tenim tarifes d’IBI diferenciades pel 10% de bens de més valor cadastral(solen ser hotels). Aplicam les reduccions que ens permet la llei estatal que és on es  regulen la majoria d’imposts.

L’administració local té més que fer en taxes, tot i que també tenen la seva llei que les regula, i on hi hem fet  feim i farem més feina: l’ocupació de via pública no es va cobrar els anys COVID, les associacions n’estan exemptes,  i són i seran regulars les ajudes que destina el nostre ajuntament a transport públic escolar, subvencions esportives, o de control de natalitat d’espècies domèstiques i/o assilvestrades, per citar-ne algunes.

PP: Si guanyam les eleccions i tenim un govern presidit per Marga Prohens, eliminarem l’impost de successions, l’Ajuntament bonificarà les plusvàlues. Al 95% en les successions entre pares i fills, padrins i nets i conjugues. També es bonificarà al 95% el la transmissió de terrenys sobre els que es desenvolupin activitats econòmiques de caràcter social, cultural o patrimonial.
Pel que fa als imposts municipals. Quan a l’IBI proposam aplicar coeficients diferents per diferenciar si és un immoble que té activitats comercials o de residència i aplicarem
coeficients més elevats per immobles no residencials que pels residencials.
Pel que fa a les taxes, introduirem criteris mediambientals en les taxes del subministrament d’aigua per tal d’incentivar-ne un ús racional. Per això s’introduiran tarifes progressives de manera que el consum dels primers 50-60 litres sigui molt assequible, però a partir de dita xifra anirà augmentant de manera progressiva l’import a pagar en els diferents trams de consum.

Gent per sa Coma- Cala Millor-S’Illot/El PI: Es un aspecto a estudiar que creemos debe ser evaluado junto con los técnicos del ayuntamiento y dependiendo de las necesidades de los ciudadanos.

Més: És un tema complicat fer diferències a nivell d’imposts municipals, però l’intentarem fins on ens deixi la llei.

XBalears: Primer de tot volem deixar clar que les fonts d’ingressos del nostre Ajuntament venen de l’aplicació dels impostos i les taxes municipals.

Respecte a les taxes, estan destinades a finançar un servei o ús concret prestat per la nostra administració. Així, hem d’aplicar polítiques per tal d’optimitzar i minimitzar al màxim el cost d’aquests serveis aconseguint d’aquesta manera, que es repercuteixi de manera positiva als residents de Sant Llorenç des Cardassar.

Respecte als imposts, aquests graven la riquesa, la propietat o bé el consum i ho regula directament l’estat. Així, l’IBI, l’IVTM o l’IAE són d’obligada aplicació i el que farem serà aplicar amb la mesura del que sigui possible, reduccions/bonificacions respecte a la utilització d’energies renovables o altres criteris que puguin sorgir amb l’objectiu de premiar el compromís i minimitzar la pressió fiscals dels nostres ciutadans.

Junts per Sant Llorenç/Podem: Gravar als grans tenidors d’habitatge amb un IBI major (p.ex més de 10). Cànon d’aigua segons consum, més consumeixen més paguin. Impost recollida de residus bonificada pels que reciclin i per altra banda més elevada pels que més produeixen (hotelers).

UICa (Unió Independent Carrionera): Des de la nostra formació pensam que és important tenir clar que qui més guanya, més ha de contribuir. Així doncs, per una banda, lluitarem per afavorir l’obertura de comerços locals i bonificarem les quotes d’autònom el primer any. Per una altra, creim que és important bonificar els ciutadans i ciutadanes del nuclis de població que no poden gaudir dels serveis públics gratuïts perquè no hi arriben. Per exemple, a Son Carrió, no podem comptar amb les avantatges de la gratuïtat del tren o del bus i, per tant, hem de contribuir a compensar aquesta desigualtat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.