Argument, 2016

Text llegit pel sobreposat en l’acostumada lectura de l’Argument, referit a temes locals de l’any anterior, del dissabte de Sant Antoni a sa Rectoria:

BENVINGUDA  
Bones tardes nins i nines
hem tornat fer unes gloses
per contar​ vos 4 coses
de llorencins i llorencines.  

Intentam escriure un poc
de lo que és més ocurrent
ja se sap que hi haurà gent
que rebrà per qualque lloc.

Esperem que els vagi bé
ho hem fet sense malici’
si volen tenir justici’
facin gloses l’any que vé.

Lo mínim que un pot fer
quan li fan una diligènci
perquè sa cosa vagi bé
és obrar en conseqüènci.

I això és lo que farem
a s’argument d’aquest any passat
noltros mos hem esmerat
meam si ens ensortirem.

Segur que qualcú rebrà
que no s’ho espera ni s’ho esperava
per sa porta ella entrava
segur que no s’enfadarà

Amb ses gloses mos hem encès
ja sabem que no és molt noble
molta gent haurem ofès
però (I FIET…) és lo que xerra es poble.

ESPORTS 
De la Roca un combat
cossa va i cossa ve
a veure si l’any que ve
el mundial haurà guanyat

A ne’l Carde un calvari
perquè en Xim va abandonar
ells no volien pujar
i ara comanda en Caimari.

A Sant Llorenç el Cardassar
ha trobat es bon camí
un club de volei FEMENÍ
de millors ja no n’hi ha!!!

FESTES 
De sa cursa estic sorprès
a tu Nofre t’han jubilat
en Minero anava tot mès
després d’haver­la animat.

Nofre Neula ni Pedrín
ni en Gento fent teatre
s’espiker que més agrada
en Minero, speaker King!!!

De ses festes patronals
començaren amb expectació
quan sortiren els malalts
i llegiren es pregó.

Sa festa de sa cervessa
no va ser massa lluenta
sa beguda era calenta
cara i poc beguessera

De sa fira vos puc contar
vaja una cervessa dolenta
mal servida i calenta
i cara per rematar.

En Bernat està alabat
i va fer ses seves messes
pensant tenir tancat
i va fer net de cervesses.

S’octoberfest tot s’ha acabat
ja no beureu més cervessa
sa bufeta ja me vessa
i jo encara no he pixat.

LA SALA I POLÍTICA  

Sabeu què és lo des Pokemon?
Té relació amb ECONAR?
la Sala van registrar
tothom vius, batualmón!!!

Des Pokemon que direu
si aquest negoci fa pudor
però no mos lleven sa brutor
que és lo que noltros volem.

Fa pudor s’ajuntament
i no és per es cas Noos
den Pokemon evidentment
Sant Antoni guardau­mos.

Allà darrera es Pou Vell
on ‘navem a fer manetes
hi fotran batuadell
un pàrquing de furgonetes

Tothom xerra de n’Alicia
hi ha hagut molt de debat
segur que no hi ha malícia
però el cert és que ha entrat

Ho demanava de genollons
en Xerafí i es seu estel
d’entrar li va anar d’un pèl
a ses passades eleccions.

S’Ajuntament per entrar­hi
no ho fan per oposicions
ells se’n toquen els collons
i les col∙loquen amb es dit.

Ai Déu meu senyor
haurem d’armar s’escopeta
no importa s’oposició
qui ha guanyat és na Marteta.
A s’examen has vengut
amb sa lliçó ben estudiada
a nes temps tu l’has perdut
perquè ja estava triada.
Na Fil també ha ajudat
el ​ truco del almendruco
una amiga ha col∙locat
és sa dona d’en Miquel Truco

Altre pic eleccions
llorencins que n’hem de fer?
repetim ja té coions
un batle carrioner.

S’Ajuntament és deplorable
només hi veig un remei
hem de treure en “vermell”
i mantenir a n’es contable.

Tenim Mateu per estona
ses eleccions ha guanyades
ara l’omplen a besades
per un lloc a sa poltrona.
En Mateu és el patró
del territori llorencí
A na Messeguer s’oposició
li pertoca per destí.

Per s’oferta cultural
fan sales polivalents
no mireu lo molt que val
paguen els contribuients.

Sala Rigal o Glopet
es nom ja estava posat
no sabem qui va votar
lo des puta numeret.

Jo no sé si en veureu
de pelis a nes Rigal
d’en JR no me direu
no se pareixi a n’en Seegal

Si vareu votar a s’escola
devers es mes de desembre
disfrutàreu des pessebre
anunciant la bona nova.
Es dia d’anar a votar
es betlem que m’he trobat!!!
els pastorets fan faredat
ja tendran de que xerrar.
Sobretot pels temps que corren
no eren colors apropiats
uns siurells ben decorats
segur que a tots mos enamoren.
Sa dona va anar a votar
i va quedar acubada
amb es betlem que van posar
amb colors de s’estelada.
Amb els Reis hi ha una estrella
que és s’estrella d’Orient
no aquesta maravella
d’un color independent.
El meu fill l’ensenyau a viure
a riure i a plorar
ells simplement s’han de cuidar
que aprengui a llegir i a escriure.
També vos he de dir
que tot se pot interpretar
que els colors que’s varen emplear
són a s’escut llorencí.
Groc i vermell de sa senyera
i el cel de Sant Llorenç
or, mirra i encèns
es pastor i sa caguera

 
PERSONATGES, SITUACIONS…UN POC DE TOT 
Una cosa vos diré
bona feina els Granots
sinó fos d’aquest al∙lots
no hi hauria res a fer!

Sa paella als refugiats
un torneig als padelistes
festa holly a ses pistes
noltros estam ben alabats.

Sa pandilla den Martet
ja no faran pus carrossa
això és una cosa grossa
crec que han perdut es capet.

No és que tengui res a dir
tot per un puta coet
mollau­li un barrobí
a davall es seu cosset.

Es gran obra llorencina
i no és sa que fa es rector
en Nofre Neula n’és s’actor
i és director en Pau Quina.

D’en Neula vos diré
que hi ha un bon arpellot
volta més que ca cocover
torna ser pera can treufoc.
No li ha donat a en Robí
de ses platges sa concessió
ha guanyat per puntuació
però no li han dit que sí.

Sa brutor torna ser aquí
i ja torna fer pudor
la torna tenir en Gostí
deu ser per sa comissió???

És un gust es veurer­lo
fent voltes per tot es poble
ara tragina qualsevol moble
amb es camión d’en Rafaló

En Juanillo està rarete
noltros creim que ha canviat
des de que va per Albacete
sa nitura li ha espassat.

Sa façana està embrutada
ja sabem que ningú li vol
si els coloms l’han concagada
sa cupa es d’en Ferriol?

Els haurà d’arribar a llevar
ja no pot pus en Ditet
o s’aturen de cagar
o les posses un paquet.

En Pep Cerol i en Bovet
na Cosme i na Simona
ja fa molta d’estona
que volien pegar un copet.

14 euros  metro quadrat
ja sabem que això és en brut
sa comissió que s’ha quedat
l’ham passada per s’embut.

De sa banda en Damià
els músics l’han fet fogir
no hi tornarà a dirigir
ara només podrà bufar.

Aquest canvi de patró
no agrada a tota sa gent
però pel nou director
demanam s’aplaudiment!!!

2015 una calorada
a s’hivern i a s’estiu
i sa meva pobre perdiu
de cantar ja s’ha aturada.

Sa calor que ha fet enguany
m’ha remogut es romàtic
com diu es famós refrany
ja és aquí és canvi climàtic.

Recordau es més d’octubre
més d’un ho passà fatal
cagarel∙la com a turba
esquitxos per s’orinal.

L’ha patit una gentada
aquest moment mal de passar
han tengut es cagar clar
tenien diarreada.

Pares i mares des poble
esperant sa consellera
varen fotre més d’una hora
que trobau quina somera!

Regidors i també es batlle
un copet damunt s’espatlle
cap a poble tornau­vos
vos va fer pujar a Palma
per després no rebrer­nos.

Heu menjat esclatassangs?
Ses meses han estat curtes
jo sé un truco fa dos anys
per trobar sols no t’embrutes
a s’estació amb es companys
per ‘parcar han de fer rutes.

Sant Antoni està fotut
de sa banda de darrera
Ha hagut d’anar a Son Servera
a nes centre de salut
a Sant Llorenç no hi ha hagut
ni metge ni infermera.

FINS L’ANY QUE VE 
Mos hem deixat qualque cosa
suposam que ho haureu vist
però si inventau cap glosa
d’aquest any que passarem
escriviu​ la a un paper
que l’any que la llegirem.

Si voleu continuar amb sa festa
i adorar a sa bacina
fareu una molt bona gesta
si en sortir hi posau propina.

Ara ja hem acabat
i una cosa demanam
cridau visca Sant Antoni
de Viana anomenat

Un pensament a “Argument, 2016

  1. Felicitats a tots els llorencins per aquestes festes de Sant Antoni, plenes de participació i per aquest fantàstic argument!!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.