Argument 2020

N’Andreu Matamales, n’Ivan Antich i na Núria Galmés s’estrenaven enguany amb l’argument. A continuació el deixaré escrit lletra per lletra si algú el vol analitzar bé (recordau que el vídeo ja estava publicat per en Serafí Lliteres), però abans en vull donar la meva opinió. 

Vaig notar un poc descontents tant n’Andreu com n’Ivan (no vaig tenir ocasió de parlar amb na Núria), perquè esperaven una estrena millor. Supòs que és que són de caràcter exigent i meticulós (i això és bo, és així com se millora), però des d’aquí els vull dir que poden estar ben tranquils ja que feren un argument ben digne. A part, que un que fa una cosa desinteressadament per col·laborar a la festa i fa tot el que pot no se li pot demanar res més, només faltaria, i se n’haurien de sentir orgullosos i la resta donar les gràcies.

Millorar? Clar que sí, se pot,  i l’autocrítica és molt bona.  I si m’ho permeteu des de la meva humil visió en faré una anàlisi, però no només d’allò que va fallar sinó que també del positiu, que n’hi va haver i molt. Primer de tot, i una de les coses més importants, la qualitat i la perfecció de la glosa (la podeu mirar bé després llegint el text íntegre) va ser immillorable, amb uns apunts d’improvisació que van resultar brillants,  i de la mateixa manera una crònica completa del que havia passat durant l’any al poble, sense deixar-se quasi res. I aquí `potser és on va resultar alhora el problema. Amb l’èmfasi de ser justos i no deixar res al calaix potser 40 minuts després de festa grossa i córrer darrere els dimonis durant quasi tres hores foren massa. En un altre context segurament no, però venint d’on veníem segurament sí.   Però si tot fos tan bo d’arreglar com això… ara ja se sap i l’any que ve potser millor abreujar-ho (25 minuts si fa no fa podria ser un bon temps, no?). I una idea que se m’acut és que si 25 minuts no dóna temps per posar-ho tot (que ho crec bé) es podrien llegir a l’Argument les gloses més importants (les més destacades de l’any i més adients per al moment) i la resta que sortís  publicada per escrit a posteriori ( a Card.cat mateix, la web de l’Ajuntament, revistes de la comarca…). Així no es deixaria de fer una crònica completa de tot el que ha passat durant l’any.

Una altra cosa que potser s’hagi de millorar és la coordinació amb la banda de música (a pesar que la broma d’interrompre en Nofre, ben duita, és bona). I no gaire cosa més, no? Endavant idò al·lots i al·lotes que la festa està en bones mans.

Gloses card.cat
Un concurs que no fa nosa
fa més gran es Card punt cat
tots els que heu participat
donau vida a sa glosa.

Que difícil que és triar
entre tanta glosa bona!
a tots vos volem donar
sa sincera enhorabona.

Gràcies al sobreposat
gràcies a s’ajuntament
també a tots els qui han donat
algun premi per sa gent.

Es futur ja és aquí
nins i glosa, quin encant!
escoltau ara és seu cant
que té un to ben genuí.

N’Hugo un nin llorencí
ens demostra que cantant
és més viu i emocionant
es xerrar d’un mallorquí.

GLOSA INFANTIL GUANYADORA
Sant Antoni sap estar
no és com el dimoniet
que sempre puny un poquet
fins que arriba a fartar.
(Hugo Pando)

Seguim amb sa cerimoni
des concurs més esperat
no hi val tenir parsimoni
per sortir al Card punt cat.

I enguany comprà es jurat
i per això ha guanyat
un que es vesteix de dimoni.

PREMI A SA MILLOR QUARTETA
Serà deure o obligació;
serà lleure, serà vida,
mantenir la flama viva
de tan nostra tradició.
( Toni “Botó” ).

ARGUMENT 2020
Bones tardes nins i nines
Hem tornat a fer unes gloses
Per contar-vos quatre coses
de llorencins i llorencines

Així solia començar
s’argument dels anys passats
fet per quatre espavilats
que al poble feien ballar

En “Minero” té altra feina
i en Jeroni està cansat
en “Pepillo” fora eina,
en Potxolo té una edat
i en Joan que ja no escaina.

A tots cinc els agraïm
tots els arguments que han fet
meam si a noltros ens ret
i amb ses gloses feim el cim.

Te volíem donar brega
i, també, un poc de creu
però Nofre ets sa veu
d’aquest poble que batega.

Homenatge
Tots els que heu trobat sa mort
viviu al cor de sa gent
si ha de servir de conhort
per voltros és s’argument.

Canvis i obertures
Es poble s’ha renovat
i sa plaça ja té vida
era una mala ferida
veure tant comerç tancat.

VB amb nous llogaters
que pareix no tenen pressa
i es Xino que és una peça
es va mudar dels primers.

Algú me podria dir
què significa Hontanar?
una font davant un bar?
o un riu que no és d’aquí?

Una altra notícia bona!
ha obert una barberia
que té homes tot lo dia
per veure a sa madona.

Ara xerram de s’Olímpic
poc a poc i no s’estressa
casi tanca un lloc mític
allà a on lo més típic
és anar-hi sense pressa.

Pugen un poc més amunt
per no haver de fer-ne massa
per treure suc en conjunt
en familia a sa plaça

Ha obert una creperia
perquè més poguem triar
n’hi ha que hi van cada dia,
no ho feien amb s’italià!

Es gremi dels hotelers
diuen passa una penada
en Pedro vol fer doblers
i menys feina a la vegada
jo ja el veig donant estada
a guiris i viatgers.

Política
Gastant una millonada
just per voler comandar
i venga votar i votar
sa cosa, no ha millorada.

Diven: va una monada
i Espanya ja té govern!
Però el mal ja és intern
fillets sa cosa va així
just volen es doblerí
i fan del país l’infern.

Ja estava tancada s’acta
i en Mateu torna guanyar
A darrera hora arribà
aquell tan anhelat pacte
I va començar es tracte
per obrir un nou camí:
són 2 anys i mig per mi
i 1 any i mig per tu
Qui guanya, ja és segur?
diven, cada llorencí.

Ja ho és cosa manifesta
diven hi ha qui l’enyora
se n’ha anat sa regidora
més joveneta i xalesta

eren 5 anys fent sa gesta
de feinada encantadora
Se’n va a fer de professora
per allà seguir sa festa.

Deixant bona feina enrera
dimití amb bona paraula
Se’n va cap a Formentera
i ara regirà dins s’aula.

Un tema un poquet crític
i que em fa un poc de por
en Sergi és granot d’or
des que se va fer polític

Però aquest jovenell
que duu anys sempre ajudant
en que a pics és un bergant
és bon al·lot s’estornell!

Pensam posarà nivell
ho farà tot amb encant.
Au Sergi, ves demanant
si vols fer un treball més bell

A un que prest se n’anirà
gràcies, per sa feina feta
ja arribes a sa meta
que un dia et vas marcar.

Però volem tenir clar
te deim de forma discreta
quan t’hagis de jubilar
diguès de forma concreta
Mateu, on li has d’enfilar?

Futbol
Futbolistes, quina panda!!
en “Barbot” és president
i es comenta entre sa gent
que en “Figó” és qui comanda.

L’any passat vàrem xerrar
que havíem d’ascendir
ara ja podem dir clar
preferent tornam ser aquí !!!

De moment hem partit bé
ja veurem com ‘cabarà
tots hauríem d’animar
l’any que ve ho contaré

A base de molt treball
vol pujar fent es camins
emperò, just un detall
si pujam, més llorencins!

Actes torrentada
Un any fa que el nostre poble
va enfangar la seva imatge.
Se’n va retre homenatge
d’una manera molt noble.

Els globos que van mollar
viatjaren fins el cel
i se va complir s’anhel
de viure sense oblidar.

L’exèrcit per recordar
ens van oferir un concert
i ho dic perquè és ben cert
el record mai morirà.

Terres de fang
Ib3 té una dèria
que la fa anar per envant.
Terres de fang una sèrie
sobre un poble impressionant.

S’hi conten històries tristes
també hi guaita l’esperança
s’hi veu un poble que avança
amb es seus protagonistes.

Que ho han fet bé ningú ho nega
el cor de la gent resalta
però potser no fa falta
facin sa tercera entrega.

Card.cat
A tots vos vull fer saber
de granots fenomenals
que són internacionals
i cal tractar de vostè.

Un d,aquests és en Bovet
segurament és per aquí
darrere des bombardí.
Ell és tot un cervellet

ben igual que en Matamales
que va deixar es niaró
per baixar per ses escales
i convertir-se en doctor

Ja són a Boston ciutat
es llorencins bergantells
mos podem girar a ells
que s,han guanyat es glosat

No es nostro aquest glosat
que com veis ja s’enverina
les ha fetes en PAU QUINA
director de card.cat.

Ell ha fet bona sa fita
no vol sortir a nes discurs
però ha fet més gran es concurs
de cançó i glosa escrita.

Volem un aplaudiment
per ell i perquè perdura
que fa més gran sa cultura
intentant ‘rribar a sa gent

Gràcies per sa gran feinada
perquè ho feis tot intens.
Sa prensa que més agrada
la tenim dins Sant Llorenç.

Granots i Sopes
Sembla una cosa banal
Que sa batalla han guanyada
només tenien “Porxada”
i ara ja tenen local.

I sa cosa s’ha girat
tot granot està atent
Si agafa regidorat
qui serà es nou president?

Els Coreans van cop piu
sa ferida està gratada
recordau Sa Granotada
que es va celebrar a l’estiu?

Turquesa i rosa a sa bandera
victòria pes Camp Redó
Va ser una nova manera
d’iniciar una tradició.

Al rei que ningú el vota
li van trobar una novia,
per fer-li més curt el dia
li van dur una granota

La reina li va dir: balles?
al granot que és el regent
i ell li va dir : estic content
però et falten dues talles.

Granots vos estim de cor
en aquesta i altres vides
però sense tenir bo
amb els de ses beneïdes
no tendrieu premi d’or.

Amb qui no ho teniu tan bé
és amb s’inspector d’Hisenda
vos té a sa seva agenda
per cobrar qualque dobler.

Mèrits
Ses malaltes de turmell
per córrer no duen botes
són dones de tant nivell
que varen acabar totes.

I vos dic que no era fàcil
ja hi val dedicació
d’una manera molt gràcil
feren sa gran marató.

Especial i a més tan “panxo”
ell és més sa que un gra d’all
va partir cap a Dubai
gran campió Nofre Sancho.

Medalla Civil Gento i Montoro
Al mèrit civil medalla
Gento i Montoro, valents
No basten aplaudiments
per qui la por mai l’encalla

Aquells dos amb valentia
van ajudar sense mides
pel seu esforç aquell dia
varen poder salvar vides

Amb motiu estan contents
perquè és bo i oportú
varen rebre aplaudiments
i al rei el tracten de tu.

Medalla d’or Govern
El dimoni a l’infern
voldria als solidaris
i per aquí es govern
premia als voluntaris.

Ens agrada esser crítics
però també tenim cor
donam gràcies als polítics
per la gran medalla d’or.

Curiositats o altres
(SA BALENA DE CALA MILLOR)
A cala millor a s’arena
per la situació climàtica
va quedar esmortida, estàtica
una pobra gran balena.

Sa balena n’és l’emblema
d’una cosa que és real.
El món està patint mal
i realment té un problema

A sa platja els badocs
soportaven sa pudor
No penseu que això són jocs
hem de fer un món millor.

(FALTA DE GENT PER LA PASSIÓ)
La vida potser un teatre
on et poden dir que no
volien fer la passió
només eren tres o quatre

Amb redéus i càgon cròstols
s’acabà sa reunió
no se pot fer la passió
quan només tens dos apòstols.

(OBRES DEL TORRENT)
Fa un any de sa torrentada
vull sebre què diu sa gent.
Què en trobau de sa plantada
de nous arbres al torrent?

A tot li trobarem tara
si ho contassin no ho creuria!
M’explicau què hi fan ara
parets que abans no hi havia?.

(AMPLIACIÓ CENTRE DE SALUT)
Una ampliació com cal
per un centre millorat
Però tant n’hauran parlat
i també teoritzat
que ens faran un hospital.

(PLAÇA QUESITO)
A sa plaça des quesito
el dimoni hi ha ballat
en honor al voluntariat
i a un poble enfangat
que no es mou a toc de pito.
Un projecte regalat
no em ‘grada perquè som nito
S’ha de cercar es consens
hem de trobar sa manera
de fer una obra certera
com mereix tot Sant Llorenç.

(RECUPERACIÓ ARXIU JUTJAT DE PAU PER TORRENTADA)
Na Núria i na Catalina
s’arxiu van recuperar
després que el torrent passà
tot era fang per allà
Varen fer una feina fina
i quasi tot ho van salvar

(VÀTERS PORTÀTILS SON SERVERA)
A Son Servera enguany
sa misa ha estat complicada
havien de posar banys
i ho varen fer a s’entrada.

Hi havia nins i nines
jugant i fent molt renou
però fou altre de nou
que estorbà a ses matines

Aquí tampoc ho feim bé
es banys, per qui no ho cregui
si no van davant l’iglesi,
on van, Toni Paler?

(BANDA DE MÚSICA)
Una colla que és única
Tots ells donen bona nota
no sempre ho fan quan pertoca,
ells són sa Banda de Música.

Entre flauta i tambor
saben animar sa festa
Tocau música xalesta
i cantem tots sa cançó

SANT ANTONI A S’ESCOLA
Glosadors a dins s’escola
compromesos i engrescats
i ets alumnes estorats
pensant: vaja això “mola”!.

Mestres i equip directiu
es nins vos tenen estima
es va veure amb el caliu
que vos donaren en rima.

A infantil teatre fi
un aprenentatge intens
per aprendre qui és qui
dins la festa a Sant Llorenç.

Els infants són baciners
un personatge ben noble
i és amb amb aquests quefers
que creix l’orgull de ser poble

Una escola que no resta
perquè creu en el que fa.
Així mai no morirà
l’esperit d’aquesta festa.

CONCURS DE LLANGONISSES
Sa victòria no és amarga
per guanyar tothom es mou
va fer 9’69
sa llangonissa més llarga.

En Pelut va fent camí
no li faltava coent
era com ferro roent
per entrar i per sortir.

DIA 16 DE GENER(TOT LO DIA)
En Nofre és el qui comanda
i això ha d’estar ben clar
vos dic membres de sa banda
tocau quan ell callarà

Es nostro ajuntament
Ha fet bé s’engalanada
Han adornat sa fatxada
Per ells un aplaudiment

Pes fet de s’engalanada
Es batle ha volgut xerrar
Es micro, no s’atracava
Ningú l’ha pogut escoltar

Mos han dit des llumeners
A s’ajuntament eren massa
Il°luminaven sa plaça
Ara pareixem poblers

El dimoni fa el que vol
ha aparcat en prohibit
i ha anat a menjar-se un frit
ai Botó no tens consol

El dimoni es consentit
Al manco per lo que és veu
Aparcant al carrer creu
Quan avui era prohibit!!

Es carrer no estava moll
tampoc no ho estava és temple
hauríem d’agafar exemple
del que ha fet en “Ratacoll”

En una gesta ben fina
els bitllets de dos en dos
ho ha estat ben generós
ens ha omplit sa bacina

Dimoni nava en darrera
De fer-se un nou look
I ha dit avui que puc
Aniré a ca sa barbera

Una cosa n’és segura
En Joan Blanc ha escalivat
L’any que ve haurà comanat
Menos coca de verdura

En Nofre ja l’endevina
I tots li tenim enveja
Mentre passa sa bacina
Un tros de coca se menja

Sa volteta no és lo que era
Diu que es caminar li pica
No li agrada ni una mica
Dur sa bacina a corea

Nofre has d’escoltar bé
Perque et facis a s’idea
Si te queixes de corea
No podrás ser baciner

Els dimonis feien sesta
i els han substituït
cantadors amb el seu crit
no han deixat dormir la festa.

Es sobreposat es recte
però mana ib3
la festa és la que és
però mana el directe.

Som es poble d’aquell Card
que a la gent enamora
mana sa presentadora
i han sortit 10 minuts tard

FINAL
Enguany mos hem estrenat
en rimar per s’argument
i voldríem bona gent
que per l’any que ve amb esment
i de forma diligent
aportessiu al glosat.

Quan rimes,es ver, t’exposes
però és ben divertit
si durant s’any heu escrit
enviau ses vostres gloses.

Gràcies sobreposat
gràcies a tot és poble
potser ens hem equivocat
però s’intenció era noble.

Tot un any contat amb rimes
dotze mesos amb cançons
feina feta d’il·lusions
somnis i tribulacions
de tot el poble que estimes.

Au això ja s’ha acabat
ja no hi ha més cerimoni’
Digau Visca Sant Antoni
de Viana anomenat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.