“Desitjam que aquest material sigui útil per al professorat que vulgui estudiar la figura de n’Alcover”

Si vos hi vàreu fixar la setmana passada es va estrenar la calaixera didàctica de Mossèn Alcover, un projecte promogut per l’ajuntament de Manacor en què intervengueren dues persones del municipi llorencí: la mestra Antònia Santandreu i la dissenyadora Cati Forteza. Per això Card.cat s’ha volgut apropar-hi per demanar-los un poc en què consisteix tot plegat i quin paper hi han jugat elles dues.  

  1. Comencem amb sinceritat l’entrevista…  exactament què fan una llorencina i una carrionera embolicades en un projecte tan “manacorí”?

A: Hahahaha…començam bé Pau! Sincerament, jo tampoc ho sé, pens que tot és producte de l’atzar… o no! perquè no hem d’oblidar que fins al 1892 érem un únic poble!

C: Jo en tenc una, de cama carrionera, una altra manacorina i som llorencina d’adopció!!

 

 

2. Com van arribar a vosaltres?

 

A: L’equip que hem ideat aquest projecte som sis mestres que coincidírem fent feina a l’Equip d’Immersió Lingüística (que pertanyia a la extingit Servei d’Ensenyament del Català): Isabel Brunet, Antònia Mascaró, Isabel Miró, Carme Rodríguez, Aina Torres i jo mateixa. Durant anys, aquest equip (que va arribar a estar integrat per més de 20 mestres) donava suport a les escoles i per això creàvem material didàctic per ajudar en l’ensenyament de la llengua als no catalanoparlants. 

I segurament per aquest motiu, ara ja fa gairebé dos anys que la directora de la Institució Alcover, na Bàrbara Sagrera, es va posar en contacte amb nosaltres per proposar-nos aquesta iniciativa.

I, per altra part, ara  fa 1 any que també ens plantejàrem que necessitàvem un disseny de la calaixera, del material per als jocs, maquetar les guies didàctiques…i no vàrem dubtar ni un moment que la persona més apropiada era na Cati Forteza, perquè a part del disseny gràfic ella també es dedica a fer disseny de mobles i té molta sensibilitat pel món de la cultura en general. Ha estat un gran encert perquè des del principi es va integrar molt bé a l’equip de feina!

C: Com ha dit n’Antònia, quan elles varen voler donar forma a la Calaixera Alcover, vaig tenir la sort que contassin amb jo. Al principi va ser impactant rebre tanta informació; però, a poc a poc i calaix a calaix, vàrem començar a donar forma a un projecte que des del principi em va engrescar. 

 

 

3. Quins objectius té aquest projecte de mossèn Alcover?

 

A: Des de la Institució Alcover eren conscients que faltava un material didàctic per donar suport a la tasca docent, per ajudar els mestres i professors a donar a conèixer la vida i l’obra d’Antoni Maria Alcover, difondre el seu treball i acostar aquest manacorí il·lustre als nostres alumnes; perquè, sens dubte, estam davant una figura cabdal de la cultura i la llengua catalanes, en totes les seves vessants! Per tant, aquest és l’objectiu més important, difondre la figura de mossèn Alcover. 

 

 

4. I en què consisteix exactament?

 

A: Quan ens varen proposar aquest projecte, des de la Institució havien encarregat una biografia per a joves lectors a Caterina Valriu “L’home de les paraules”, un llibre que es va presentar l’any passat a la Setmana Alcover i que  explica d’una manera molt encertada la biografia de Mossèn Alcover, ens aporta molta informació i té un valor literari en si mateix. 

Per tant, aquest llibre va ser el nostre punt de partida, posàrem fil a l’agulla i vàrem idear un material  per incentivar el  treball de la llengua oral de manera lúdica, tot provocant la intriga, la creativitat, fomentant la interacció grupal i  allunyant-nos de les tecnologies per recuperar el plaer de jugar aquí i ara.

Com saps, les calaixeres de n’Alcover han esdevingut tot un símbol. Per això quan vàrem pensar quin suport utilitzaríem per a les propostes didàctiques, se’ns va ocórrer la idea de presentar-les dins una calaixera inspirada en les originals. I també amb la intenció de ressaltar la importància del diccionari Alcover-Moll dins l’obra de mossèn Alcover i, d’aquesta manera, donar rellevància a la part lingüística i no només a la folklorista, que és la més coneguda per  l’alumnat.

Les propostes van adreçades als alumnes des del 2n cicle de primària fins al 1r cicle d’ESO, es pot fer feina només amb el material que hi ha dins un calaix, ja que cada un és autònom; o amb tota la calaixera, segons allò que ens interessi treballar en aquell moment. 

La Calaixera Alcover, que és el nom d’aquest projecte didàctic, consta de 7 calaixos, cada un conté una proposta didàctica que permet treballar de manera lúdica aspectes curriculars diversos de l’àrea de llengua i de cultura popular. El nom dels calaixos són:  L’home de les paraules, Diccionariers, Forason!, Detectius per la llengua, Guaita, Heu de creure i pensar i pensar i creure i A actuar s’ha dit!

 

 

5. Posau-nos un exemple detallat d’una de les activitats (la que considereu més oportuna).

 

A i C: Mira, t’explicarem per exemple el calaix del Forason

Fora son! és una expressió que un home tan feiner i matiner, com era mossèn Alcover, utilitzava amb molta freqüència, per això pensàrem en fer un joc que dugués aquesta expressió que hem convertit en una paraula.

Aquest és un joc grupal en el qual per anar avançant s’han de contestar preguntes referides a diferents temàtiques: de la biografia de n’Alcover,. de rondalles mallorquines (n’hem fet una selecció de 9), del diccionari DCVB i preguntes referides a cultura popular.

Forason! és un joc de taula per jugar sense taula, ja que té  33 caselles grosses per col·locar a terra en la forma i l’ordre que vulguin els mestres, A continuació es fan 4 grups d’alumnes i cada grup llança un dau, mouen la seva fitxa i intenten contestar la pregunta de la temàtica que els ha tocat. Si l’encerten es queden la casella. D’aquesta manera, a mesura que s’encerten les preguntes, les caselles de joc es van reduint. S’acaba el joc quan no queden caselles.

Aquest joc té la característica de ser un joc adaptable a les necessitats i interessos del professorat ja que es pot ajustar al treball previ que s’hagi fet amb els alumnes dins l’aula. És a dir, el tipus de caselles que compondran el joc poden ser tantes com les temàtiques que es vulguin treballar a classe.

No t’hem pensat a dir que cada calaix, a més del material necessari per jugar als jocs, també conté una guia didàctica on s’expliquen totes les activitats detalladament.

 

 

6- Què creus que has aportat tu, Antònia, a la calaixera?

 

A: No sé què dir-te…Les trobades de feina els hem fet normalment a ca nostra, he preparat un cafetet, una llepolia per ajudar a fer sorgir la creativitat…. Totes ens coneixem de fa molts anys i cadascú aporta el que sap de la seva experiència diària com a mestra. Per a totes ha estat una  oportunitat per veure-mos i gaudir fent una feina que pensam que pot ser útil per al professorat que vulgui treballar n’Alcover.

 

 

7. I tu, Cati, quin ha estat el teu granet d’arena?

 

C: Tots els que me coneixen saben que som molt creient del disseny. En aquest projecte esper que el disseny ajudi a reflectir l’esforç que ha fet l’equip i la directora de la Institució per acostar la llengua i el llegat d’Alcover d’una manera atractiva a l’escola. 

La calaixera alcoveriana dissenyada per na Cati Forteza

 

 

8. Dilluns passat vau fer la presentació del projecte. Com ha estat rebut per la gent, institucions i escoles? 

 

A: Per ara ha tengut bona rebuda entre les xarxes i ja hi ha escoles que l’han sol·licitada. Aprofit per dir que les escoles de Manacor la tenen dins l’oferta educativa per a escolars de l’Ajuntament de Manacor, dins l’apartat de llengua, concretament la proposta es diu: Conec Mossèn Alcover: què hi ha dins la calaixera? i les altres escoles la poden sol·licitar directament a la Institució Alcover.

També se n’han fet vídeos promocionals que aviat es passejaran per les xarxes i, més endavant, es presentarà més específicament per a les escoles de primària i instituts d’ESO.

 

  1. Quina ha estat la màxima dificultat amb la qual vos heu trobat?

A: Som 7 dones i 7 mares;  vivim entre Pollença, Can Picafort, Ses Salines, Manacor i Sant Llorenç, per tant el més difícil ha estat conciliar la nostra vida familiar amb la laboral i salvar les distàncies!

C: M’espantava la comunicació entre elles i jo, però ha estat més fluïda del que em pensava. Per venir de llenguatges tan diferents hem fet una bona feina en equip.

 

  1. I la màxima gratificació?

A: Tornar-mos trobar com a equip de feina, aprendre de l’univers alcoverià, veure com les nostres idees es materialitzaven amb els dissenys de na Cati…i estam molt orgulloses del resultat!

C: Jo pens el mateix! El moment més gratificant d’un projecte és veure’l en tres dimensions!

 

  1. De tot plegat, què creieu que pot tenir més èxit o funcionar millor?

A: El joc del Forason!, la proposta de “Diccionariers” (on convidam que els alumnes facin una recerca de paraules, així com feren els milers de col·laboradors que ajudaren a n’Alcover a fer realitat el  DCVB), el joc del “Detectius per la Llengua” (joc d’intriga que consisteix en obrir diferents capses tancades en panys resolent diferents enigmes referits a la vida i obra d’Antoni M. Alcover), la proposta de “Heu de creure i pensar i pensar i creure” (on, a partir d’un material, els alumnes poden inventar rondalles)…

A més, hi ha diverses idees dins els forn de la Institució Alcover per posar en contacte les diferents escoles que demanin la Calaixera Alcover. Cada cosa al seu temps…

C: Jo esper que el boca a boca faci el seu efecte entre els mestres!

 

  1. La figura de mossèn Alcover té molts aspectes enriquidors que cal celebrar, però també cal reconèixer que ha suscitat dubtes pel seu tarannà “dretà” i la seva disputa amb alguns lingüistes del Principat. Com el definiríeu?

A i C: És ben sabut que Antoni Maria Alcover tenia el geni curt, era molt impulsiu i apassionat, la qual cosa va fer que tengués enfrontaments amb persones que no pensaven com ell o amb les quals no compartia la mateixa manera d’entendre la feina. Això justament és el que va passar amb Salvador Galmés i amb Pompeu Fabra i altres membres de la sección filològica de l’IEC. Varen tenir discrepàncies, pròpies d’especialistes!

Ara bé, tal com surt a la primera página del volum I del DCVB, Alcover va defensar la unitat de la llengua catalana, valorant-ne sempre, això sí, la varietat geogràfica, que considerava una riquesa.

I sí, era de dretes i molt conservador, però defensor a ultrança de la nostra llengua i la nostra cultura, a l’estudi de la qual va dedicar tota la seva vida.

Com bé dius, al marge del seu caràcter, el valor de la seva obra i la capacitat de feina que tenia és importantíssima!! 

Per tant, Antoni Maria Alcover va ser un home  entusiasta, feiner i apassionat. Tan de bo els nostres alumnes, quan el coneguin, aprenguin a valorar aquesta gran obra que va fer per la nostra terra.

 

  1. Creieu que els llorencins hauríem de divulgar més la figura de Salvador Galmés, com fan els manacorins amb la de mossèn Alcover?

A: Sens dubte!! Jo mateixa conec molt poc del nostre il·lustre llorencí. Pens que la iniciativa de tenir com a gegants Mossèn Salvador Galmés i dos dels seus personatges més coneguts, n’Angelina Trebolina i en Jaume Bellugins, està molt bé, però no tenc molt clar si els nins i nines llorencins saben ben bé qui són aquests personatges; així com tampoc no sé si són gaire conegudes les seves “contarelles” . Tal vegada s’han de dur més iniciatives;  com per exemple, la versió dramatitzada que dirigires tu Pau, El garriguer d’infern, perquè és sens dubte una manera fantàstica d’acostar la seva narració. Així com també les que ha fet en Rafel Duran, un altre llorencí que cal reconèixer.

Al mateix temps, estaria molt bé poder difondre la seva vida i obra a través d’una fundació, tenir una Casa-Museu (com tenen altres figures mallorquines), crear un material didàctic per a les escoles, recuperar les lectures pels llocs que surten als seus escrits (com va fer fa molts anys en Pere Josep Santandreu)…Qualsevol iniciativa  seria benvinguda per divulgar la seva figura!

 

  1. Voleu afegir res més? 

A i C: Nosaltres vàrem agafar aquest repte amb molta il·lusió i passió i ara desitjam que aquest material sigui útil per al professorat que vulgui estudiar la figura de n’Alcover.

També donar les gràcies a na Bàrbara Sagrera per haver confiat en nosaltres i a les escoles que ho posaren en pràctica per saber si eren adequades les propostes.

Ara vos toca a vosaltres: engrescau-vos i descobriu la Calaixera Alcover!

Els promotors de la calaixera, entre ells na Cati Forteza i n’Antònia Santandreu

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.