Resum de l’Assemblea de Card.cat

A continuació passarem a resumir com va anar l’Assemblea General ordinària de l’associació Card.cat, celebrada el dia 31 de març de 2013. L’article està realitzat a partir de l’acta que en va fer el nostre secretari, Josep Cortès, i algun comentari personal d’un servidor, Pau Quina.

La reunió va començar  a les 20 h ja que a les 19:30 h (l’hora de la primera convocatòria) no hi havia la gent suficient per poder fer-ho.  En total,  hi assistiren 11 persones: la totalitat dels editors, 3 col·laboradors i un sol lector. Nou de les persones eren llorencines; les altres dues carrioneres. Com a president he de dir que aquesta xifra és molt baixa si pretenem que això sigui la revista de tots. L’assemblea és el millor portal per als nostres lectors perquè puguin dir la seva i canviar les coses de la revista que no els agrada. Però amb aquesta participació ben poques coses podrem canviar.

A la reunió es prengueren els següents acords:

1. Debat sobre l’opinió dels lectors. Com que l’article de Card.cat en què els lectors havien de dir la seva va quedar en blanc, aquest punt es va haver de discutir a partir dels suggeriments que diversos lectors havien fet a Pau Quina i Guillem Pont, a més dels que va aportar la lectora assistent a l’acte. Es constatà que a la publicació hi manquen, com a mínim, cinc aspectes: varietat de seccions, articles de diferents tendències polítiques, més col·laboració de les associacions dels tres nuclis urbans, més vídeos i més articles crítics. En conjunt, però, l’opinió dels lectors sobre la publicació sembla positiva.

2. Coses a mantenir.  En aquest punt no es va prendre cap acord, en considerar que no cal eliminar res.

3. Coses a canviar. Davant la impossibilitat, en aquests moments, de modificar el format de la publicació, s’acordà canviar el format de l’agenda, per tal com gairebé no s’utilitza; també es plantejà la possibilitat de suprimir-la si no s’aconseguia reactivar-la. A més, si al final s’arriba a un acord de col·laboració amb el diari Ara.cat Balears (mirar punt 6), es posarà un enllaç directe de des la nostra portada d’aquest futur diari de les Balears en llengua catalana.

4. Renovació de la Junta. Després de debatre diversos aspectes legals relacionats amb els Estatuts, s’acordà confirmar en els propis càrrecs tots els membres de la Junta Directiva.

5. Reptes per al 2013. Com que no havien passat gaire mesos des de la darrera assemblea, es decidí dur a terme els que tenim pendents abans de començar-ne de nous.   Aquí us els record:

  • Intentar captar més autors, sobretot a Sa Coma i Son Carrió.
  • Fer pedrera a través de les escoles. Intentar relacionar les escoles més intensament amb la revista.
  • Fer alguna cosa durant les Festes per promocionar-nos: participar a fires, tenir un estant…
  • Intentar mantenir l’augment de lectors aconseguit durant l’estiu (200- 250 lectors diaris)
  • Augmentar clients a Facebook (per ara tenim 314 amistats i voldríem arribar a les 400)

A part d’això, intentarem tenir presents totes les propostes dels lectors (mirar punt 1)

6. Col·laboració de Card.cat amb el futur Ara.cat Balears. El president va informar dels contactes que havia tengut amb el fuutur diari que sortirà a les Balears. Es tractaria de compartir continguts i de mantenir alguna vinculació amb publicacions semblants a la nostra (Part Forana).

7. Format de la revista. Aquest punt s’eliminà, pel que ja s’ha esmentat en el punt 3. Així i tot, també es va dir d’intentar posar un poc d’ordre a les categories.

8. Propostes de noves seccions. Atenint els suggeriments d’alguns dels assistents, s’acordà crear una nova secció que inclouria una fotografia d’àmbit local a la qual es proposaria als lectors que en donassin la seva opinió. Es publicaria cada dilluns i se’n cuidaria l’editor de guàrdia. Els seu contingut podria esser tant positiu com negatiu i afectaria els tres nuclis urbans.

També s’acordà crear una secció d’intercanvis variats, que sortiria amb el nom de Mercadet. En aquest punt es poden intercanviar tot tipus de coses, o bé vendre-les, sempre que la llei ho permeti. S’hi pot anunciar qui vulgui (particular o negoci) de forma totalment gratuïta. Serà una secció a la qual es podrà entrar directament des de la nostra portada. Tota persona o empresa que hi estigui interessat,  basta ens enviï l’anunci o l’escrit a l’adreça editors@card.cat.

Si es confirma una oferta de Flor de Card, es compraria una càmera de vídeo per gravar les sessions plenàries i altres activitats del municipi, per tal de publicar-les a Card.cat.

També es parlà de fer una secció de passatemps, que podria estar enfocada –o no- als alumnes de les escoles, però no es va concretar res.

9. Debat sobre els continguts. Com que els Estatuts són prou ambigus com per permetre diverses interpretacions, s’acordà que quan hi hagi dubtes sobre si calia publicar o no algun article es recorreria a la votació entre els editors. Això seria aplicable tant als dubtes sobre la moralitat del contingut com sobre la procedència dels autors.

10. Estat de comptes. El tresorer presentà l’estat de comptes de la publicació, que a 31 de desembre del 2012 presentava un dèficit de 5’25 euros.


11. Precs i preguntes.
En vista que Card.cat ja pertany a l’Associació de la Premsa Forana de Mallorca, s’acordà posar-ne l’escut a la capçalera.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.