Notícies de l’Ajuntament

Bon dia! Des de l’Ajuntament vos enviam aquestes dues notícies perquè creim que són d’interés general. Una és sobre el reglament  d’ocupació de la via pública i l’altra és un ban sobre la tinença d’animals al nostre municipi.

NOTÍCIA 1 (enllaç adjunt)

L’Ajuntament en Ple, a la sessió 2011/9, de 21 de juliol, va acordar el següent:

1. Aprovar el Reglament regulador de l’ocupació de la via pública al municipi de Sant Llorenç des Cardassar.

2. Obrir un període d’informació pública, per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, amb la finalitat que les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions. En el cas que no se’n presenti cap s’entendrà que l’aprovació és definitiva i es publicarà el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El termini per presentar reclamacions o suggeriments acaba el dia 17 d’octubre de 2011.

NOTÍCIA 2

 Ban sobre tinença d’animals domèstics

ES FA SABER:

Que, referent a la tinença d’animals domèstics,

1. La persona posseïdora d’un animal és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que l’animal ocasioni.

2. Es prohibeix des de les 22 hores fins les 8 hores deixar-los en llocs on amb els seus renous destorbin el descans dels veïnats.

3. A les vies públiques, llocs i espais públics en general, els cans han d’anar sempre lligats amb la corresponent corretja.

4. L’ús del morral és obligatori per als animals potencialment perillosos (segons R.D. 287/2002, de 22 de març pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de tinença d’animals potencialment perillosos).

5. Com a mesura higiènica ineludible es prohibeix deixar les deposicions fecals dels cans i altres animals a les vies públiques, o a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants i especialment en els parcs infantils i zones d’esbarjo. El conductor de l’animal està obligat a la retirada d’aquestes de la part de la via pública que resulti afectada i a dipositar-les als llocs adequats.

6. La infracció de les presents prescripcions suposarà la imposició de les sancions legalment previstes a l’ordenança municipal que regula la tinença d’animals a l’entorn humà i que d’entre altres, preveu una sanció de entre 30 i 300 € pels propietaris dels animals que dipositin les dejeccions a les voravies, passeigs, jardins i qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants, així com pels que no vagin conduïts mitjançant corretja.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.