Festes de Nadal

Com tots sabem s’atraca Nadal i amb aquest la festa, el que sempre és motiu d’alegria i disbauxa. Les festes són patrimoni de tots, són motiu de socialització, de diversió i d’entreteniment, un mitjà de cohesió comunitària i també un regulador del benestar social. Per a les persones més joves les festes són moments molt especials en què es creen vincles amb el municipi a través d’experiències lúdiques i emocionants. 

També sabem, però, que massa sovint associam la festa a comportaments i conductes incíviques. Des de l’Ajuntament, la nostra responsabilitat és la de promoure models d’oci saludables i protegir als més joves enfront el consum d’alcohol i  les conductes de risc associades.   Continua

Actualització de l’ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles

Cap dels membres que formam l’Equip de Govern ens imaginàvem, ara fa uns mesos, que la situació econòmica de l’Ajuntament atravessava per una realitat tan crítica com la que ens hem trobat. Sant Llorenç és un poble petit, com ho són Son Carrió, Sa Coma, S’Illot i Cala Millor, però junts constitueixen un municipi amb realitats i necessitats similars que han de ser ateses. Parlam de serveis essencials, tals com l’educació, la sanitat, la recollida de fems, la neteja viària, els serveis socials, etc.  Continua

El Nou Projecte del Parc de la Mar “Café del Sol”

Aquest passat divendres 20 de novembre de 2023 a la 13.00h s’aprovà per unanimitat en el Ple Extraordinari el nou projecte del Parc de la Mar, conegut en aquests anys com a “Café del Sol”.

El pròxim 2 de novembre, també en caràcter extraordinari, es presentaran els plecs  tècnics i administratius d’aquest nou contracte que tindrà una durada de 15 anys.

El projecte de remodelació de l’establiment suposarà una inversió d’1.200.000€, una reforma que s’allargarà aproximadament durant 6 mesos.

Seguidament s’adjunten algunes imatges del projecte. Continua

MÉS per Sant Llorenç, informa. Ajuntament. Sous del batle i dels regidors

El Ple de l’ajuntament d’avui, 27 de juny ha acordat els sous del batle i dels regidors:

Batle, dedicació completa, 52.272,61 euros anuals

Regidoria d´EDUCACIÓ,ESPORTS i FESTES. Dedicació completa, 44.431,72  euros anuals
Regidoria de JOVENTUT, BENESTAR SOCIAL, TERCERA EDAT i SANITAT. Dedicació completa, 44.431,72 euros anuals Continua

MÉS per Sant Llorenç, informa. Ajuntament. Repartiment d’àrees. Tinents de batle

6Continuam amb el Ple celebrat avui a les 13 hores a l’ajuntament de Sant Llorenç.

El batle ha delegat en els regidors les següents àrees:

El batle gestionarà: hisenda municipal, urbanisme, personal municipal, noves tecnologies i coordinació de l´equip de govern,.

El regidor Juan Mestre Adrover (PP) s’encarregarà de TURISME, MEDI AMBIENT,
COMERÇ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA i la gestió de les platges del terme municipal.

La regidora Joana Maria Cabrer Sureda (PP) serà la responsable d´EDUCACIÓ, ESPORTS i FESTES. Aquesta delegació també comporta la gestió de l´Escola de Música, la Banda de Música Municipal i els parcs infantils.

La regidora Catalina Ferrer Nadal (PP) serà la responsable de les  àrees de Continua

MÉS per Sant Llorenç, informa. Plenari del nou ajuntament

Avui,  ales 13 hores, s’ha celebrat la sessió plenària del nou ajuntament. Una sessió amb molts de punts de l’ordre del dia que intentarem resumir en dos o tres articles.

En primer lloc s’ha procedit a la constitució dels grups polítics municipals així com dels seus integrants i portaveus.

A continuació s’ha aprovat que les sessions ordinàries del Ple de l´Ajuntament es celebrin en les següents dates: Continua

MÉS per Sant Llorenç informa. Elecció de nou batle

Avui, a les 12 h, a l’Espai 36, s’ha procedit a l’elecció del nou batle del municipi com a resultat de les eleccions celebrades el mes de maig.

El secretari de la corporació ha procedit a la lectura de la normativa sobre la constitució del nou ajuntament i l’elecció del batle, ha llegit els resultats electorals i la proclamació dels candidats electes.

D’acord amb la Junta Electoral les persones elegides per formar part del nou consistori són: Continua

Nomenament d’educadora social i operària de neteja a l’ajuntament de Sant Llorenç

El BOIB d’avui publica el nomenament de . Marina Rosselló Ferragut, amb DNI 4XXX421L, com a educadora social funcionària de carrera de l´Ajuntament
de Sant Llorenç des Cardassar, amb efectes de 26 de maig de 2023 i d’ Aina Maria
Santandreu Adrover, amb DNI XXX2508P, com a operària de neteja,personal laboral fix, amb efectes de 26 de maig de 2023.

Nomenament d’auxiliars administratives de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

El BOIB d’ahir publicà els noms de les persones que s’incorporen al nostre ajuntament com a auxiliars administratives:

“Nomenar a les següents persones com a auxiliars administratives, funcionàries de carrera, de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar: Continua

Aprovada l’Ordenança de convivència ciutadana

COMUNICAT DE PREMSA

Aprovada l’Ordenança de convivència ciutadana
L’Ajuntament ha aprovat definitivament l’Ordenança de convivència ciutadana amb la
finalitat de preservar la convivència i el civisme en l’espai públic.
Per això, s’han establert una sèrie de normes que afavoriran el normal desenvolupament de la convivència ciutadana, el bon ús i el gaudi dels béns i serveis d’ús públic, així com la seva conservació i protecció.
En aquest sentit, s’ha regulat algunes activitats relacionades amb la conducta ciutadana pel que fa al soroll, escàndols a la via pública, material pirotècnic, mendicitat, consum i venda d’alcohol o campanyes i almoines a la via pública entre altres qüestions. Continua

Convocatòria d’una plaça interina d’operari de neteja de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

El BOIB d’avui, 24 de març, publica les bases per a la convocatòria d’una plaça interina d’operari de neteja de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, en la modalitat de contracte de relleu.

Podeu consultar la convocatòria d’aquesta plaça a Continua

Convocatòria d’un borsí d’auxiliar administratiu a l’ajuntament de Sant Llorenç

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

  • Bases per a la convocatòria d’un borsí d’auxiliar administratiu/va de l’ajuntament de sant llorenç des cardassar mitjançant oposició
    • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document adjunt Versió PDF

Ajuntament en Ple: 23 de desembre de 2021

Aquest dijous, 23 de desembre, a les 13 hores es durà a terme el pròxim Ple.

La sessió, que és oberta a tota la ciutadania, se celebrarà de forma presencial a la Sala Principal de l’Espai 36 (c. Major, 36).

Podeu consultar i descarregar l’Ordre del Dia que es tractarà al Ple. Continua

Comunicat de premsa: Acabada la segona fase del projecte de millora urbana i conversió en zona de vianants del carrer Baladres en el seu tram fins a Cala Millor

COMUNICAT DE PREMSA
La continuació del carrer Baladres cap a Cala Millor ha finalitzat amb l’objectiu de ser un al·licient per a la reactivació econòmica de la zona costanera Sant Llorenç des Cardassar continua amb el seu pla de reactivació econòmica de la zona costanera després d’un temps d’aturada obligada a causa de la pandèmia. Continua